Publikace

Khamoro 2017 - Sborník příspěvků z konference o inkluzivním vzdělávání

Sborník příspěvků z konference o inkluzivním vzdělávání konané v rámci Světového romského festivalu Khamoro 2017 v Praze ve dnech 2. – 3. června 2017. Publikaci připravila Mgr. Marie Gottfriedová.

Číst dál: Khamoro 2017 - Sborník příspěvků z konference o inkluzivním vzdělávání

Sborník příspěvků z konference Jileha - Proměny v postavení Romek za poslední půlstoletí

Konferenci pořádala Romská ženská skupina Manushe (Slovo 21, z. s.) dne 28. 11. 2016 v pražském hotelu Amarilis. Akce navázala na konferenci z minulého roku a jejím cílem bylo posunout znalosti a schopnosti romských žen zase o kus dál. Pro účastníky zvenčí projektu byla přínosem z hlediska získání zajímavých pohledů na proměny postavení Romek za posledních šedesát let.

Číst dál: Sborník příspěvků z konference Jileha - Proměny v postavení Romek za poslední půlstoletí

Roma Culture in Different Social Contexts

Khamoro 2015

The presented volume is a result of a seminar organized during the Khamoro Festival in Prague in May, 2015.

Roma and non-Roma experts in the eld of Romani Studies, Roma activists, came together in Prague for two days to discuss the issues of Roma culture. Roma culture is another important issue nowadays.

Download in PDF

Slovo 21 - Metodika multikulturní výchovy na školách

Multikulturní výchova 400x na českých školách


Účelem této publikace je shrnout a popsat realizaci projektu „MKV 400x na českých školách“. Tento souhrn společně s fakty doplňujícími kontext projektu může také posloužit jako inspirace pro další subjekty, které se plánují věnovat oblasti MKV a interkulturní komunikace. 

Publikace ke stažení

Publikace - metodika divadla utlačovaných

Publikace vznikla v rámci projektu „Já, Ty a Oni – divadlem fórum proti předsudkům“, který realizovaly v letech 2015–2016 organizace Antikomplex, z. s. a Slovo 21, z. s. Ke stažení ve formátu PDF.

Číst dál: Publikace - metodika divadla utlačovaných

ROMA IDENTITY

Khamoro 2010

The papers in this volume are presented and discussed at two days Seminar organized during the Roma World Festival Khamoro, May 28-29, 2010 in Prague, Czech Republic. Our thanks go to all participants and discussants! 

Publikace ke stažení

New Faces of Antigypsyism in Modern Europe

Khamoro 2012

The present volume includes papers from the International Seminar “New Faces of Antigypsyism in Modern Europe” held in Prague during the World Roma Festival Khamoro 2012.

Publikace ke stažení

Facebook Slovo 21

Vítejte v ČR - adaptačně-integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

Snmek obrazovky 2016-04-21 v16.41.30

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Akreditované kurzy pro veřejnou správu

Nevíte si rady v komunikaci s cizinci či Romy?

Nabízíme 2 akreditované kurzy pro zaměstnance státní správy a samosprávy - kurz Romové a instituce a kurz Mezikulturní kompetence. Oba kurzy mají platnou akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Více informací najdete na stránce projektu.

akreditovane kurzy uvodni

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

02 17 web

Rodinka-2017-web-700x991px web

Vybíráme z Bulletinu Slovo

02 17 web smallAKTUÁLNÍ ODPOVĚĎ NA VĚČNÉ MIGRAČNÍ TÉMA

Integrace jako výzva – kreativní přístupy jako odpověď je název konference, kterou letos uspořádalo Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty. Místo nezáživných administrativních formulací, které se více nebo méně léta opakují – občas i do slova opisují –, se účastníci pokusili jinak uchopit společný život ve městech a místech, kde žijí, bydlí a pracují spolu příslušníci většiny a menšin.
Naše adresa:
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
Spojení:
Telefon: 222 511 434, 222 522 070, 222 518 554
Telefon/fax: 222 520 037

O nás

Zapsaný spolek Slovo 21 je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro, který je dodnes jedním z největších projektů organizace. Slovo 21 se ale neorientuje jen na aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku. Zabývá se také cizineckými integračními projekty. Asi nejznámějším je neformální setkání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle.