Sar Upre! Vznikne krátký loutkový film.

V současné době pracujeme na krátkém loutkovém filmu pro projekt Sar Upre! (Jak na to!), scénář kterého je psaný na základě zkušeností našich expertů v oblasti inkluzivního vzdělávání. Nad filmem pracují scénárista Radek Beran a režisér Jakub Červenka. Podklady ke scénáři dodala expertka Marie Gottfriedová.

Film je určen hlavně učitelům z celé ČR a poskytne divákům příležitost lépe pochopit problematiku inkluzivního vzdělávání.

16. a 18. února se uskuteční úvodní on-line setkání s řediteli (či zástupci) základních škol. Na úvodním setkání poskytneme cílové skupině podrobnější informace o projektu a jeho cílech, představíme projektový tým a ostatní účastníky Sar Upre!  Poskytneme možnost dozvědět se o pilířích inkluze, způsobu spolupráce školy s experty a o náplni jednotlivých školení pro učitele.