Místo pro všechny

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Zapojte se do naší kampaně Místo pro všechny!

Naše organizace je součástí European Roma Grassroots Organisations (ERGO) Network a je národním partnerem Evropského zaměstnaneckého projektu (European Employment Campaign) v České republice.

 

Tento projekt je zaměřen na zvýšení informovanosti o přínosu inkluzivní a diverzitní pracovní síly, a zároveň na podporu vašeho úsilí a dobré praxe, včetně zviditelnění vaší práce jako inkluzivního zaměstnavatele.

 

Více o projektu naleznete ZDE

 

PROČ BÝT SOUČÁSTÍ NAŠÍ KAMPANĚ?

 

Je mnoho důvodů pro větší zaměstnávání mladých Romů a všeobecně pro to, aby zaměstnavatel poskytoval rovné příležitosti pro diverzitní pracovníky

 

❖ diverzitní pracovní síla zvyšuje emoční inteligenci, kreativnost a produktivitu na každém pracovišti

❖ diverzitní pracovní síla vytváří důvěru menšinových zákazníků a uživatelů služeb

❖ vytváření bezpečného pracoviště získává větší množství dobrých zaměstnanců

❖ společenská odpovědnost zlepšuje vaši pověst a důvěryhodnost

❖ větší zaměstnávání Romů je chytré ekonomické řešení, které zvyšuje ekonomický růst a bojuje proti demografické změně.

 

JAK SE STÁT JEDNÍM ZE ZAMĚSTNAVATELŮ PRO DIVERZITNÍ PRACOVNÍKY?

Napište nám! My vám zašleme Projektový závazek (Campaign Pledge), který následně elektronicky či vlastnoručně podepíšete na důkaz potvrzení Vašeho závazku podporovat rovnost, diverzitu a inkluzi jak na vašem pracovišti, tak i v rámci vaší náborové strategie a zaměstnanecké politiky.

 

JAKÉ Z TOHO PLYNOU PRO VÁS VÝHODY?

 

Akreditační znak – Po podpisu závazku, kterým se stanete diverzitním zaměstnavatelem, získáte akreditační znak (logo projektu, které je umístěno v pravém záhlaví této strany), který můžete použít na vašich webových stránkách a jakémkoli jiném dokumentu, zprávách atd.


Zviditelnění vaší organizace  Všechny naše akreditované zaměstnavatele zveřejňujeme na našich webových stránkách, na webové stránce ERGO, v sociálních médiích, tiskových zprávách a prostřednictvím dalších mediálních prostředků. Vyzveme vás, abyste přispívali v rámci našich aktivit nebo akcí třetích stran svými příklady dobré praxe.

 

Sdílení vašich nápadů a příkladů dobré praxe – k zajištění přímých kontaktů a toku informací mezi akreditovanými zaměstnavateli vytvoříme seznam jejich emailových kontaktů, jejichž prostřednictvím bude možné si vyměňovat příklady dobré praxe, diskutovat a řešit případné obtíže a informovat se o dalších příležitostech (financování, dotacích, legislativě atd.).

 

Následná podpora – Budeme společně hledat řešení a v rámci podpory jakýchkoli problémů, se kterými se potýkáte při realizaci rovného přístupu v rámci diverzity při přijímání pracovníků, včetně stáží a materiální podpory.

 

Vizuální materiály – Poskytneme vám vizuálně atraktivní materiály, jako např. inspirativní komiksy a jiné projektové vizuály, které můžete použít dle potřeby.

 

Podpora vaší věci – Budeme usilovat o získání celebrit, které budou ochotné podpořit vaši věc a které s vámi mohou spolupracovat na lepším vzájemném zviditelnění.

 

Máte zájem se zapojit nebo víte o zaměstnavateli, který by se chtěl zapojit? Kontaktujte nás na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Do předmětu uveďte Employment Campaign.

sledujte facebook

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.