Všechny romské projekty

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Decade Focal Point (DFP)

realizace projektu: od roku 2013

 

Slovo 21 se stalo pro rok 2013 kontaktní organizací Dekády romské inkluze v České republice. Dekáda romské inkluze je mezinárodní iniciativa dvanácti států, které se zavázaly řešit v desetiletí 2005 - 2015 chudobu, sociální vyloučení a diskriminaci romských komunit v regionálním měřítku.

 

CO JE DEKÁDA ROMSKÉ INKLUZE?

Dekáda romské inkluze 2005 - 2015 je politickým závazkem dvanácti států, které se zavázaly řešit situaci romských komunit v regionálním měřítku. Iniciativa spojuje zúčastněné vlády jednotlivých států, mezinárodní instituce a romskou občanskou společnost a snaží se o začleňování Romů, a to především v oblasti vzdělání, bydlení, zdraví a zaměstnanosti.


Členské státy
Albánie
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
Chorvatsko
Černá Hora
Česká republika
Maďarsko
Makedonie
Rumunsko
Slovensko
Srbsko
Španělsko
foto: romadecade.org

 

 

CO JE ÚKOLEM SLOVA 21

organizování pravidelných národních setkání zástupců romských a pro-romských neziskových organizací, kteří vyberou delegáta pro každou mezinárodní akci
poskytnutí všech příslušných materiálů a informací potřebných pro dané mezinárodním setkání
podporovat a poskytovat dialog mezi orgány státní správy a romskými komunitami na realizaci Dekády
poskytnutí prostředků pro šíření informací o cílech, úkolech a dalších relevantních informacích o Dekádě a to zejména romské občanské společnosti, jakož i širší veřejnosti na národní a mezinárodní úrovni
zajistit aktivní účast romské občanské společnosti v monitorování a provádění národního akčního plánu Dekády do praxe, včetně poskytování relevantních informací a odborné znalosti
sběr informací o projektech realizovaných na národní úrovni, monitorování procesu realizace Národního akčního plánu, stínových zpráv
pravidelná komunikace s národními a místními orgány odpovědné za provádění Dekády, medializace, povědomí a prosazování aktivit
pravidelně informovat sekretariát Dekády o veškerých relevantní ch informacích týkajících se Romů v České republice a vývojích na národní úrovni týkající se Dekády.

 


SLOVO 21 UŽ ORGANIZOVALO

Národní setkáni romských NNO
Setkání se zúčastnily romské a pro-romské NNO -  o. s. Khamoro, o. s. Mania, o. s. Salinger, o. s. Vzájemné soužití, o. s. Kappa-help, o. s. Romea, o. s. R-Mosty, o. s. Romodrom, Poradna pro občanství a Lipska práva, o.s. ARA ART, o. s. Verdan, Úřad vlády - RVPZRK,  Decade consultant for CZ

Účast představitele romské NNO z ČR na mezinárodní konference „Finanční perspektivy EU pro začleňování Romů“
Záhřeb, Chorvatsko, 27. únor – 1. březen 2013

Zpráva účastníka Davida Tišera (o.s. ARA ART)

Účast představitele romské NNO z ČR na mezinárodní konference „Kvalitní vzdělání pro Romy: udržitelnost v oblasti vzdělávací politiky vyvinuté v rámci Dekády na evropské úrovni“
Zahřeb, Chorvatsko, 22. - 23. duben 2013

Zpráva účastnice Martiny Horváthové (o.s. Slovo 21)

Účast představitele romské NNO z ČR na mezinárodní konference „Propojení historické zkušeností Romů v Evropě, podpora tolerance a nediskriminace Romů“
Zahřeb, Chorvatsko, 23. - 24. květen  2013
(Konference se zúčastnila Elena Gorolová, o.s. Vzájemné soužití.)

24. setkáni mezinárodního řídícího  výboru Dekády
Záhřeb, Chorvatsko, 19. - 20. červen 2013
(Setkání se zúčastnil Martin Cichý, o.s. Romano jasnica.)

Účast představitele romské NNO z ČR na mezinárodni konference Romská mládež -  aktivismus a účast
Zahřeb, Chorvatsko, 18. červen 2013
(Konference se zúčastnila Martina Horváthová, o.s. Slovo 21.)

 

Účast představitele romské občanské společnosti z ČR na mezinárodní konferenci „Diskriminace Romů – Výzvy nesnášenlivosti vůči Romům a vícenásobné diskriminace”
Podgorica, Černa Hora, 30. - 31. leden 2014
(Konference se zúčastnila Marie Brendzová, účastnice programu Politický výcvik pro romské ženy a studentka mezinárodních vztahů a diplomacie.)

Účast představitele romské občanské společnosti z ČR na mezinárodní konference „ Dekáda - být či nebýt“
Bukurešť, Rumunsko, 21. února 2014
(Konference se zúčastnil Michal Miko, o.s. Slovo 21, koordinátor projektu Decade Focal Point.)

Účast představitele romské občanské společnosti z ČR na mezinárodní konference “ Ekonomické posílení Romů” a „XXVI. mezinárodní setkání řídícího výboru Dekády
Podgorica, Černa Hora, 17. - 20. červen 2014
(Konference a setkání se zúčastnila Emílie Horáčková, o.s. Bachtale.)

Účast představitele romské občanské společnosti z ČR na XXVII. mezinárodním setkáni řídícího výboru Dekády
Sarajevo, Bosna a Hercegovina, 17. - 18. září 2014
(Setkání se zúčastnila Jelena Silajdžć, ředitelka Slovo 21, z.s.)

Prezentace výsledků projektu Decade Intelligence
Praha, 11. listopad 2014
Projekt mapoval a hodnotil projekty implementované v 12 participujících zemí Dekády. Výsledky hodnocení byly prezentovány na setkání představitelkami realizátora projektu (Sekretariát Dekády romské inkluze) s českými romskými NNO.

 

Zasedání Evropské romské platformy ve dnech 16 – 17. března 2015

Zasedání mělo dva cíle. Za prvé umožnit všem zúčastněným stranám diskusi o tématech, která jsou považována za relevantní při dalším postupu na poli integrace Romů. Za druhé se ukázalo, že členské státy EU mají téma romské integrace na předních místech agendy. Na základě těchto dvou cílů mělo toto setkání za úkol dospět k budoucím krokům evropské romské platformy.


Hlavním cílem platformy byly společné úvahy o tom, jak propojit a zlepšit stávající nástroje, aby bylo možné zjistit skutečný dopad na cílovou skupinu, a jak zlepšit spolupráci mezi všemi zúčastněnými stranami na evropské, národní a místní úrovni.


Témata diskutované během platformy:

    • Boj s diskriminací a nesnášenlivostí vůči Romům
    • Posílení spolupráce všech zainteresovaných stran
    • projednávání kroků, které povedou vpřed pro evropskou platformu pro začleňování Romů

 

Tematický workshop „Integrovaný přístup k sociálnímu začleňování Romů prostřednictvím bydlení a zaměstnanosti“

Workshop nabídl možnost příslušným místní orgánům a nevládním organizacím se sejít s cílem výměny zkušeností, které by mohly přispět k rozvoji udržitelných modelů pro lepší sociální začleňovaní Romů prostřednictvím kombinace bydlení, zaměstnanosti a jiných sociálních opatření.

Workshop obsahoval čtyři témata: integrace Romů v rámci sociálního bydlení; programy, které kombinují bydlení s zaměstnanost a jiné sociální služby; výzvy k hodnocení a monitorování integrovaných programů; a vývoj modelů pro lepší zapojení místních komunit a nevládních organizací. V rámci workshopu jsme měli možnost zúčastnit na studijní cesty do romských lokalit v Bišće a v Mostaru kde jsme navštívily i místní samosprávu. Více informací o tematickém workshopu, jakož i prezentace jednotlivých přednášejících najdete na této adrese: http://www.romadecade.org/egy-cikk.php?hir_id=9801

 

                          

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Monitorovací zpráva občanské společnosti o plnění národní strategie integrace Romů a akčního plánu Dekády v ČR v roce 2012

Progress report (English)

Zpráva Decade Intelligence (česky)

Dekadako Rodljaripasko raporto (romanes)

                                                                          

 Aktualizováno: 15. 10. 2015

Facebook Slovo 21

40326723

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

slovo 4 19 web-nahled

Slovo 21, z. s.
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.