Vítejte v České republice

Vítejte v České republice

 

realizace: leden 2017 - prosinec 2017

Kdokoliv, kdo přijíždí do nové země s jinou kulturou, tradicí a zvyky, prochází různě dlouhým obdobím přizpůsobení se novým podmínkám. Pro někoho může být tento proces složitější - do velké míry samozřejmě záleží na odlišnosti a vzdálenosti kultury, ze které přichází.  A právě proto tu je projekt Vítejte v České republice.

Základní informace

Nově příchozí cizinci mohou mít často nerealistické a neodpovídající očekávání od života v nové zemi. Ve výsledku to způsobuje komplikace jak cizincům samotným, tak českým úřadům a dalším institucím. Proto se projekt "Vítejte v České republice" snaží o podporu integrace cizinců takovým způsobem, aby migranti znali svá práva a povinnosti a orientovali se v českém prostředí.

 

Adaptačně integrační kurzy "Vítejte v České republice"

Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, na kurzech dostanou nespočet praktických informací o fungování české společnosti. Pokud neumíte česky, nemusíte se ničeho obávat. Jednotlivé kurzy jsou vždy tlumočeny do některého z těchto pěti jazyků – angličtiny, ruštiny, ukrajinštiny, vietnamštiny nebo francouzštiny. Adaptačně integrační kurzy jsou pro cizince třetích zemí, kteří našli nový domov v Česku. Kurzy jsou pro cizince k dispozici v různých krajích Česka a na jejich průběhu se podílejí jednotlivá integrační centra.

Účastníci z řad cizinců se budou moci zúčastnit vypsaných kurzů v regionálních Centrech na podporu integrace cizinců (CPIC) Správy uprchlických zařízení (SUZ MVČR), v Integračním centru Praha, v Centru na podporu integrace státních příslušníků třetích zemí v Ústeckém kraji spravovaném Poradnou pro integraci a v Integračním centru pro cizince v Královéhradeckém kraji spravovaném Diecézní katolickou charitou Hradec Králové, případně i v Jihomoravském integračním centru. Součástí každého kurzu je také písemná i ústní evaluace se všemi účastníky kurzů. Pro cizince tu je k dispozici také informační balíček, který obsahuje informační brožuru a film – oba materiály dostanou migranti také na jednotlivých adaptačně integračních kurzech.

 

Aktuálně vás zveme na tyto kurzy

Všechny aktuální kurzy naleznete na stránkách www.vitejtevcr.cz. Jsou zde také uvedeny veškeré související informace a možnost online přihlášení na jednotlivé termíny.

 

Přihlašovat na kurzy se můžete online na stránkách vitejtevcr.cz


 vitejte-v-cr-web

 

 

Příběhy lidí, kteří se kurzu zúčastnili - Natalie Sinelniková (24) z Ukrajiny a Evi-song Kang (28) z Jižní Koreje

ujop-duben-2016-4Natalia: „Já pocházím z Ukrajiny. Vystudovala jsem Lvovskou univerzitu s magisterským titulem a do Čech jsem přijela pokračovat ve studiích na Karlově univerzitě v oboru Mezinárodní lidská práva. Moc ráda bych pak našla práci u nějaké mezinárodní organizace, která pracuje v oblasti lidských práv.“

Evi: „Já jsem studoval právo a do České republiky jsem přijela pracovat v Komerční bance. Obvykle mluvíme francouzsky, anglicky a česky v naší společnosti.“

Důvody stěhování do České republiky a první dojmy
Natalia: „Moje kariéra ovlivnila moje rozhodnutí o přestěhování, protože jsem zde našla studijní program, který mi dokonale vyhovuje – Mezinárodní právo. Navíc Česká republika je v mentalitě velmi blízká Ukrajině. Je to velmi příjemná a krásná země, kde mohu získat dobré vzdělání.
Protože můj program je v angličtině, tak mé nejbližší okolí jsou cizinci, kteří jsou všichni velmi přátelští a podporující. Obecně cítím, že mezi Čechy a cizinci je určité oddělení, ale během mých studií to tolik nepociťuji.“
Evi: „Já jsem chtěl získat zkušenost práce v Evropě a Česká republika je dobrou zemí jak si to vyzkoušet. Jak jsem říkal, tak mými hlavními jazyky v práci je francouzština a angličtina. Domluvím se i česky, ale ještě ne tak dobře a vím, že to je i úskalím pro větší komunikaci s místními.“
Jak se cítíte v České republice? Cítíte se integrovaní?
Evi: „Obecně pociťuji nedostatek znalosti českého prostředí. Když jdu něco vyřizovat na úřad nebo dokonce i do obchodu, tak mám pocit, že s mou angličtinou je složité se dorozumět…“
Natalia: „Necítím se úplně integrovaná: neznám jazyk a komunikuji především s cizinci. Myslím, že když najdu práci a lépe se domluvím česky, tak to pro mne bude snazší se integrovat.“
Evi: „Myslím, že člověk musí nejprve mluvit česky, aby se mohl začlenit do české společnosti. A také pokud by nám Češi více ukazovali a mluvili o své kultuře, tak by to pro nás, nově přistěhovalé, bylo snazší se zde integrovat!“

 

Publikace "Vítejte v ČR"

Brožura obsahuje detailnější informace, které jsou pokryté v rámci uvítacích kurzů. Dále obsahuje přesné kontakty potřebné k pobytu v ČR a získání pomoci na NNO a integrační centra. Brožura byla vytištěna v angličtině, ruštině, ukrajinštině, vietnamštině a od října 2014 také ve francouzštině a slouží přímo k účelům distribuce v rámci uvítacích kurzů.

 

FILM "VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE"

       shape square DŮLEŽITÉ INFORMACE O ŽIVOTĚ CIZINCŮ V ČR
       shape square Z ČEŠTINY TLUMOČEN DO 5 JAZYKŮ
       shape square UKÁZKY KAŽDODENNÍCH STAROSTÍ KAŽDÉHO OBČANA
   

Film režiséra Radima Špačka obsahuje důležité informace  o základní socio-kulturní orientaci v české společnosti. Scénky typické pro danou situaci si zahrály kromě hlavního protagonisty i další postavy ztvárněné cizinci žijícími v Česku. Film je tlumočen do 5 jazyků - angličtiny, vietnamštiny, ukrajinštiny, ruštiny a od října 2014 také do francouzštiny."VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE" - česky
"VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE" - anglicky
"VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE" - vietnamsky
"VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE" - ukrajinsky
"VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE" - rusky
"VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE" - francouzsky
"VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE" - mongolsky
"VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE" - arabsky

 

Školení lektorů a tlumočníků


Adaptačně integrační kurzy vedou vždy certifikovaní lektoři z řad integračních center a neziskových organizací. Realizátoři projektu Občanské sdružení Slovo 21 a IOM Praha vypisují pravidelně termíny školení jak lektorů, tak tlumočníků, kteří budou schopni kvalitně tyto kurzy vést. V současné chvíli je vyškoleno několik desítek lektorů a tlumočníků.

 

ČTĚTE: PhDr. Ilona  Šprcová, soudní tlumočnice ruštiny: Naším cílem je připravit budoucí tlumočníky integračních kurzů tak, aby byli schopni zvládnout svou práci na výbornou

ČTĚTE: Mgr. Jiří Kocourek, předseda společnosti Klub Hanoi: Podařilo se nám aplikovat dovednosti, o kterých se na školení dozvěděli


Jak pro lektory, tak pro tlumočníky byla v rámci projektu vytvořena metodická příručka, která jim v jejich práci bude sloužit jako pomocná ruka. „Příručky obsahují mimo jiné časové dotace pro jednotlivé části tak, aby v rámci 8 hodin bylo zvládnuto celé spektrum předávaných informací,“ říká Bulgan Otgonsuren Rico ze Slova 21. „Metodické materiály a jejich úprava reaguje na podněty od vyškolených lektorů, školitelů, odborníků v oblasti integrace cizinců i na dotazníkové šetření od samotných cizinců,“ vysvětluje Marie Říhová z partnerské organizace IOM Praha.

 

Aktivity projektu v roce 2017

Monitorovací zpráva za období 1. 1. 2017 – 30. 6. 2017

 

Aktivity projektu v roce 2016

Seznam aktivit ke stažení

 

Aktivity v roce 2015 a 2014

Informace o aktivitách v rámci projektu Vítejte v České republice v roce 2015 a 2014 naleznete zde.

 


 

PROJEKT "VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE II" (EIF 2013 - 2015, REALIZACE 1/2014 - 6/2015) JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO INTEGRACI STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ TŘETÍCH ZEMÍ

          

PROJEKT "VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE III"  ZAMĚŘENÝ NA INTEGRACI CIZINCŮ JE FINANCOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY


PARTNEREM PROJEKTU BYL IOM PRAHA

 

 

 

 

PROJEKT "VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE 2016"  ZAMĚŘENÝ NA INTEGRACI CIZINCŮ JE FINANCOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

 

 

 

 

 

 Aktualizováno: 1. 8. 2017

Facebook Slovo 21

Vítejte v ČR - adaptačně-integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

Snmek obrazovky 2016-04-21 v16.41.30

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Akreditované kurzy pro veřejnou správu

Nevíte si rady v komunikaci s cizinci či Romy?

Nabízíme 2 akreditované kurzy pro zaměstnance státní správy a samosprávy - kurz Romové a instituce a kurz Mezikulturní kompetence. Oba kurzy mají platnou akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Více informací najdete na stránce projektu.

akreditovane kurzy uvodni

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

02 17 web

Vybíráme z Bulletinu Slovo

02 17 web smallAKTUÁLNÍ ODPOVĚĎ NA VĚČNÉ MIGRAČNÍ TÉMA

Integrace jako výzva – kreativní přístupy jako odpověď je název konference, kterou letos uspořádalo Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty. Místo nezáživných administrativních formulací, které se více nebo méně léta opakují – občas i do slova opisují –, se účastníci pokusili jinak uchopit společný život ve městech a místech, kde žijí, bydlí a pracují spolu příslušníci většiny a menšin.
Naše adresa:
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
Spojení:
Telefon: 222 511 434, 222 522 070, 222 518 554
Telefon/fax: 222 520 037

O nás

Zapsaný spolek Slovo 21 je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro, který je dodnes jedním z největších projektů organizace. Slovo 21 se ale neorientuje jen na aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku. Zabývá se také cizineckými integračními projekty. Asi nejznámějším je neformální setkání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle.