Všechny romské projekty

Ženská romská skupina Manushe

realizace: od roku 2000

 

"Edukace, sebevědomí, emancipace" - motto ženské romské skupiny Manushe, která sdružuje více než 170 romských žen i mužů bez rozdílu věku nebo vzdělání z celé České republiky. Skupina je i členskou organizací České ženské lobby a Evropské ženské lobby.

 

Základní informace

Neformální skupina funguje od roku 2000 pod hlavičkou občanského sdružení Slovo 21. Členky a členové této ženské skupiny dali vzniknout hned několika zajímavým projektů. Jedním z nich je například politický výcvik pro romské ženy, dokumentární film o Romkách v politice "ŽENYvPOLI" nebo velmi úspěšný videoklip mladých raperů "Nebuď dilino!", který nabádá romské rodiče, aby své děti nedávali do praktických škol. Název Manushe je ženským ekvivalentem romského slova “manuš”- člověk.

 

Konference Jileha - Proměny v postavení Romek za poslední půlstoletí

Konferenci pořádala Romská ženská skupina Manushe (Slovo 21, z. s.) dne 28. 11. 2016 v pražském hotelu Amarilis. Akce navázala na konferenci z minulého roku a jejím cílem bylo posunout znalosti a schopnosti romských žen zase o kus dál. Pro účastníky zvenčí projektu byla přínosem z hlediska získání zajímavých pohledů na proměny postavení Romek za posledních šedesát let. Ty za poslední půlstoletí udělaly obrovský krok kupředu. Mohli jste se tak dozvědět o současných formách ženského romského aktivismu, kterými se ženy snaží pomoci své vlastní komunitě tím nejlepším možným způsobem.

Z příspěvků na konferenci vznikl sborník, který si můžete stáhnout ve formátu PDF:

Sborník příspěvků z konference Jileha 2016

Program konference ke stažení

 

hromadna oriznuta small

 

Naše cíle

podporovat vzdělané, nezávislé, emancipované a sebevědomé romské ženy, schopné vyjádřit své potřeby
     a požadavky a bojovat za ně

aktivní zapojení romských žen a dívek do společnosti
zvyšování sebevědomí romských žen a dívek
vzdělávání
úspěšné skloubení tradic a emancipace v romské komunitě
zlepšování postavení romských žen na trhu práce

 

Ocenění

  za fungování Romské ženské skupiny Manushe získalo v prosinci 2014 Slovo 21 ocenění Roma Spirit 

 

Z dílny Manushí

 

HIPHOPOVÝ KLIP NEBUĎ DILINO!

       shape square PŘES 90 TISÍC ZHLÉDNUTÍ NA YOUTUBE
       shape square OBROVSKÝ ZÁJEM MÉDIÍ
       shape square PROMÍTÁNÍ NA SEMINÁŘÍCH PRO ROMSKÉ RODIČE
       shape square
V KLIPU VYSTUPUJÍ ROMSKÉ OSOBNOSTI
       shape square AUTOSKÁ PRÁCE MLADÝCH ROMSKÝCH RAPERŮ UGC

Mladí romští rapeři (UGC) v klipu jasně hlásají, že romské děti patří na základní, nikoli praktické školy. Videoklip, v němž se vedle mladých talentů objevují také úspěšní Romové různých profesí a generací, vznikl v rámci projektu občanského sdružení Slovo 21, který financovala Nadace Heinrich-Böll-Stiftung Praha.

 

POLITICKÝ VÝCVIK PRO ROMSKÉ ŽENY

       shape square MOTIVUJEME ROMKY, ABY VSTOUPILY DO POLITIKY
       shape square INTENZIVNÍ PŘÍPRAVA
       shape square ABSOLVENTKY NA KANDIDÁTKÁCH RŮZNÝCH STRAN
   

Zvýšení angažovanosti romských žen v politice je hlavním cílem politického výcviku, který finančně podporuje Nadace Heinrich-Böll-Stiftung Praha. Velkým úspěchem politického výcviku byla přímá účast tří absolventek v komunálních volbách v roce 2006. Jedna z účastnic výcviku - Lucie Horváthová byla dokonce v komunálních volbách v roce 2010 lídr Strany zelených v Pardubickém kraji.

 

 

MAMI, TATI, JÁ CHCI DO ŠKOLY!

       shape square DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO ROMSKÉ RODIČE
       shape square 10 WORKSHOPŮ NA RŮZNÝCH MÍSTECH ČR
       shape square OCHRANA PRÁV DĚTÍ NA POLI VZDĚLÁNÍ
Romské děti patří na základní, ne praktické školy.  O tom se snaží diskutovat pracovníci občanského sdružení Slovo 21 přímo s romskými rodiči. Prostřednictvím divadelních scének nebo projekce úspěšného hudebního videoklipu „Nebuď dilino!“ je motivuje a informuje o důležitosti kvalitního vzdělání pro jejich děti. Právě romští rodiče mají totiž nedostatek informací o možnostech vzdělání. A to přispívá k pokračující segregaci romských žáků v bývalých zvláštních školách. Více informací...

 

 

DOKUMENTÁRNÍ FILM "ŽENY V POLI"

       shape square ČESTNÉ UZNÁNÍ FESTIVALU ROMA LIFE (2012)
       shape square
CENA GRAND PRIX FESTIVALU GOLDEN WHEEL (2012)
       shape square
TŘI SILNÉ ROMKY
       shape square POHNUTÉ ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY

Rodina, práce, sebevzdělávání, předsudky – jejich život je jako bitevní pole, kde čelí povinnostem, výzvám a překážkám na několika frontách. Denisa, Lucie a Aurélie, protagonistky dokumentárního filmu „ŽENY V POLI“, popírají stereotypní názor, že romské ženy nemají zájem se vzdělávat, rozvíjet svou osobnost a společensky participovat. Ukázka zde...

 

Další aktivity Manushí

JILEHAJileha

Dlouholeté členky Romské ženské skupiny Manushe přišly na strategickém setkání začátkem roku 2013 s představou o založení lokálních poboček, díky nimž by se mohly zapojit další romské ženy a získat tak podporu a pocit sounáležitosti, i posílení sebevědomí tak, jak tomu bylo v projektu „Zbořme zdi“ nebo „Ženy to umí“. V roce 2015 jsme to mohli splnit a vznikl projekt JILEHA, v jehož rámci pracuje v regionech celkem osm ženských skupin. Ke konci roku se bude konat konference projektu a vyjde elektronická publikace seznamující veřejnost s činností skupin. Více o projektu zde.

  

REPREZENTACE ROMSKÝCH ŽEN

 

Kongres OSN

Side event „Participation of women from minorities in public life“ (12. 3. 2015), 59. zasedání Komise OSN pro postavení žen, New York

V roce 2015 byly Manushe pozvány oddělením Rovnosti žen a mužů Úřadu vlády jako součást české vládní delegace k účasti na světové akci pořádané každoročně Komisí pro status žen OSN, aby prezentovaly situaci romských žen v ČR a jejich zapojování do veřejného života. Naše akce přilákala pozornost několika desítek zástupců členských států OSN a nevládních organizací z celého světa. Přečtěte si tiskové zprávy Úřadu vlády zde. Prezentaci v angličtině si můžete prohlédnout zde.

 

Kongres žen Praha (20. 6. 2015)

Společně s oddělením Rovnosti žen a mužů Úřadu vlády jsme v rámci druhého ročníku Kongresu žen uspořádali seminář na téma „Zobrazování romských žen v médiích“. V panelu vystoupily: Iveta Demeterová, vedoucí redakce pořadu O Roma vakeren na Českém rozhlase; Jarmila Balážová, novinářka a v současnosti tisková mluvčí ministra pro lidská práva a legislativu; Martina Horváthová, projektová manažerka Slovo 21 a koordinátorka Romské ženské skupiny Manushe. Popsali jsme postavení romských žen a referovali o našich projektech. Kongresu žen se účastnily i členky ženských skupin projektu JILEHA.

 

Kongres ženKongres žen

 

PRŮZKUM O POSTAVENÍ ROMSKÝCH ŽEN

Reagovali jsme na situaci, kdy v České republice neexistovala relevantní data o postavení romských žen ve společnosti a v jejich komunitě. Společně s našimi členkami a Fakultou humanitních studií UK jsme skrze průzkum zjišťovali, jakou skutečnou pozici romské ženy zaujímají a jakým čelí každodenním výzvám a překážkám. Více o projektu, popis průzkumu i jeho výsledky naleznete zde.

 

EDUROM

Mezinárodní projekt, jehož koordinátorem byla španělská organizace romských žen Drom Kotar Mestipen z Barcelony, vycházel z myšlenky, že pokud se vzdělávají rodiče, jsou pozitivním příkladem pro své děti. Projekt v ČR realizovaly Manushe a romským rodičům nabízel například kurzy českého a anglického jazyka, informatiky, matematiky a dalších předmětů využitelných na trhu práce. Více o projektu zde.

 

ROM-ACT

Společně s organizací romských žen Drom Kotar Mestipen z Barcelony a dalšími mezinárodními partnery jsme realizovali projekt, který se zaměřil na vytvoření nástrojů lobovací kampaně za usnadnění přístupu romských žen k uznávání kvalifikací v Národní soustavě kvalifikací. Vznikl Politický dokument adresovaný tvůrcům politik žádající zavedení takových opatření, která umožní lepší využívání systémů uznávání ve všech zapojených zemích, a Evropský manuál určený neziskovkám a vzdělávacím organizacím, které by měly vytvářet podpůrné programy k usnadnění zapojení znevýhodněných skupin do procesu uznávání. Další informace o projektu zde

 

LETNÍ ŠKOLY MANUSHÍ
Letní školy organizujeme nepravidelně od roku 2003. Základem programu jsou přednášky a semináře týkající se posílení genderové rovnosti v romské komunitě, úspěšného skloubení tradic s emancipací, soužití generací, rodinného soužití, společenské participace nebo například situace ve vzdělávání romských dětí a tvorbě strategie ke zvýšení počtu romských dětí v základních školách.


MANUŠŇIJA - PROGRAM NA PODPORU ZAMĚSTNÁVÁNÍ ROMSKÝCH ŽEN
Motivační workshopy, rekvalifikace a kurz základů podnikání nabídl projekt celkem 60 ženám ve třech krajích ČR (Středočeský, Ústecký a Olomoucký kraj).
Více informací...

 
DÍKY, ŽE SE PTÁTE
Anketní průzkum, natočení dokumentárního filmu, vydání publikace a antidiskriminační kampaň na českých školách. To všechno bylo obsahem projektu, na kterém se aktivně podíleli členky a členové Manushí. Publikace nazvaná "Jsme přeci lidé, ne?" obsahuje výsledky a odpovědi anketního průzkumu, který proběhl na podzim 2006 mezi téměř pěti stovkami  Romů po celém Česku. Dokumentární film "Díky, že se ptáte" dává možnost nakouknout pod pokličku lidských vztahů zejména mezi Čechy a Romy v České republice.

KAMPAŇ MAMOGRAFIE
Kampaň začla už v roce  2003, kdy také vyšla příručka Mam(m)o miri s cílem přispět k prevenci rakoviny prsu. Příručka srozumitelně popisuje postupy samovyšetření prsou i průběh vyšetření mamografem. Text je doplněn instruktážními fotografiemi. Autorkou příručky je přední odbornice na mamografické vyšetření MUDr. Miroslava Skovajsová. Od roku 2003 i nadále organizujeme společná preventivní vyšetření žen na klinice DTC v Praze.


WORKSHOPY S ROMSKÝMI ŽENAMI V REGIONECH
V rámci projektů "Ženy to umí" a "Zbořme zdi" jsme  nabídli řadu vzdělávacích seminářů a workshopů romským ženám, které působí v neziskových organizacích s cílem aktivizovat je k účasti ve všech sférách společnosti a zlepšení jejich postavení na trhu práce.
Oba projekty posílily postavení žen v romské komunitě i díky seminářům například na téma lidská práva, sebepoznávání, sebevědomí atp.

 

Aktualizace: 10. 2. 2017

Facebook Slovo 21

Vítejte v ČR - adaptačně-integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

Snmek obrazovky 2016-04-21 v16.41.30

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Akreditované kurzy pro veřejnou správu

Nevíte si rady v komunikaci s cizinci či Romy?

Nabízíme 2 akreditované kurzy pro zaměstnance státní správy a samosprávy - kurz Romové a instituce a kurz Mezikulturní kompetence. Oba kurzy mají platnou akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Více informací najdete na stránce projektu.

akreditovane kurzy uvodni

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

bulletin 0217 cover

Rodinka-2017-web-700x991px web

Vybíráme z Bulletinu Slovo

proc pomahat smallProč je důležité pomáhat

Bader Eknaifith je z Kuvajtu. V České republice žije zhruba patnáct let. Od roku 2008 vede organizaci Al Firdaus, která ze začátku fungovala jako jazyková škola. Nyní pořádá různé přednášky, konference pro veřejnost, jazykové kurzy, o velkých muslimských svátcích, jako je například Ramadán, vaří jídlo lidem z muslimské komunity, vydává knihy v češtině i arabštině. Al Firdaus od ledna letošního roku ve spolupráci s Muslimskou obcí v Praze rozdává každý pátek na hlavním nádraží v Praze jídlo lidem bez domova.
Naše adresa:
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
Spojení:
Telefon: 222 511 434, 222 522 070, 222 518 554
Telefon/fax: 222 520 037

O nás

Zapsaný spolek Slovo 21 je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro, který je dodnes jedním z největších projektů organizace. Slovo 21 se ale neorientuje jen na aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku. Zabývá se také cizineckými integračními projekty. Asi nejznámějším je neformální setkání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle.