Všechny romské projekty

Průzkum o postavení romských žen v České republice

realizace: září 2013 - červen 2014

V České republice neexistují relevantní data o postavení romských žen ve společnosti a v jejich komunitě. Tento projekt má za cíl skrze průzkum zjistit, jakou skutečnou pozici romské ženy zaujímají, a jakým čelí každodenním výzvám a překážkám.

V první fázi projektu proběhl trénink romských žen - převážně členek skupiny Manushe, která vznikla při z.s. Slovo 21 v roce 2000. Tyto ženy, jež mají velké zkušenosti s prací v romských komunitách a jsou důvěryhodné a respektované ve svém okolí, se zapojily do projektu jako tazatelky. Po skončení tréninku se 20 Romek vydalo do více než 20 měst Česka a začaly se sbíráním dat. Tazatelky se setkaly celkem s 600 romskými ženami.

 

ČTETE: EXKLUZIVNÍ VÝZKUM SLOVA 21:NAPROSTÁ VĚTŠINA ROMEK POVAŽUJE VZDĚLÁNÍ SVÝCH DĚTÍ ZA VELMI DŮLEŽITÉ

Většina českých Romek považuje vzdělání svých dětí za velmi důležité. Vyplývá to z exkluzivního výzkumu Občanského sdružení Slovo 21, který se zaměřuje na postavení romských žen v tuzemsku. Zapojilo se do něj celkem 600 Romek z deseti českých měst – Bruntálu, Chomutova, Krupky, Mimoně, Mladé Boleslavi, Náchodu, Ostravy, Prahy, Trmic a Turnova. Výzkum se snaží vyvrátit stereotypní představy o Romech, konkrétně romských žen, na podložených datech.


 

STÁHNĚTE SI CELOU VÝZKUMNOU ZPRÁVU PŘÍMO DO POČÍTAČE!

VÝZKUM O POSTAVENÍ ROMSKÝCH ŽEN V ČESKÉ REPUBLICE

POSITION OF ROMA WOMEN IN THE CZECH REPUBLIC - RESEARCH RESULTS 

 
SPOKOJENOST ROMEK S ŽIVOTEM OBECNĚ
POHLAVNÍ (NE)ROVNOST
VZTAHY, RODINNÝ ŽIVOT A KOMUNITA

VZDĚLÁNÍ ROMEK
ZAMĚSTNÁNÍ
ZDRAVÍ A REPRODUKCE
BYDLENÍ
ÚČAST NA VEŘEJNÉM ŽIVOTĚ

 

 

PREZENTACE VÝSLEDKŮ

Výzkum o postavení romských žen v České republice byl prezentován pro veřejnost 15. 9. 2014 v prostorách Fakulty humanitních studií UK. O představení výsledků se zajímala i česká média.

 

EXKLUZIVNÍ VÝZKUM SLOVA 21 V MÉDIÍCH

TN.cz: Romské ženy mají nižší vzdělání i příjem a brzy se vdávají
iDnes.cz: Romky se brzy vdávají a mají nižší vzdělání i příjem, ukázal průzkum
Týden.cz: Romky mívají nižší vzdělání i příjem, ale brzy se vdávají
Romea.cz: Exkluzivní výzkum Slova 21: Romské ženy mívají většinou základní či střední vzdělání, příjem do 10 000, setkaly se s diskriminací v práci i při hledání bydlení

 


V lednu letošního roku se vyplněné dotazníky shromáždily a poskytly se k následnému vyhodnocení. V druhé fázi projektu proběhly rozhovory a diskuze v 10 vybraných lokalitách s romskými ženami, které se zúčastnily dotazníkového šetření. Během rozhovorů podrobně diskutovaly o jednotlivých tématech vycházejících z dotazníkového šetření. A tím se zajistí kvalitativní analýza o názorech a stanoviscích romských žen z terénu. V poslední fázi projektu v červnu 2014 proběhlo zpracovávání nashromážděných údajů, analýzy a publikování výsledků průzkumu.

Data, zjištěná během průzkumu budou zásadním zdrojem při vytváření eventuálních strategií a programů, které mohou přispět k lepšímu postavení žen v romských komunitách a také v celé společnosti. Výsledky mohou využít vládní orgány a nevládní organizace při vytváření projektů, které se právě potřebami a požadavky romských žen žijících v ČR zabývají.

 
 

Aktualizováno: 30. 10. 2014

Facebook Slovo 21

Vítejte v ČR - adaptačně-integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

Snmek obrazovky 2016-04-21 v16.41.30

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Akreditované kurzy pro veřejnou správu

Nevíte si rady v komunikaci s cizinci či Romy?

Nabízíme 2 akreditované kurzy pro zaměstnance státní správy a samosprávy - kurz Romové a instituce a kurz Mezikulturní kompetence. Oba kurzy mají platnou akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Více informací najdete na stránce projektu.

akreditovane kurzy uvodni

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

02 17 web

Rodinka-2017-web-700x991px web

Vybíráme z Bulletinu Slovo

02 17 web smallAKTUÁLNÍ ODPOVĚĎ NA VĚČNÉ MIGRAČNÍ TÉMA

Integrace jako výzva – kreativní přístupy jako odpověď je název konference, kterou letos uspořádalo Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty. Místo nezáživných administrativních formulací, které se více nebo méně léta opakují – občas i do slova opisují –, se účastníci pokusili jinak uchopit společný život ve městech a místech, kde žijí, bydlí a pracují spolu příslušníci většiny a menšin.
Naše adresa:
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
Spojení:
Telefon: 222 511 434, 222 522 070, 222 518 554
Telefon/fax: 222 520 037

O nás

Zapsaný spolek Slovo 21 je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro, který je dodnes jedním z největších projektů organizace. Slovo 21 se ale neorientuje jen na aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku. Zabývá se také cizineckými integračními projekty. Asi nejznámějším je neformální setkání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle.