Aktuality

Projekt ve znamení tolerance, vstřícnosti a vzájemného pochopení - tisková zpráva

V rámci projektu „Podpora integrace cizinců žijících na území MČ Praha 5 v roce 2016“ městská část Prahy 5 a Slovo 21, z. s., uspořádaly od června 2016 několik zajímavých akcí, jejichž cílem bylo usnadnit vzájemnou komunikaci mezi většinovou společností a cizinci z třetích států a tím navázat dlouhodobé přátelské vztahy mezi obyvateli městské části Praha 5.

„Chtěli jsme napomoci k dobrému soužití lidí, kteří v městské části žijí, a proto v rámci tohoto projektu vznikly tyto zajímavé aktivity. Myslím si, že je důležité pečovat o to, jak spolu žijeme, neboť vzájemné poznání je první cesta k porozumění a důvěře,“ vysvětluje záměr projektu Vít Šolle, zástupce starosty Prahy 5.

Za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR se v rámci projektu uskutečnily následující akce:

 

V šest před domem / 23. 6. 2016

Jednalo se o sousedské setkaní v parku Klamovka na Praze 5. Hudební a taneční vystoupení, ochutnávka kuchyně z několika států a workshopy přilákaly kolem 120lidí, kteří měli zájem poznat jinou kulturu, tradice a zvyky.

 

Dětský den / 16. 9. 2016

Den určený pro děti cizinců, české děti a jejich rodiče žijící na území městské části Praha 5 přilákal, do parku Portheimka, více než 400 lidí.  Řada dětí se zapojila do bohatého programu, který zahrnoval tanec, zpěv, soutěže, představení, workshopy, ale i kouzelnická čísla a beat-box.

 

Kulatý stůl / 14. 11. 2016

V prostorách MČ Prahy 5 se uskutečnilo setkání zástupců MVČR, HMP, pražských městských částí, NNO a cizinců nad tématem integrace cizinců v Praze. Životní příběhy lidí, kteří našli svůj druhý domov v České republice, oslovili každého z přítomných. Co všichni můžeme dělat do budoucna jinak, nově a efektivně a naopak, nejen to bylo tématem kulatého stolu, u kterého se sešlo přes padesát lidí, kteří hovořili o možnostech spolužití.

 

Sejdeme se na pětce / 14. 11. 2016

Multikulturní večer plný zpěvu, tance, hudby, jídla v podání cizinců z různých koutů světa nadchl všechny přítomné. Program přilákal řadu lidí různé národnosti a věkových skupin, kteří se také zapojili do programu.

Věříme, že projektem „Podpora integrace cizinců žijících na území MČ Praha 5 v roce 2016“ jsme napomohli klepšímu soužití a celkově ke zlepšení pohledu na cizince ze strany většinové společnosti. Neboť i cizinci se podílejí na rozvoji naší společnosti, ve které jsou rovnocennými obyvateli a přispívají ke kvalitě života v ČR.

 

Slovo 21 je organizací, která se snaží přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Slovo 21 realizuje projekty vzdělávací, kulturní, mediální a projekty týkající se zvyšování veřejné informovanosti. Je to organizace otevřená novým myšlenkám a iniciativám, která spolupracuje se státními a nevládními neziskovými organizacemi a institucemi z České republiky a zahraničí.

 

 

 

 

vnitro logo univerzal        mc praha5         slovo21-logo

Projekt "Podpora integrace cizinců na území MČ Prahy 5 v roce 2016“ byl spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR.

Facebook Slovo 21

Vítejte v ČR - adaptačně-integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

Snmek obrazovky 2016-04-21 v16.41.30

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Akreditované kurzy pro veřejnou správu

Nevíte si rady v komunikaci s cizinci či Romy?

Nabízíme 2 akreditované kurzy pro zaměstnance státní správy a samosprávy - kurz Romové a instituce a kurz Mezikulturní kompetence. Oba kurzy mají platnou akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Více informací najdete na stránce projektu.

akreditovane kurzy uvodni

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

02 17 web

Rodinka-2017-web-700x991px web

Vybíráme z Bulletinu Slovo

02 17 web smallAKTUÁLNÍ ODPOVĚĎ NA VĚČNÉ MIGRAČNÍ TÉMA

Integrace jako výzva – kreativní přístupy jako odpověď je název konference, kterou letos uspořádalo Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty. Místo nezáživných administrativních formulací, které se více nebo méně léta opakují – občas i do slova opisují –, se účastníci pokusili jinak uchopit společný život ve městech a místech, kde žijí, bydlí a pracují spolu příslušníci většiny a menšin.
Naše adresa:
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
Spojení:
Telefon: 222 511 434, 222 522 070, 222 518 554
Telefon/fax: 222 520 037

O nás

Zapsaný spolek Slovo 21 je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro, který je dodnes jedním z největších projektů organizace. Slovo 21 se ale neorientuje jen na aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku. Zabývá se také cizineckými integračními projekty. Asi nejznámějším je neformální setkání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle.