Inspirace pro inkluzi na pražských školách

Inspirace pro inkluzi na pražských školách

Realizace projektu: 1.8.2016 – 30.6.2018
Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000032
Název programu: Operační program Praha – pól růstu ČR

Cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím rozvoje a posílení inkluzivního vzdělávání na vybraných základních a středních školách v Praze a podpořit rozvoj sociálních a občanských dovedností u 2000 žáků a 140 pedagogů.

Projekt se zaměřuje na vyzdvižení znalostních a dovednostních cílů oproti cílům postojovým. Učitelům a žákům tak podá konkrétní podklady a informace, bez kterých lze těžko řešit konkrétní otázky spojení s prostředím soužití a setkávání více kultur.  Aktivity MKV nebudou pouze zaměřeny na výuku témat občanské nauky/ZSV jak tomu bylo doposud, ale i a na aplikaci průřezového tématu multikulturní výchovy v jiných předmětem (dějepis, matematika apod.).

Důležitým aspektem výuky MKV je interaktivní úroveň, což znamená maximální aktivní zapojení žáků a studentů a také využití nových metod (Divadlo Fórum, interaktivní hry, animovaný film a jiné).

Vytvoří se zcela nové aktivity shrnuté v metodice "Inspirace pro inkluzi", které doposud nebyly publikovány.  Inovativnost spočívá ve způsobu práce s cílovými skupinami, např. práce pedagogů se simulovanou heterogenní skupinou žáků během pětidenního školení, kontinuální spolupráce s pedagogy a pracovníky ve vzdělávání - ukázky aplikace metod inkluzivního vzdělávání v reálné třídě vedené lektory a experty projektu, průběžné konzultace, které poskytuje expertní skupina, supervize proškolených pedagogů a pracovníků ve vzdělávání. Inovativní projekt je  v tom, že je projekt důsledně komplexní v aplikaci. Umožňuje kooperativní supervizi a společné zavádění aktivit s mentory do praxe. Zároveň rovnou vytváří přemostění pro zařazení daných aktivit a metod do chodu školy a jejich institucionální zakotvení na škole. Propojuje strukturu řízení-kulturu školy-osobnost učitele a žáka. Dále propojuje rovinu řízení, poradenství, rodiny a výuky.


Pražským školám v rámci projektu nabízíme:

Malá letní škola inkluze

Výzva pro pedagogy pražských základních a středních škol! Poslední volná místa, přihlaste se do Malé letní školy inkluze.

PŘIHLÁŠKA PRO PEDAGOGY

Pedagogové, kteří mají zájem zúčastnit se Malé letní školy inkluze, mohou zaslat vyplněné přihlášky na  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo poštou na adresu:

Slovo 21, z.s.

Štěpánská 1
120 00 Praha 2 

Přihláška ke stažení

Tato aktivita je určena pro 40 pedagogů z pražských základních a středních škol. Příprava pedagogů v moderních inkluzivních vzdělávacích metodách proběhne formou pětidenního školení od 21. 8. do 25. 8. 2017 v Legner Hotelu Zvánovice.Je to úžasný resort uprostřed Ladova Kraje a Voděradských Bučin. Nachází se pouhých 25 km od Prahy, v nádherné krajině uprostřed lesů.

Adresa: Kádovská 154, 251 65 Ondřejov

Web: http://www.lesnilazne.cz/

hotel legner1   hotel legner2

Tři dny školení budou věnovány teoretické části a další dva dny praktické práci se simulovanou třídou, do které se zapojí žáci a studenti.

Myšlenka: Společné zamyšlení, práce a utváření dobrého inkluzivního prostředí ve škole.

Pedagogy z vybraných pražských škol povede expertní skupina a společně budou pracovat na různých aspektech inkluzivního vzdělávání. Účastnící se zapojí do aktivit týkajících se sebepoznání a odborné přípravy na vzdělávání, seminářů, programu navrženého samotnými účastníky, facilitované práce s rodiči, praktické výuky se simulovanou třídou a aktivit týkajících se role asistenta ve výuce. Na závěr proběhne evaluace a plánování budoucích aktivit dle specifických potřeb jednotlivých škol. Celý program bude realizován v exteriéru a interiéru ubytovacího zařízení.

Záměr: Společně si předat zkušenosti a zamyslet se nad možným pojetím inkluze na škole, předat základní informace o inkluzi ve třech základních aspektech: vedení školy a utváření dobrého prostředí na škole, individualizace vzdělávání, příprava inkluzivního obsahu učiva. Vyzkoušet si nové metody výuky přímo v praxi s možností zpětné vazby. Předat základní dovednosti práce s interkulturním asistentem a věnovat se přípravě výuky a jejího hodnocení. Vytvořit síť spolupracujících škol. Naplánovat další spolupráci po ukončení Malé letní školy. Vytvořit případně metodiku vybraných inovativních aktivit výuky.

Vybraná tematika: sebepoznání, individuální poznání a diagnostika žáků, utváření dobré atmosféry na škole (aspekty sociální, vedení, organizace, spolupráce všech subjektů), individualizace vzdělávání, hodnocení, inkluzivní obsah vzdělávání a průřezová témata, specifické cíle učení, práce s interkulturními asistenty, facilitace, výběrové semináře případně vlastní program, který se doladí s účastníky do konce června.

Pro přihlášené pedagogy připravujeme také jednodenní úvodní seminář, který bude obsahovat teoretickou část a příklady dobré praxe, které přednesou pedagogové z jiných škol s úspěšnou zkušeností v této oblasti. Účastníci semináře budou seznámení s aktivitami projektu a budou mít možnost navrhnout témata pro následující Malou letní školu inkluze.

Pro účastníky Malé letní školy je zajištěna doprava, ubytování a plná penze po celou dobu školení.

Dne 22. 6. 2017 bude pro všechny účastníky Malé letní školy inkluze realizován úvodní seminář. Expertní tým pedagogy detailně seznámí s aktivitami projektu a budou také mít možnost navrhnout téma pro následující pětidenní školení.

 

Přednášky multikulturní výchovy

Jedná se o celkem 100 přednášek určených pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy. Všechny přednášky trvají 90 minut (2 x 45 minut) a vedou je dva lektoři. Dvojice je vždy tvořena jedním Čechem a druhým lektorem je cizinec nebo Rom, záleží na tématu přednášky.

Školy si mohou vybrat z nabídky pěti přednášek:

Ostrov cizinecká tématika

Interaktivní hra na základě pětiminutového animovaného filmu.

Cílem je, aby se děti vcítily do jiné role, kterou vyžaduje zadaná situace a aby si uvědomily závažnost procesu multikulturního dialogu stejně tak jako možnost vlastního podílu na tomto dialogu. Děti si vytvoří vlastní názor na danou situaci, který se budou snažit v rámci diskuze obhájit před ostatními.

Rodina Odvedle cizinecká tématika

Jedná se o dokument, který vznikl v rámci stejnojmenného projektu o setkávání českých rodin a rodin cizinců u společného oběda. Ve filmu je zachycena příprava a průběh několika setkání, atmosféra během oběda, seznamování a sbližování kultur, zajímavé příběhy a osudy účastníků. Po zhlédnutí dokumentu následuje diskuze a povídání. Žáci budou mít možnost slyšet osobní příběh přítomného lektora cizince.

Cesty romské hudbyromská tématika

Dokument obsahuje vybraná vystoupení romských hudebníků v rámci světového romského festivalu Khamoro. Hudba se skrze historii ukázala jako vhodný a silný prostředník v procesu mezikulturního dialogu. V rámci této přednášky ji využijeme ke zprostředkování dalších poznatků o kultuře Romů. Hlavním cílem je seznámení studentů s romskou hudbou, která zásadně ovlivňuje vzájemný vztah mezi majoritou a Romy, což je předpokladem pro vytváření moderní a tolerantní společnosti.

Díky, že se ptáte – romská tématika

Třicetiminutový film „Díky že se ptáte“ obsahuje medailonky o několika známých nebo úspěšných osobnostech z řad Romů. V rámci filmu byla natočena anketa, která nám prozradí názory veřejnosti. Po zhlédnutí filmu bude následovat rozhovor o vlastních zkušenostech studentů s jinými kulturami a diskuze na téma moderní a tolerantní společnosti. Hlavní myšlenkou tohoto dokumentu je proces sbližování kultur.

Představení Divadla utlačovaných

Je to poměrně nová forma, která využívá divadla jako nástroje pro změnu nevyhovující situace jakékoliv skupiny lidí, kteří se cítí být vyloučeni nebo diskriminováni. Charakteristickým rysem bude aktivní zapojení žáků a studentů ve třídě.  Všechny scény vzniknout pod vedením profesionálního lektora a budou nacvičeny herci-amatéry, kteří s nimi vystoupí ve školách.

Vybrat si můžete z repertoáru: http://www.dvenatreti.cz/repertoar.html

 

 divadlo utlacovanych kopie   divadlo utlacovanych2

PŘIHLÁŠKA PRO ŠKOLY

Školy, které mají zájem o přednášky MKV můžou zaslat vyplněné přihlášky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo poštou na adresu:

Slovo 21, z.s.
Štěpánská 1
120 00 Praha 2 

Přihláška ke stažení

 

Již jsme realizovali

 

1. Seminář „Úvod do inkluze – Co nás čeká?“

Seminář proběhl dne 18. 1. 2017 a poskytnul účastníkům základní informace o projektu "Inspirace pro inkluzi na pražských školách", zároveň nabídnul prostor pro zamyšlení nad školním prostředím. Účastníci semináře byli přizvání k zapojení do dalších projektových aktivit. 

Cílem bylo informovat ředitele a vedoucí pracovníky o legislativních změnách z oblasti inkluzivního vzdělávání a prezentovat příklady dobré praxe s možností zapojení do dalších projektových aktivit.

 

2. Školení lektorů MKV

Dne 13. 4. proběhlo školení lektorů MKV, které bylo zaměřeno na romskou tématiku. Bylo proškoleno 8 lektorů pro realizaci přednášek Cesty romské hudby a Díky, že se ptáte.

romska temata 2   cizinecka temata

Dne 27.4. proběhlo školení lektorů MKV, které bylo zaměřeno na cizineckou tématiku. Proškoleno bylo celkem 10 lektorů pro realizaci přednášek Rodina Odvedle a Ostrov.

 

Výstupy projektu

Během realizace projektu vzniknou dvě metodiky:

  • Metodika multikulturní výchovy, která detailně popíše všechny možnosti struktury jednotlivých lekcí MKV včetně divadla utlačovaných. Bude obsahovat: úvod, promítání, DVD/modelová situace, způsob vedení diskuze včetně klíčových bodů diskuze atd. Díky tomu budou moci pedagogové metodiku využívat i po skončení projektu.

  • Metodický materiál „Inspirace pro inkluzi“ bude vznikat průběžně během realizace projektu. Metodika bude obsahovat základní pojmy k tématu inkluzivního vzdělávání, expertní příspěvky pro pedagogy zaměřené na práci s žáky a studenty z cizojazyčného prostředí a příklady dobré praxe. Část metodiky bude věnována individuální práci se žáky a studenty z jiného sociokulturního prostředí.

 

Přečtěte si více o projektu v naší brožuře (klikněte na obrázek)

plakat

 

 

 

 

 logo inkluze

 

 

Projekt Inspirace pro inkluzi na pražských školách je spolufinancován Evropskou unií

 

 

Aktualizace: 10. 6. 2017

Facebook Slovo 21

Vítejte v ČR - adaptačně-integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

Snmek obrazovky 2016-04-21 v16.41.30

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Akreditované kurzy pro veřejnou správu

Nevíte si rady v komunikaci s cizinci či Romy?

Nabízíme 2 akreditované kurzy pro zaměstnance státní správy a samosprávy - kurz Romové a instituce a kurz Mezikulturní kompetence. Oba kurzy mají platnou akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Více informací najdete na stránce projektu.

akreditovane kurzy uvodni

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

bulletin 01-17

Vybíráme z Bulletinu Slovo

portrety cizincu small

PORTRÉTY CIZINCŮ: NGAN LE: „CHCI ZMĚNIT POHLED ČESKÉ SPOLEČNOSTI NA VIETNAMCE“

Ngan Le žije v Čechách skoro 25 let. Přijela počátkem devadesátých let za účelem sloučení rodiny se svou matkou, která přišla do Československa na pracovní výměnné pobyty. V té době přišly za svými rodiči obdobně i další vietnamské děti. Ngan Le pracuje jako komunitní tlumočnice ve vietnamštině a pomáhá tak s integrací dalším Vietnamcům.
Naše adresa:
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
Spojení:
Telefon: 222 511 434, 222 522 070, 222 518 554
Telefon/fax: 222 520 037

O nás

Zapsaný spolek Slovo 21 je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro, který je dodnes jedním z největších projektů organizace. Slovo 21 se ale neorientuje jen na aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku. Zabývá se také cizineckými integračními projekty. Asi nejznámějším je neformální setkání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle.