Nová řešení starých problémů

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Projektový trh - „Nová řešení starých problémů - výměna nových typů přístupů v oblasti romské integrace“

Ve dnech 21. – 22. Dubna 2021 se partneři projektu „Nová řešení starých problémů - výměna nových typů přístupů v oblasti romské integrace“ sešli online v rámci „Projektového trhu“, kde sdíleli své osvědčené postupy v oblasti začleňování Romů a vzájemně si tyto „nabídky“ na realizaci podobných iniciativ ve svých vlastních komunitách prodávali mezi sebou.

Tato akce ukázala mnoho úspěšných zkušeností romské občanské společnosti a dopad, který mohou mít přístupy zdola nahoru k začleňování Romů, posílení jejich postavení a v boji proti antigypsismu.

Číst dál...

New solutions to old problems v roce 2020

New solutions to old problems – Nová řešení starých problémů 2020

V roce 2020 jsme zahájili implementaci nového projektu „Nová řešení starých problémů - výměna nových typů přístupů v oblasti romské integrace“.  Navzdory koronarovirové epidemii se nám podařilo realizovat hned několik projektových aktivit.

Proběhlo první mezinárodní setkání se všemi partnerskými organizacemi, na kterém byly určeny cíle a způsob implementace projektu všemi účastníky.

Dále se uskutečnil on-line trénink zaměřený na komunikační dovednosti, kde jsme se  my i partneři dozvěděli o nových trendech v  NNO marketingu a komunikaci. Tyto nové znalosti nám pomohou efektivněji sdílet informace se širokou veřejností.

Novinkou mezi projektovými aktivitami se stal tzv. project market (projektový trh). Jeho cílem je výměna dobrých zkušeností z oblasti projektů zaměřených na romskou inkluzi. Od prosince 2020 se všechny partnerské organizace soustředili na prezentaci dvou až čtyř „dobrých příkladů z praxe“, které se budou v dubnu 2021 nabízet mezi všemi partnerskými organizacemi. Každá organizace si následně vybere projekt, který se jim bude nejvíce hodit a začne s implementací ve své zemi.

Jak bude probíhat projekt NStOP v roce 2021? Sledujte naše webové nebo facebookové stránky pro aktuální informace.

#EEANorwayGrants   #FundforRegionalCooperation

Project is funded through EEA and Norwegian Grants for Regional Cooperation. The EEA and Norway Grants are funded by Iceland, Liechtenstein and Norway. (Projekt „Nová řešení starých problémů - výměna nových typů přístupů v oblasti romské integrace“ je financován Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem prostřednictvím Fondu pro regionální spolupráci a Norska.)

Nová řešení starých problémů: Zahajovací setkání se všemi partnery

#EEANorwayGrants   #FundforRegionalCooperation

Ve dnech 17. a 18. září 2020 se projektový tým sešel v online podobě v rámci zahájení nového projektu „Nová řešení starých problémů – výměna nových typů přístupů v oblasti romské integrace“.

Číst dál...

New solutions to old problems / Nová řešení starých problémů

#EEANorwayGrants   #FundforRegionalCooperation

TISKOVÁ ZPRÁVA New solutions to old problems (Nová řešení starých problémů) – výměna nových přístupů v oblasti romské integrace: Více než 1 milion EUR bylo přiděleno na posílení občanské společnosti.

Číst dál...

sledujte facebook

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.