Všechny romské projekty

ROM-ACT: Posílení přístupu romských žen k systémům uznávání neformálního a informálního vzdělávání

 

Umíte třeba šít, výborně péct nebo to umíte s dětmi, ale přesto tuto dovednost nemáte nijak oficiálně uznanou? Je tu pro vás šance. Spolupracujeme na projektu, který je skutečně inovativní! Se Slovem 21 na něm participují organizace z Rumunska, Řecka, Irska a Španělska!

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE
ROM-ACT se zaměřuje na zpřístupnění systémů uznávání neformálního a informálního vzdělávání romským ženám v Evropě. Cíl? Zlepšit jejich vzdělání, sociální situaci a pracovní příležitosti.  Chceme, aby se v Česku začaly systémy uznávání neformálního vzdělávání přizpůsobit lépe potřebám nízkokvalifikovaných osob a znevýhodněných skupin, jako jsou právě Romové.

 

NAŠE VIZE
dosáhnout uznání dovedností a kompetencí, které romská komunita dosáhla během neformálního a informálního vzdělávání
chceme podpořit přístup romských žen do systémů uznávání vzdělávání v zemi
umožnit romským ženám podílet se na zlepšení a zpřístupnění systémů uznávání neformálního vzdělávání
uznání neformálního a informálního vzdělávání 50 romských žen - tím získáme dobré praxe a zkušenosti, které můžeme využít v budoucnu
rozjet lobbyingovou kampaň směrem k národním vládám, s cílem zabudování výstupů projektu do stávajících systémů uznávání vzdělávání

 


ROM-ACT JE INOVATIVNÍ PROJEKT
svou metodologií – zapojuje romské ženy do diskusních skupin a reflektuje jejich příspěvky
tím, že nabízí romských ženám přímou účast při uznávání neformálního
tím, že zahrne připomínky všech zúčastněných stran a zveřejní je v podobě Evropské zprávy a Strategického dokumentu
svým přístupem, který zahrnuje intergenerační dialog romských žen různého věku a zázemí


NA PRAVIDELNÝCH SCHŮZKÁCH PARTNERŮ BUDOU I ROMSKÉ ŽENY
V průběhu projektu se budou zástupci všech zemí pravidelně scházet, přičemž na každém takovém setkání budou přítomny také nízkokvalifikované Romky.  Na prvním setkání ve Španělsku zástupci všech organizací podepíšou smlouvu o spolupráci a mluvit budou především o podobě jednak Národní zprávy, jednak Evropské zprávy, které v rámci projektu vzniknou.
Další setkání v Rumunsku, které je naplánováno na březen 2014, se bude zaměřovat na dosavadní práci jednotlivých zemí a domluví se na postupu pro další rok, lobbingové kampaně, Evropské konference a informační kampaně. Poslední setkání bude v prosinci 2014 v Belgii, kde se budou finálně hodnotit výsledky projektu a zástupci všech zapojených zemí budou diskutovat o tom, jak by projekt mohl pokračovat dál. Na setkání pak naváže i Evropská konference.


VYTVOŘENÍ NÁRODNÍ A EVROPSKÉ ZPRÁVY
Národní zprávu vytvoří do července 2014 každá zapojená země a bude obsahovat současný stav uznávání neformálního vzdělávání v té dané krajině. Současně pak vznikne společná Evropská zpráva, která reflektovat stav ve všech zemích a bude navrhovat doporučení, jak systém uznávání neformálního vzdělávání co nejlépe zpřístupnit nízkokvalifikovaným Romkám.

 

NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍM PROJDE PADESÁTKA ROMSKÝCH ŽEN
V každé zemi projde uznáváním neformálního a informálního učení s asistencí partnerské organizace 10 romských žen, celkově to bude tedy padesátka Romek, které vlastně budou pozitivním příkladem pro další Romy, kteří by je na možnosti uznat si své dovednosti mohli nalákat. Ženy budou vybrány podle úrovně vzdělání a věku, upřednostněny budou ženy s nižším vzděláním. A pak se bude hodnotit – všech 10 žen budou v diskusní skupině systém hodnotit a dávat doporučení a připomínky, které můžou posloužit do budoucna.

INFORMAČNÍ KAMPAŇ
Během informační kampaně vznikne například DVD, které veřejnosti nabídne profily romských žen, jež prošly procesem uznávání neformálního vzdělávání. Vytvoří se také manuál – ten  bude obsahovat informace a doporučení, jak neformální vzdělávání může pomoci právě nízkokvalifikovaným skupinám. Samozřejmě k projektu bude i speciální webová stránka a aktivní budeme i na sociálních sítích.

CO SE POVEDLO

Dne 16. dubna 2015 se v Bruselu konala závěrečná konference projektu ROM-ACT. Při této příležitosti představily jednotlivé organizace výstupy projektu a diskutovalo se o následných krocích, které povedou k inkluzivnějšímu uznávání neformálního vzdělání.

FOTOGALERII z bruselské konference naleznete na facebookové stránce projektu ROM-ACT

KE STAŽENÍ:

První číslo newsletteru projektu ROM-ACT
Druhé číslo newsletteru projektu ROM-ACT
Třetí číslo newsletteru projektu ROM-ACT 

Partneři

Romské sdružení DROM KOTAR MESTIPEN
Španělsko

KEPA – DIEK (Centrum na podporu Romů)
Řecko

ROMANI CRISS romské centrum pro sociální intervenci a výzkum
Rumunsko

PAVEE POINT travellers centre
Irsko

Interkulturní institut Timisoara
Rumunsko

EAEA - Evropská asociace pro vzdělávání dospělých

 

 

 

Aktualizováno: 13. 10. 2015

Facebook Slovo 21

Vítejte v ČR - adaptačně-integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

Snmek obrazovky 2016-04-21 v16.41.30

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Akreditované kurzy pro veřejnou správu

Nevíte si rady v komunikaci s cizinci či Romy?

Nabízíme 2 akreditované kurzy pro zaměstnance státní správy a samosprávy - kurz Romové a instituce a kurz Mezikulturní kompetence. Oba kurzy mají platnou akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Více informací najdete na stránce projektu.

akreditovane kurzy uvodni

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

02 17 web

Rodinka-2017-web-700x991px web

Vybíráme z Bulletinu Slovo

02 17 web smallAKTUÁLNÍ ODPOVĚĎ NA VĚČNÉ MIGRAČNÍ TÉMA

Integrace jako výzva – kreativní přístupy jako odpověď je název konference, kterou letos uspořádalo Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty. Místo nezáživných administrativních formulací, které se více nebo méně léta opakují – občas i do slova opisují –, se účastníci pokusili jinak uchopit společný život ve městech a místech, kde žijí, bydlí a pracují spolu příslušníci většiny a menšin.
Naše adresa:
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
Spojení:
Telefon: 222 511 434, 222 522 070, 222 518 554
Telefon/fax: 222 520 037

O nás

Zapsaný spolek Slovo 21 je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro, který je dodnes jedním z největších projektů organizace. Slovo 21 se ale neorientuje jen na aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku. Zabývá se také cizineckými integračními projekty. Asi nejznámějším je neformální setkání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle.