Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Články

Absolventi kurzů

 

Dlouhodobě přípravujeme romské uchazeče o studium na vysoké škole na přijímací zkoušky. Z přípravných kurzů, které byly od roku 2004 součástí různých projektů - například Sikhľuv odiader - Uč se dál, Dža dureder - Pokračuj nebo Můžeme jít dál - se za celých 10 let rozhodlo podat přihlášku na vysokou školu 251 romských studentů, z toho 142 mladých lidí se na vysněnou fakultu dostalo. A to přeci není špatný výsledek! Tady nabízíme profily několika úspěšných mladých Romů - absolventů našich přípravných kurzů, kteří uspěli u přijímacího řízení. A někteří již dokonce vystudovali!

 
Bc. MARTIN BAJGER
absolvent podnikatelské ekonomiky a managementu na UJEP
Narodil se v Ústí nad Labem, kde od třetí třídy navštěvoval výběrovou jazykovou školu. Po maturitě na obchodní akademii se začal připravovat na přijímací zkoušky na Fakultu sociálně ekonomickou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně - obor Podnikatelská ekonomika a management. V rámci přípravných kurzů o. s. Slovo 21 jej na přijímací řízení připravovali lektoři přímo z UJEP, odkud si nakonec odnesl titul bakaláře. V současné době podniká – řídí malou stavebnickou firmu, působí také jako místopředseda trmického romského sdružení Romano jasnica. Je členem ODS a místopředsedou tamějšího sdružení ODS Trmice.

 

VERONIKA HLAVÁČOVÁ
studentka romistiky na FF UK

Rodačka z Pardubic po absolvování SOŠ veřejnosprávní a sociální rok pracovala v neziskové organizaci. Po roce zkušeností v neziskovém sektoru se rozhodla studovat vysokou školu - vybrala si romistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Na přijímací řízení ji v rámci přípravných kurzů o. s. Slovo 21 připravovala bývalá studentka oboru. Veronika nakonec u přijímacích zkoušek uspěla, ačkoliv předtím romsky téměř vůbec nemluvila. Teď studuje romistiku na nejprestižnější české univerzitě.

 


Bc. TOMÁŠ BYSTRÝ
absolvent žurnalistiky na FSV UK

V roce 2009 odmaturoval na pražském Gymnáziu Elišky Krásnohorské, poté i díky přípravným kurzům o. s. Slovo 21 úspěšně složil přijímací zkoušky na žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. V červnu 2012 zde složil státní zkoušku a získal titul bakaláře. Na základní škole a později i na gymnáziu vedl školní časopisy a přispíval do romského měsíčníku Romano voďi. V době studia na vysoké škole absolvoval stáž v Tiskovém oddělení Kanceláře prezidenta republiky a v České televizi. V současné době je redaktorem zpravodajství a moderátorem romského vysílání Českého rozhlasu – Radiožurnálu.

 
 
ANDREA ČERVEŇÁKOVÁ
studentka sociální práce na Ostravské univerzitě v Ostravě

Andree Červeňákové z Ostravy pomohly přípravné kurzy na vysokou školu pořádané o. s. Slovo 21 nejen s přípravou na samotné přijímací řízení, ale také s výběrem vysoké školy. Po maturitě na střední škole, kde studovala sociální péči se zaměřením na etnické skupiny, se dostala na Ostravskou univerzitu v Ostravě. Tam nyní studuje obor sociální práce – v budoucnu by se oboru ráda věnovala a pracovala s romskou komunitou. V současné době je na studijním pobytu v Amsterdamu na Univerzitě Aplikovaných věd Amsterdam, kde studuje obor Mezinárodní sociální rozvoj. V rámci tohoto studia zpracovává také výzkum zaměřený na Romy.


Bc. TOMÁŠ ŠČUKA
absolvent Policejní akademie ČR

Rodák z Brna odmaturoval na Romské střední škole sociální v Kolíně a poté začal se studiem sociální pedagogiky na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Odjakživa chtěl ale studovat právo. Podal si tedy přihlášku na Policejní akademii ČR a i díky přípravným kurzům o.s. Slovo 21 nakonec u přijímacích zkoušek uspěl. V červnu 2012 zde promoval a získal titul bakaláře. Už během studia dva roky pracoval u státní policie, práci ale právě kvůli náročnosti studia musel načas přerušit.  Je absolventem ročního studijního pobytu angličtiny na Central European University v Budapešti.


 
Bc. ZDENĚK HORVÁTH
absolvent sociální práce a sociální politiky na FF UK

Pražák Zdeněk Horváth po maturitě na střední evangelické akademii studoval na Filozofické fakultě Karlovy Univerzity sociální práci a sociální politiku, kde získal titul bakaláře. V rámci přípravných kurzů o. s. Slovo 21 jej na přijímací zkoušky připravovala například přední česká socioložka Jiřina Šiklová. Už během vysokoškolského studia spolupracoval s nejrůznějšími neziskovými organizacemi. Několik let se zaměřoval na financování nevládních organizací a tematiku inkluzívního vzdělávání.  Dva roky byl finančním ředitelem v české pobočce Amnesty International, v současné době je ředitelem nedávno vzniklého Integračního centra pro cizince v Praze.
 

MICHAL MIŽIGÁR
student romistiky na FF UK

Michal pochází z Písku a jeho zájem o romistiku se projevoval už na základní škole. Své spolužáky tam prostřednictvím školního časopisu seznamoval s romskou kulturou i jazykem, během studia na obchodní akademii pak za romskou prózu dokonce získal literární cenu Mileny Hübschmannové. Po maturitě úspěšně složil přijímací zkoušky na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde v současné době studuje romistiku a dokonce tu pro posluchačky bohemistiky vede seminář Romské reálie a základy romštiny. Má za sebou také stáž ve Spojených státech.



 

sledujte facebook

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.