Dža dureder 2016

Dža dureder

V rámci projektu Dža dureder nabízíme pomoc s přípravou a doučováním romských dětí na základních školách romských středoškolských studentů na maturitu a k přijímacím zkouškám na vysoké školy.

 

Nabízíme pomoc se studiem

Projekt Dža dureder (v romštině Pokračuj) navazuje na stejnojmenné předchozí projekty, které se v praxi velmi osvědčily.

Smyslem naší práce je pomáhat romským dětem na základních školách zvládat potřebné učivo, připravovat je na další studium a motivovat celkově ke vzdělání. Nabízíme také pomoc s přípravou a doučováním romským studentům středních škol. Naším cílem je, aby úspěšně zakončili studium maturitní zkouškou a dále ve studiích pokračovali na vysoké škole.

„Naším posláním je podpora přístupu ke vzdělání sociálně znevýhodněných dětí a mladých lidí“

 

Naši studenti jsou úspěšní

Romské studenty připravujeme k přijímacím zkouškám na střední a vysoké školy dlouhodobě. Z přípravných kurzů, které byly od roku 2004 součástí různých projektů (například Sikhľuv odiader - Uč se dál, Dža dureder - Pokračuj nebo Můžeme jít dál) se za celou dobu rozhodlo podat přihlášku na vysokou školu 251 romských studentů, z toho 143 mladých lidí se na vysněnou fakultu dostalo.

Celkově našimi doučovacími a přípravnými kurzy pro žáky základních škol a studenty středních škol prošlo přes šest set zájemců. Dlouhodobá úspěšnost absolventů kurzů u přijímaček je téměř 60%. 

 

Neváhejte se přihlásit!

Pokud byste chtěli pomoci s doučováním a přípravou dětí na základní škole nebo s přípravou studentů na maturitu nebo k přijímacím zkouškám na vysokou školu, neváhejte se na nás obrátit. Přihlaste se, co nejdříve! Pomáháme nejen s doučováním konkrétních předmětů, ale i s výběrem střední a vysoké školy, s podáním přihlášky ke studiu a s dalšími věcmi, které se studiem souvisí. Budete mít k dispozici asistenta s praxí, který s vámi bude vše konzultovat a radit vám v průběhu celého roku.

 

 

PROFILY ABSOLVENTŮ NAŠICH PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ

 
                        shape square STUDUJÍ NA PRESTIŽNÍCH UNIVERZITÁCH
                        shape square JSOU ÚSPĚŠNÍ VE SVÉM OBORU
                        shape square JSOU HRDÍ NA TO, ŽE JSOU ROMOVÉ

 

 

 

Rozhovor s Aurélií Balážovou, lokální koordinátorkou v Bruntálu

„Je potřeba, aby žáci dosahovali úspěchů. Je to nutné pro jejích vlastní posun v životě,“ říká Aurélia Balážová, lokální koordinátorka projektu Dža Dureder v Bruntálu. 

S jakým ohlasem se projekt Dža Dureder setkal u vedení školy a pedagogů?

Ze začátku byli pedagogové hodně překvapení, zaskočení a někteří dokonce zaujali i negativní postoj a to proto, že se s projektem, který je takto postavený (pro romské děti) setkali poprvé.  Chápu to. I oni jsou jenom lidé. Všeobecný pohled na naše etnikum není moc pozitivní. Bylo nutné si s učiteli promluvit, vysvětlit jim smysl a záměr projektu. Odstupem času jsou samotní tutoři - pedagogové s průběhem a výsledky doučování spokojení.

ArankaKolik dětí chodí na doučování? Chodí rády?

Na škole ZŠ Petrin se doučuje asi 27 dětí, které na hodiny chodí moc rády. Z počátku bylo zapotřebí dbát na dodržování harmonogramu doučovacích dnů a hodin ze strany žáků i rodičů. Každý z rodičů i žáků byl přesně písemně informován o stanovení termínu doučování. Žáci sami poznali, že jim doučování pomáhá ve zvládání každodenních vzdělávacích úkonů a tím mají větší možnost zapojit se do školního vzdělávacího procesu ve své třídě. Snadněji se orientují v problémových částech učiva, které jím doposud byly cizí. Mají možnost projevit potenciál, který doposud nebyl objeven. Zažívají pocit úspěchu, který jím dává lepší pocit ze sebe samých, a někteří vůbec poprvé zažívají úspěch ve svém třídním kolektivu.

Například je tu Nikolas, který prochází těžkým obdobím, krizí v rodině, což má nemalý vliv na jeho chovaní ve škole, prospěch a celkový přístup ke vzdělávání. Všechno kolem něj se bortilo a situace zašla až tak daleko, že na pedagogické poradě byla řeč jenom o Nikolasovi. Když jsem mu navrhla možnost doučování, nebyl moc nadšen, prý: „Na co mi to bude?“ Jeho matka byla s doučováním spokojená a snažila se dohlédnout, aby Nikolas na doučování poctivě docházel. Odstupem času se natolik změnil, že jsem byla sama hodně překvapená. V hodinách pracoval, nechodil pozdě, nosil si pomůcky. Aktivní přístup překvapil samotné pedagogy, jeho agresivní chování pominulo. Jednoho dne, který nebyl ničím zvláštní než ty ostatní, za mnou Nikolas doslova přiběhl s tím, že dostal z písemky výbornou známku. Jeho nadšení na něm bylo hodně znát. Pochválila jsem jeho výkon: „Jen tak dál.“

Vidí rodiče smysl v doučování svých dětí? Snaží se být nápomocni?

Ohledně rodičů si myslím, že jsou všichni moc rádi, že jejich děti dostaly šanci, kterou by jim oni sami, bohužel, nemohli dopřát. Pokaždé, když s některým z rodičů mluvím, je jejich zpětná vazba pozitivní.  Samotní rodiče hlídají docházku, omlouvají žáky, ptají se na možnosti doučování u více předmětů a snaží se být nápomocni.  

Jsou již vidět u žáků výsledky v podobě zlepšení?

Výsledky už vidět jsou, hlavně ve studijních výsledcích u předmětů, ve kterých se žáci doučují. Každý z žáků, který chodí na doučování, si zlepšil celkový průměr známek. Z doučování mají radost, těší se, sami vidí zlepšení, prociťují úspěch, který jim v třídním kolektivu moc chyběl. Je potřeba, aby žáci dosáhli úspěchu pro jejich vlastní posun v životě.

 

Podporu vzdělávání romských žáků a studentů v roce 2016 podpořili

nadace albatros logoNadace Albatros (celá ČR)

V rámci dotace z Nadace Albatrost bude zdarma Slovo 21, z. s.  zajišťovat následující podporu. 

Doučování pro děti základních škol a příprava k přijímacím zkouškám na SŠ

Lektor bude s žáky probírat problematickou látku a připravovat je na testy a zkoušení z daných předmětů. Tím jim pomůže překonat problémy, udržet se na škole a ukončit ročník s lepšími výsledky i docházkou. Pomůže jim také s výběrem střední školy a s učením k přijímacím zkouškám.

Doučování studentů středních škol a příprava na přijímací zkoušky na VŠ nebo VOŠ


dza letak 2017 smallLektor bude se studenty procházet učivo, které je pro ně problematické a připravovat je na písemné testy a ústní zkoušení tak, aby se zlepšil jejich prospěch, studenti se udrželi na škole a byli motivováni k dalšímu navazujícímu studiu. Pomůže jim úspěšně zakončit školu složením maturititní zkoušky a s výběrem vysoké školy nebo vyšší odborné školy. Zaměří se na procvičování modelových přijímacích testů a zlepšení znalostí v předmětech, které budou u přijímacích zkoušek vyžadovány.

Součástí doučování a přípravy k přijímacím zkouškám je také informační podpora k možnostem studia, možnostem stipendií, možnostem zapojení do našich dalších projektů nebo projektů další organizací, zprostředkování pozitivních modelů starších romských studentů a absolventů. Krajští spolupracovníci budou pracovat s rodinou, aby podpořily její zájem o studium žáka nebo studenta a budou rodině zprostředkovávat širší informace o stipendijních a studijních možnostech.

Úspěšně přijatí žáci a studenti budou pokračovat ve studiu a mohou nadále využívat našich doučovacích a dalších podpůrných programů.

 

 

 

 

 

 


 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (celá ČR)

 

Realizace projektu: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2017


V rámci dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bude zdarma Slovo 21, z. s.  zajišťovat následující podporu.

Doučování romských středoškolských studentů

Tutor bude probírat problematickou látku dle potřeb studenta, případně se budou připravovat na testy a zkoušení z daného předmětu. Doučování bude probíhat buď individuálně, nebo v úzké skupince studentů se zkušeným tutorem a tím bude zajištěna kvalita kurzu. Doučováním pomůžeme studentovi překonat úskalí, udržet se na škole a ukončit ročník s lepšími výsledky.

dza dureder 2016 plakat smallPříprava na přijímací zkoušky na VŠ nebo VOŠ

Hlavním a dlouhodobým cílem projektu je pomoci romským středoškolákům při překonávání obtíží ve studiu. Pomocí tutoringu

a přípravných kurzů se snaží projekt přispět ke zdárnému průběhu a dokončení studia romských studentů na SŠ a připravit je na přijímací řízení na VOŠ a VŠ, a to ve vybraných krajích ČR.

Studijní poradenství, informační servis

Podpůrná aktivita; zájemcům o vysokoškolské studium poskytneme materiály a poradenství ohledně výběru oboru a VŠ, v případě zájmů zajistíme konzultaci s romským vysokoškolským studentem pro posílení sebevědomí a motivace. 

Skrze doučování romských středoškoláků zamezujeme předčasnému ukončení studia či přestupu na nematuritní obor. Přípravnými kurzy na přijímací zkoušky na vysokou školu a poradenstvím podporujeme romské žáky v pokračování ve studiu na vyšší stupeň vzdělání. Poskytneme kurzy doučování a přípravy na přijímací zkoušky zdarma, včetně potřebné literatury a materiálů. Poskytneme romským středoškolákům informace o možnostech a všech aspektech vysokoškolského studia. Navštěvováním kurzů doučování či přípravných kurzů na vysokou školu budou moci studenti potkat i další romské studenty, což přispěje k posílení jejich sebevědomí.

 

PROJEKT JE PODPOŘEN Z DOTAČNÍHO PROGRAMU MŠMT NA PODPORU INTEGRACE ROMSKÉ MENŠINY V ROCE 2016

 

Výsledky projektu v roce 2016

Kurzy doučování celkem prošlo 42 žáků a studentů.

10 studentů se přihlásilo ve 2. pololetí školního roku 2015/2016 a 32  studentů v 1. pololetí školního roku 2016/2017.

Celkem proběhlo 33 kurzů. Nejčastěji se jednalo o předměty: matematika, angličtina, čeština. Dále to byly předměty: francouzština, sociální péče, účetnictví nebo hudební teorie.

Doučování probíhalo v těchto krajích: Moravskoslezském, Plzeňském, Jihočeském, Královéhradeckém, Karlovarském a v Praze.

Celkem maturovalo v 2. polovině školního roku 2015/2016 5 studentů a z toho 4 uspěli.

Celkem si podali přihlášku na vysokou školu 3 studenti. 2 z nich byli přijati ke studiu na těchto školách: Univerzita Jana Amose Komenského (UJAK) - andragogika a personální řízení a Vysoká škola ekonomických studií v Praze.

Tisková zpráva ke stažení

DSC 4683 kopie    DSC4667 kopie    DSC4687 kopie

 


 

 

Roma Education Fund Logo SmallRoma Education Fund (ZŠ Grafická Praha, ZŠ Petrin Bruntál)

V rámci dotace od Roma Education Fund bude zdarma Slovo 21, z. s.  zajišťovat následující podporu.

Přípravné kurzy pro přijímací zkoušky na střední školu

Tutor s žáky projedná problémové předměty a připraví je na testy a přijímací zkoušky. Kurzy pro přípravu romských žáků na střední školu se budou soustředit na zlepšení a rekapitulaci znalostí, které jsou zapotřebí k přijímacím zkouškám. Vyučování bude probíhat v malých skupinách nebo individuálně (v závislosti na potřebách žáků) a budou probíhat ve školách, kancelářích místních projektových koordinátorů nebo v rodinách.

Mentoring

Cílem osobního mentoringu (vedení) je podpora individuálních schopností každého žáka tak, aby se zvýšilo jeho sebevědomí.  To je velmi důležité pro jeho zařazení do nového kolektivu na střední škole a pro aktivní účast ve společnosti. Mentoringový program bude pro žáky zajímavý a vytvoří podmínky, ve kterých budou moci získávat zkušenosti ve škole i mimo ni – navštěvovat výstavy, divadla, kulturní události, společnosti, tvořit prostor pro debaty na různá témata apod. Plán mentoringu bude vytvořen individuálně pro každého zvlášť. Žáci budou moci plánování programu aktivně ovlivnit, dostanou prostor pro vyjádření názoru a implementaci vlastních nápadů.

DSC 0020

Aktivní rodičovská účast ve vzdělávání dětí

Cílem je vytvořit důvěrné vztahy mezi rodiči romských dětí a školou, aby se rodičce stali aktivními aktéry ve vzdělávání svých dětí. Místní projektový koordinátor v Bruntálu a projektový manažer v Praze zprostředkuje komunikaci mezi rodiči a školou ohledně budoucího zapojení rodičů romských žáků ve školních radách po skončení projektu. Rodiče a učitelé získají nástroje a příležitosti k vytvoření přátelského prostředí společně s ne-romskými rodiči a žáky (společné události, workshopy, výlety atd.). Taková podpora bude zahrnovat individuální domácí návštěvy, skupinové vzdělávací workshopy, setkání s učiteli  apod.

Specializovaný výcvik učitelů

Cílem je dosáhnout lepších vyučovacích a studijních procesů skrze zdokonalení multikulturních dovedností učitelů a individuální práci s romskými žáky (inkluzivní vzdělávání).

Posílení multikulturních kompetencí

Cílem aktivity je adaptace školy na potřeby žáků a ne naopak. Specializovaný výcvik učitelů zajistí teoretické informace o romské historii, kulturních odlišnostech a zvláštnostech ve vztahu k vzdělání a zároveň praktické znalosti spojené se specifickými zkušenostmi učitelů. Deset učitelů bude docházet na kurzy, které budou platformou pro interaktivní diskusi a prezentaci dobré praxe. Silnou stránkou kurzu jsou hlavně lektoři, vedoucí experti na romské záležitosti, kteří se profesionálně i v osobním životě zabývají vztahem mezi Neromy a Romy na každodenní bázi. Kurz bude navržený tak, aby účastníci po jeho absolvování lépe rozuměli každodenním pracovním situacím týkajícím se Romů. 

 

Expertní skupina dne 21. 11. 2016 navštívila ZŠ Petrin v Bruntále, kde se setkala s vedením školy, doučovanými žáky, tutory a rodiči. 

 

 

 

 

 Aktualizováno: 17. 3. 2017 

 

 

 

 

 

Facebook Slovo 21

Vítejte v ČR - adaptačně-integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

Snmek obrazovky 2016-04-21 v16.41.30

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Akreditované kurzy pro veřejnou správu

Nevíte si rady v komunikaci s cizinci či Romy?

Nabízíme 2 akreditované kurzy pro zaměstnance státní správy a samosprávy - kurz Romové a instituce a kurz Mezikulturní kompetence. Oba kurzy mají platnou akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Více informací najdete na stránce projektu.

akreditovane kurzy uvodni

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

bulletin 0217 cover

Rodina Odvedle 2017 kopie

Vybíráme z Bulletinu Slovo

maryna ukrajinka small„V ČESKU JSEM SI SPLNILA SVŮJ SEN,“ ŘÍKÁ RODILÁ UKRAJINKA

Maryna Novotná už deset let pracuje v pardubické škole Svítání, která pečuje o děti a mladé lidi s různými hendikepy. Když před rovnými dvaceti lety přicestovala do České republiky, nemyslela si, že by tu zůstala natrvalo. „Jakmile jsem v roce 1997 na Ukrajině dostudovala pedagogickou školu, bylo mi jasné, že tam odpovídající práci neseženu,“ vysvětlovala Maryna Novotná, která se rozhodla, že kvůli zaměstnání svou rodnou Ukrajinu na čas opustí.
Naše adresa:
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
Spojení:
Telefon: 222 511 434, 222 522 070, 222 518 554
Telefon/fax: 222 520 037

O nás

Zapsaný spolek Slovo 21 je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro, který je dodnes jedním z největších projektů organizace. Slovo 21 se ale neorientuje jen na aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku. Zabývá se také cizineckými integračními projekty. Asi nejznámějším je neformální setkání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle.