Aktuality

Nové číslo bulletinu Slovo - 04/2016

Již po jedenácté pražská Stromovka propůjčila své poetické kulisy oslavě asi nejznámějšího mexického svátku Dnu mrtvých (Día de los muertos). Mexické Dušičky jsou opravdu unikátním a v Mexiku velkolepě slaveným svátkem, o poznání barevnějším, hlučnějším a veselejším, než jak jsme na spíše pietní akt zvyklí v Čechách.

Během dvou dnů se mohou lidé znovu setkat s blízkými zesnulými, kterým cestu do domu ukazují oranžové květy afrikánů. Domácí oltáře jsou plné fotek a obětin, aby se návštěvníci měli opravdu úctyhodně a zavítali mezi nás. Peče se chléb pro mrtvé, doutná pryskyřice.

Národní svátek Mexika je zapsaný na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO a má hluboké kořeny. Integruje v sobě prvky prehispánských kultur a evropské katolické tradice, kterou s sebou přinesli Španělé. Podobná synkreze probíhá i v Praze, kde umělci spjatí s divadlem Alfred ve dvoře a Mexičané žijící v Praze založili tuto novodobou tradici jako příležitost setkání se svými diváky i se svými sousedy.

„Oslava v Praze je velmi odlišná od toho, jak probíhá tento svátek v Mexiku. Tam má více rodinný a komunitní charakter, přípravy zde probíhají celý týden, děti vyrábí oltáře ve škole. Tady v Praze má akce spíše kulturní rozměr,“ popisuje mexická umělkyně a spoluorganizátorka akce Cristina Maldonado. Za více než deset let se tato akce stala pro Pražany oblíbenou alternativou, jak přistoupit k oslavě Dušiček a možná se i inspirovat pojetím smrti v jiné kultuře.

Během odpoledne mohli návštěvníci Stromovky zhlédnout mexický rituální tanec, hudební vystoupení nebo si poslechnout komentovanou prohlídku oltářů. Pro děti byly připraveny tematické workshopy a divadelní představení souboru Toy Machine. A nechyběly ani mexické pochutiny jako tamales nebo tacos, tequila či již zmíněný pan de muerto. Celou oslavu tradičně zakončil dětský lampionový průvod v divadelním provedení s kapelou. I když počasí v Čechách nedovoluje slavit v parku celou noc tak jako tomu bývá prvního a druhého listo‐ padu v Mexiku, za rok si návštěvníci opět najdou cestu na Psí louku.

„Pro mexickou komunitu se jedná o velmi důležitou akci, je to v podstatě jediná příležitost, kdy se během roku můžeme všichni setkat – tedy pominu‐li oslavy Dne nezávislosti, které pořádá mexická ambasáda. Toto je naopak spontánní akce, která vznikla zezdola. Otevírá se prostor pro činnosti, pro které jindy není místo – společně vařit, organizovat, mluvit s lidmi španělsky. Je to jako přijít domů,“ uzavírá Maldonado.

 

Celé číslo 04/2016 najdete ke stažení zde.

Facebook Slovo 21

Vítejte v ČR - adaptačně-integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

Snmek obrazovky 2016-04-21 v16.41.30

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Akreditované kurzy pro veřejnou správu

Nevíte si rady v komunikaci s cizinci či Romy?

Nabízíme 2 akreditované kurzy pro zaměstnance státní správy a samosprávy - kurz Romové a instituce a kurz Mezikulturní kompetence. Oba kurzy mají platnou akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Více informací najdete na stránce projektu.

akreditovane kurzy uvodni

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

02 17 web

Rodinka-2017-web-700x991px web

Vybíráme z Bulletinu Slovo

02 17 web smallAKTUÁLNÍ ODPOVĚĎ NA VĚČNÉ MIGRAČNÍ TÉMA

Integrace jako výzva – kreativní přístupy jako odpověď je název konference, kterou letos uspořádalo Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty. Místo nezáživných administrativních formulací, které se více nebo méně léta opakují – občas i do slova opisují –, se účastníci pokusili jinak uchopit společný život ve městech a místech, kde žijí, bydlí a pracují spolu příslušníci většiny a menšin.
Naše adresa:
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
Spojení:
Telefon: 222 511 434, 222 522 070, 222 518 554
Telefon/fax: 222 520 037

O nás

Zapsaný spolek Slovo 21 je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro, který je dodnes jedním z největších projektů organizace. Slovo 21 se ale neorientuje jen na aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku. Zabývá se také cizineckými integračními projekty. Asi nejznámějším je neformální setkání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle.