Aktuality

Projekt ve znamení tolerance, vstřícnosti a vzájemného pochopení - tisková zpráva

V rámci projektu „Podpora integrace cizinců žijících na území MČ Praha 5 v roce 2016“ městská část Prahy 5 a Slovo 21, z. s., uspořádaly od června 2016 několik zajímavých akcí, jejichž cílem bylo usnadnit vzájemnou komunikaci mezi většinovou společností a cizinci z třetích států a tím navázat dlouhodobé přátelské vztahy mezi obyvateli městské části Praha 5.

„Chtěli jsme napomoci k dobrému soužití lidí, kteří v městské části žijí, a proto v rámci tohoto projektu vznikly tyto zajímavé aktivity. Myslím si, že je důležité pečovat o to, jak spolu žijeme, neboť vzájemné poznání je první cesta k porozumění a důvěře,“ vysvětluje záměr projektu Vít Šolle, zástupce starosty Prahy 5.

Za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR se v rámci projektu uskutečnily následující akce:

 

V šest před domem / 23. 6. 2016

Jednalo se o sousedské setkaní v parku Klamovka na Praze 5. Hudební a taneční vystoupení, ochutnávka kuchyně z několika států a workshopy přilákaly kolem 120lidí, kteří měli zájem poznat jinou kulturu, tradice a zvyky.

 

Dětský den / 16. 9. 2016

Den určený pro děti cizinců, české děti a jejich rodiče žijící na území městské části Praha 5 přilákal, do parku Portheimka, více než 400 lidí.  Řada dětí se zapojila do bohatého programu, který zahrnoval tanec, zpěv, soutěže, představení, workshopy, ale i kouzelnická čísla a beat-box.

 

Kulatý stůl / 14. 11. 2016

V prostorách MČ Prahy 5 se uskutečnilo setkání zástupců MVČR, HMP, pražských městských částí, NNO a cizinců nad tématem integrace cizinců v Praze. Životní příběhy lidí, kteří našli svůj druhý domov v České republice, oslovili každého z přítomných. Co všichni můžeme dělat do budoucna jinak, nově a efektivně a naopak, nejen to bylo tématem kulatého stolu, u kterého se sešlo přes padesát lidí, kteří hovořili o možnostech spolužití.

 

Sejdeme se na pětce / 14. 11. 2016

Multikulturní večer plný zpěvu, tance, hudby, jídla v podání cizinců z různých koutů světa nadchl všechny přítomné. Program přilákal řadu lidí různé národnosti a věkových skupin, kteří se také zapojili do programu.

Věříme, že projektem „Podpora integrace cizinců žijících na území MČ Praha 5 v roce 2016“ jsme napomohli klepšímu soužití a celkově ke zlepšení pohledu na cizince ze strany většinové společnosti. Neboť i cizinci se podílejí na rozvoji naší společnosti, ve které jsou rovnocennými obyvateli a přispívají ke kvalitě života v ČR.

 

Slovo 21 je organizací, která se snaží přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Slovo 21 realizuje projekty vzdělávací, kulturní, mediální a projekty týkající se zvyšování veřejné informovanosti. Je to organizace otevřená novým myšlenkám a iniciativám, která spolupracuje se státními a nevládními neziskovými organizacemi a institucemi z České republiky a zahraničí.

 

 

 

 

vnitro logo univerzal        mc praha5         slovo21-logo

Projekt "Podpora integrace cizinců na území MČ Prahy 5 v roce 2016“ byl spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR.

Facebook Slovo 21

Vítejte v ČR - adaptačně-integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

Snmek obrazovky 2016-04-21 v16.41.30

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Akreditované kurzy pro veřejnou správu

Nevíte si rady v komunikaci s cizinci či Romy?

Nabízíme 2 akreditované kurzy pro zaměstnance státní správy a samosprávy - kurz Romové a instituce a kurz Mezikulturní kompetence. Oba kurzy mají platnou akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Více informací najdete na stránce projektu.

akreditovane kurzy uvodni

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

bulletin 0217 cover

Rodina Odvedle 2017 kopie

Vybíráme z Bulletinu Slovo

maryna ukrajinka small„V ČESKU JSEM SI SPLNILA SVŮJ SEN,“ ŘÍKÁ RODILÁ UKRAJINKA

Maryna Novotná už deset let pracuje v pardubické škole Svítání, která pečuje o děti a mladé lidi s různými hendikepy. Když před rovnými dvaceti lety přicestovala do České republiky, nemyslela si, že by tu zůstala natrvalo. „Jakmile jsem v roce 1997 na Ukrajině dostudovala pedagogickou školu, bylo mi jasné, že tam odpovídající práci neseženu,“ vysvětlovala Maryna Novotná, která se rozhodla, že kvůli zaměstnání svou rodnou Ukrajinu na čas opustí.
Naše adresa:
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
Spojení:
Telefon: 222 511 434, 222 522 070, 222 518 554
Telefon/fax: 222 520 037

O nás

Zapsaný spolek Slovo 21 je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro, který je dodnes jedním z největších projektů organizace. Slovo 21 se ale neorientuje jen na aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku. Zabývá se také cizineckými integračními projekty. Asi nejznámějším je neformální setkání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle.