Vítejte v České republice

Vítejte v České republice

 

realizace: leden 2016 - prosinec 2016

Kdokoliv, kdo přijíždí do nové země s jinou kulturou, tradicí a zvyky, prochází různě dlouhým obdobím přizpůsobení se novým podmínkám. Pro někoho může být tento proces složitější - do velké míry samozřejmě záleží na odlišnosti a vzdálenosti kultury, ze které přichází.  A právě proto tu je projekt Vítejte v České republice.

Základní informace

Nově příchozí cizinci mohou mít často nerealistické a neodpovídající očekávání od života v nové zemi. Ve výsledku to způsobuje komplikace jak cizincům samotným, tak českým úřadům a dalším institucím. Proto se projekt "Vítejte v České republice" snaží o podporu integrace cizinců takovým způsobem, aby migranti znali svá práva a povinnosti a orientovali se v českém prostředí.

 

Adaptačně integrační kurzy "Vítejte v České republice"

Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, na kurzech dostanou nespočet praktických informací o fungování české společnosti. Pokud neumíte česky, nemusíte se ničeho obávat. Jednotlivé kurzy jsou vždy tlumočeny do některého z těchto pěti jazyků – angličtiny, ruštiny, ukrajinštiny, vietnamštiny nebo francouzštiny. Adaptačně integrační kurzy jsou pro cizince třetích zemí, kteří našli nový domov v Česku. Kurzy jsou pro cizince k dispozici v různých krajích Česka a na jejich průběhu se podílejí jednotlivá integrační centra.

Účastníci z řad cizinců se budou moci zúčastnit vypsaných kurzů v regionálních Centrech na podporu integrace cizinců (CPIC) Správy uprchlických zařízení (SUZ MVČR), v Integračním centru Praha, v Centru na podporu integrace státních příslušníků třetích zemí v Ústeckém kraji spravovaném Poradnou pro integraci a v Integračním centru pro cizince v Královéhradeckém kraji spravovaném Diecézní katolickou charitou Hradec Králové, případně i v Jihomoravském integračním centru. Součástí každého kurzu je také písemná i ústní evaluace se všemi účastníky kurzů. Pro cizince tu je k dispozici také informační balíček, který obsahuje informační brožuru a film – oba materiály dostanou migranti také na jednotlivých adaptačně integračních kurzech.

 

 

Aktuálně vás zveme na tyto kurzy

 

Školení k sociálně právnímu obsahu kurzů Vítejte v ČR (3. června 2016)

V pátek 3. června zveme na školení k sociálně právnímu obsahu kurzů Vítejte v ČR - pobytová legislativa. Na školení mohou přijít všichni dosavadní lektoři kurzů Vítejte v ČR, ale i noví zájemci o lektorování, kteří budou pokračovat víkendovým programem 4. - 5. 6. 2016. Podrobné informace a předběžný program naleznete zde.

Registrace online:

https://docs.google.com/forms/d/1S6dMC3xzhAXZyeewWwgfCnM8NT8W0OGAbD98tGjGfkg/viewform?edit_requested=true

 

Pozvánka ke školení lektorů kurzů Vítejte v ČR 4. - 5. června

Toto školení je určeno všem lektorům, kteří již lektorují i novým zájemcům. Předpokladem účasti nových lektorů jsou velmi dobré znalosti sociálně právního charakteru v oblasti integrace imigrantů. Podrobné informace a předběžný program naleznete zde.

Registrace online je zde:

https://docs.google.com/forms/d/1s9KxkPaMarAr-8LJ_MQrl-iFMME-fjB0A5GNTPvhFlI/viewform

Všichni registrovaní zájemci budou zkontaktováni organizátory školení.

 

Přihlašovat na další kurzy se můžete online na stránkách vitejtevcr.cz


 vitejte-v-cr-web

 

Jak kurzy hodnotí jejich účastníci

"Velice děkuji za čas a úsilí, které jste nám věnovali. Je milé, že se o cizince tak pečujete."
(kurz v Brně 28.3.2015)

"Přeji si, abyste v této práci mohli nadále pokračovat a pomáhat nám nově příchozím cizincům."
(Česká Lípa, 7.2.2015)

"Děkuji za dostatek informací. Budeme rádi, když je předáte i dalším Mongolům, co přijedou do České republiky."
(Česká Lípa, 7.2.2015)

"Přála bych si takovéto informace dostávat průběžně."
(Česká Lípa, 11.4.2015)

"Po absolvování kurzu vidím hodně zlepšení v systému integrace cizinců v České republice."
(Kafe Africa, 6.12.2014)

"Všechny informace byly jasné a aktuální. Sociální pracovníci byli velmi ohleduplní, pozorní a přátelští. Vy všichni děláte fantastickou práci při pomáhání těm, kteří to potřebují jako já."
(ICP, 30.11.2014)

"Pokračujte prosím v této práci, je velmi prospěšná. Mockrát děkuji."
(ICP, 30.11.2014)

"Líbil se mi hlavně film, protože ukazuje přímo praktické návody, povinnosti a vše potřebné. "
(fokusní skupina FJ, ICP, 21.11.2014).

 

Shrnutí výsledků hodnocení kurzů za období leden 2014 - červen 2015


Celkem bylo realizováno v průběhu projektu 22 kurzů pro celkem 276 účastníků ze třetích zemí. Dva kurzy byly řešeny formou fokusní skupiny, jednalo se o kurzy pro francouzsky mluvící účastníky, kdy byla dána příležitost nově vyškoleným tlumočníkům odzkoušet tlumočení ve francouzštině.

 

84% účastníků hodnotilo kurzy jako výborné a 15 % jako velmi dobré. Lektory kurzů ohodnotilo 86% lidí jako výborné a 12% jako velmi dobré. (1 = nejlepší hodnocení, 5 = nejhorší hodnocení)

 

Hodnocení kurzů Vítejte v ČRhodnoceni kurzu vitejte v cr 1 maly

 

Účastníky byli cizinci s dlouhodobým pobytem, ale i zcela nově příchozí cizinci. Mezi úplně nově příchozí cizince patřili zejména účastníci kurzů z Mongolska, kteří začali pracovat v České republice a jejich pobyt v ČR byl v době kurzu v horizontu dní, nebo maximálně 4 týdnů. Nově příchozí byli také studenti, kteří se účastnili kurzu. Pro ty byly kurzy nejužitečnější, protože neměli o České republice a regionu, kde žili, vůbec žádné informace.


Jako užitečný ale hodnotili kurz i cizinci, kteří v České republice žili i delší dobu, překvapivě neznali spoustu základních informací o životě v ČR. Zejména v případě vietnamských účastníků jsou tyto kurzy potřebné, ačkoliv v ČR tito lidé žijí již delší dobu.

 
Za nejdůležitější lze však považovat nakontaktování cizinců na pomoc integračních center a neziskových organizací, takže nepotřebují vyhledávat informace z nekvalitních zdrojů, nebo zbytečně za ně platit. Mnoho účastníků kurzů bylo velmi překvapeno, kolik pomoci se jim v České republice může zdarma dostat a pomoci jim tak ve snazší integraci. Mnoho  účastníků kurzů se vzápětí přihlásilo na kurzy českého jazyka nebo sociokulturní orientace v centru, kde byl pilotní kurz realizován a testován.

 

Zde najdete další informace ke kurzům, které proběhly v roce 2014, rozhovor s jednou ze studentek a rozhovor s lektory kurzů.

 

Publikace "Vítejte v ČR"

Brožura obsahuje detailnější informace, které jsou pokryté v rámci uvítacích kurzů. Dále obsahuje přesné kontakty potřebné k pobytu v ČR a získání pomoci na NNO a integrační centra. Brožura byla vytištěna v angličtině, ruštině, ukrajinštině, vietnamštině a od října 2014 také ve francouzštině a slouží přímo k účelům distribuce v rámci uvítacích kurzů.

 

FILM "VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE"

       shape square DŮLEŽITÉ INFORMACE O ŽIVOTĚ CIZINCŮ V ČR
       shape square Z ČEŠTINY TLUMOČEN DO 5 JAZYKŮ
       shape square UKÁZKY KAŽDODENNÍCH STAROSTÍ KAŽDÉHO OBČANA
   

Film režiséra Radima Špačka obsahuje důležité informace  o základní socio-kulturní orientaci v české společnosti. Scénky typické pro danou situaci si zahrály kromě hlavního protagonisty i další postavy ztvárněné cizinci žijícími v Česku. Film je tlumočen do 5 jazyků - angličtiny, vietnamštiny, ukrajinštiny, ruštiny a od října 2014 také do francouzštiny."VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE" - česky
"VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE" - anglicky
"VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE" - vietnamsky
"VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE" - ukrajinsky
"VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE" - rusky
"VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE" - francouzsky
"VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE" - mongolsky
"VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE" - arabsky

 

Školení lektorů a tlumočníků


Adaptačně integrační kurzy vedou vždy certifikovaní lektoři z řad integračních center a neziskových organizací. Realizátoři projektu Občanské sdružení Slovo 21 a IOM Praha vypisují pravidelně termíny školení jak lektorů, tak tlumočníků, kteří budou schopni kvalitně tyto kurzy vést. V současné chvíli je vyškoleno několik desítek lektorů a tlumočníků.

 

ČTĚTE: PhDr. Ilona  Šprcová, soudní tlumočnice ruštiny: Naším cílem je připravit budoucí tlumočníky integračních kurzů tak, aby byli schopni zvládnout svou práci na výbornou

ČTĚTE: Mgr. Jiří Kocourek, předseda společnosti Klub Hanoi: Podařilo se nám aplikovat dovednosti, o kterých se na školení dozvěděli


Jak pro lektory, tak pro tlumočníky byla v rámci projektu vytvořena metodická příručka, která jim v jejich práci bude sloužit jako pomocná ruka. „Příručky obsahují mimo jiné časové dotace pro jednotlivé části tak, aby v rámci 8 hodin bylo zvládnuto celé spektrum předávaných informací,“ říká Bulgan Otgonsuren Rico ze Slova 21. „Metodické materiály a jejich úprava reaguje na podněty od vyškolených lektorů, školitelů, odborníků v oblasti integrace cizinců i na dotazníkové šetření od samotných cizinců,“ vysvětluje Marie Říhová z partnerské organizace IOM Praha.

 

Co se v tomto roce již povedlo

Květen 2016

3.5. proběhl kurz pro občany Mongolska v Pardubicích pro 31 nově příchozích zaměstnanců Foxconnu. Součástí kurzu pro mongolské občany je množství informací o České republice, životě v ČR, zvycích a tradicích, se kterými se občané této vzdálené země mohou v ČR setkat.

Ve dnech 5. a 6.5. jsme uspořádali opět kurz pro studenty Czech Prestige, kterého se zúčastnilo dalších 33 studentů této jazykové školy. Studenty zajímalo zejména, jakým způsobem je možné přejít z dlouhodobého víza za účelem „ostatní“ na studium vysoké školy v České republice s účelem pobytu studium.

7.5. se zúčastnilo anglicky tlumočeného kurzu v InBázi 7 lidí z různých států světa. Až do večera získávali informace o tom, jak dodržovat povinnosti spojené s jejich pobytovým oprávněním, jak uzavírat pracovní smlouvy, ale i smlouvy o pronájmu bytu v souladu se zákonem.

9.5. jsme měli možnost setkat se s občany Iráku na adaptačně integračním kurzu tlumočeném do arabského jazyka. Kromě lektorů přednášejících důležitá témata potřebná pro úspěšnou integraci této skupiny vystoupila i zástupkyně Slovo 21, která sdílela své vlastní zkušenosti s útěkem ze své rodné země postižené válkou a zároveň své zkušenosti s integrací v ČR. Kurzu se zúčastnilo 15 lidí a poprvé si vyzkoušeli tlumočení nově proškolení tlumočníci arabského jazyka.

 

Duben 2016

Ve dnech 6. a 8.4. jsme pořádali kurz Vítejte v ČR pro zahraniční studenty Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy. Kurz navštívilo 15 ruskojazyčných studentů a lektoři je vybavili všemi potřebnými informacemi, které budou potřebovat pro život v ČR poté, co opustí ÚJOP a jeho zázemí. Lektoři se zaměřili na pobytovou legislativu s důrazem na studentské pobyty, ale také na otázky studentských brigád, zdravotního pojištění a bydlení.

 

 

12. 4. jsme začali sérii kurzů pro nově příchozí mongolské zaměstnance pardubické firmy Foxconn.  Prvního ze série kurzů se zúčastnilo 24 lidí, kteří pobývali v době konání kurzu v České republice maximálně jeden týden. Všechny předané informace byly pro účastníky zcela nové a nezbytné. Kurz lektorovali pracovníci Centra pro podporu integrace cizinců v Pardubicích.

13. 4. získali informace o životě v České republice držitelé mezinárodní ochrany ze Sýrie, kteří se rozhodli pro Českou republiku jako svůj nový domov. Z rodin s dětmi pobývajících na severu Moravy se adaptačně integračního kurzu tlumočeného v arabském jazyce zúčastnilo 10 dospělých Syřanů.

16. 4. Následoval kurz v Integračním centru Praha pro klienty ICP v ruském jazyce. Kurzu se zúčastnilo 9 lidí.

Ve stejný den 16.4. se kurz konal v neziskové organizaci InBáze, kterého se zúčastnilo 13 rusky mluvících klientů InBáze a nově příchozích cizinců.

20.4. jsme pokračovali kurzem pro mongolské zaměstnance ve Foxconnu Pardubice, kterého se zúčastnilo 16 lidí, kteří pobývali v ČR v horizontu několika mála dní.

23.4. jsme zorganizovali kurz ve vietnamském jazyce v Praze pro 12 občanů z Vietnamu. Účastníci se zajímali o velmi různorodou problematiku, od problematiky studentského pobytu, zaměstnání, podnikání až po kurzy českého jazyka.

27.4. jsme ve Foxconnu Pardubice uspořádali kurz pro dalších 33 nově příchozích Mongolů.

Ve dnech 28. a 29.4. měli možnost získat informace týkající se pobytové legislativy, zaměstnání, brigád, bydlení aj. studenti Jazykové školy Czech Prestige v Praze – Stodůlkách. Kurz navštívilo 33 rusky mluvících studentů z různých států světa.

 

Březen 2016

Čtvrteční a páteční odpoledne ve dnech 3. - 4. 3. 2016 bylo věnováno studentům všech fakult Masarykovy univerzity v Brně. Kurz pro 18 studentů z celého světa se zaměřil speciálně na témata důležitá pro studenty, prodlužování a změny jejich účelů pobytu dle pobytové legislativy, studentské brigády, pronájmy bytů, zdravotní pojištění aj.

  

Dne 23. 3. 2016 jsme zorganizovali kurz pro krajany z Ukrajiny v Červené nad Vltavou, na který přišlo 14 lidí. Všichni účastníci pobývali v České republice pouze několik týdnů. Zajímali se o všechna témata spojená s hledáním práce v ČR, uzavírání pracovních smluv se zaměstnavateli, ale i možné podnikání v ČR. Pro všechny účastníky byly důležité rady lektorů ohledně bydlení a pronájmů bytů.

 

Únor 2016

Dne 16. 2. 2016 se konal první kurz Vítejte v České republice v roce 2016, a to pro krajany z Ukrajiny v Červené nad Vltavou. Kurzu se zúčastnilo 18 nově příchozích krajanů, kteří přijeli do Čech během ledna a února.  Účastníci byli všech věkových kategorií, od rodin s malými dětmi a studenty až po seniory. Kurzy pro krajany jsou tlumočeny do ruského jazyka, někteří krajané obdrželi brožuru Vítejte v České republice v ukrajinštině.

Dne 23. 2. 2016 proběhl další ze série kurzů pro krajany z Ukrajiny. Tentokrát lektoři přednášeli témata kurzu pro 13 lidí.

Na konci února ve dnech 25. - 26. 2. 2016 jsme pořádali kurz ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců v Plzeňském kraji pro Jazykovou školu Interkontakts. Kurzu v ruském jazyce se zúčastnilo 11 studentů této jazykové školy. Studenti se dozvěděli mimo jiné důležité informace z pobytové legislativy, které jim umožní včas a správně prodlužovat svůj studentský pobyt v ČR.

 

 

Souhrn aktivit za rok 2015  

Kurz pro mongolské zaměstnance v Litoměřicích

Dne 21.11. se uskutečnil kurz pro mongolské zaměstnance v Litoměřicích. Účastníci kurzu byli nově příchozí do ČR v horizontu několika týdnů až měsíců. Kurzu se zúčastnilo 15 lidí.

Kurz pro zahraniční studenty Ústavu jazykové a odborné přípravy v Litoměřicích

Dne 18. a 25. 11. si mohli poslechnout kurz Vítejte v ČR zahraniční studenti Ústavu jazykové a odborné přípravy v Litoměřicích, kteří se připravují na pokračující studium na vysokých školách v ČR. Celkem se zúčastnilo 33 studentů.

Kurz pro zahraniční studenty Masarykovy univerzity v Brně

Dne 26. a 27.11. přednášeli vyškolení lektoři kurzů Vítejte v ČR  pro zahraniční studenty Masarykovy univerzity v Brně. Zúčastnilo se 17 studentů z celého světa.

Školení tlumočníků vietnamského a mongolského jazyka

V rámci aktivit projektu Vítejte v ČR III financovaného MV ČR bylo zorganizováno další školení tlumočníků, tentokrát  mongolského a vietnamského jazyka ve dnech 27. - 29. 11. 2015 v prostorách Skautského institutu. Školení vedla PhDr.  Ilona Šprcová, Mgr. Veronika Kapišovská a Mgr. Jiří Kocourek. Přes dvacet tlumočníků se učilo terminologii spojenou s pobytem cizinců v ČR a nacvičovali si konsekutivní tlumočení pod odborným vedením. Úspěšní absolventi získali certifikát pro tlumočení kurzů Vítejte v ČR.

Setkání lektorů

V pondělí 7. 12. se sešlo deset lektoů kurzů Vítejte v ČR, aby sdíleli své dosavadní zkušenosti s lektorováním těchto kurzů a zároveň získali nové informace a poznatky od dalších lektorů. Setkání lektorů hodnotili účastníci jako velmi užitečné, takže se v budoucnosti vždy dvakrát ročně lektoři sejdou ke společné diskuzi a sdílení.

Kurz pro zahraniční nově příchozí studenty 12. 11. 2015 v Praze
Dne 12.11. byl zorganizován kurz pro zahraniční nově příchozí studenty ze třetích zemí na Fakultě sociálních věd UK. Kurzu se zúčastnilo 7 lidí z různých zemí celého světa.

Dvě jednodenní školení pro mongolské zaměstnance 10. a 17. 10. 2015 v České Lípě
Dne 10. a 17. října se uskutečnila dvě jednodenní školení pro mongolské zaměstnance v České Lípě. Vyškolení lektoři kurzů Vítejte v ČR předali nově příchozím Mongolům veškeré potřebné informace k jejich pobytu v České republice.

Prohlubující školení pro lektory kurzů Vítejte v České republice, 22. - 23. 10. 2015 v Praze
Dne 22. - 23. října se uskutečnilo prohlubující školení pro lektory kurzů Vítejte v České republice. Prohlubující školení mělo za cíl prohloubit lektorské dovednosti, zapojit více využívání interaktivních metod práce s účastníky kurzů a vyzkoušet si lektorování společně s tlumočníkem. Školení proběhlo v Praze pro 20 lektorů, kteří již byli v kurzech Vítejte v ČR školeni, ale i pro nové lektory. Pozvánka a program.

 

  Kurz Vítejte v České republice 23. 5. 2015 v Brně
Dne 23. května 2015 se uskutečnil adaptačně integrační kurz pro vietnamsky mluvící. Kurz se konal v prostorách Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců v Brně. Zúčastnilo se ho celkem 8 lidí.
Kurz Vítejte v České republice 11. 4. 2015 v České Lípě
Adaptacně integračního kurzu pro účastníky mongolské národnosti se v České Lípě zúčastnilo celkem 17 osob. Realizace kurzu proběhla ve spolupraci s CPIC Liberec a Johnson Controls automobilové součástky. Tento kurz byl posledním v rámci projektu Vítejte v ČR II (EIF 2013 - 2015).

Kurz Vítejte v České republice 28. 3.  2015 v Brně
V sobotu 28. března se uskutečnil v integračním centru v Brně kurz Vítejte v ČR pro 13 rusky mluvících účastníků. Kurz byl pořádán v Jihomoravském regionální centru na podporu integrace cizinců v Brně. Více informací o centru naleznete na webu centra www.cizincijmk.cz.

Kurz Vítejte v České republice 24. 3. a 25. 3. 2015 v Hradci Králové
Ve dnech 24. a 25. března vždy od 16:00 do 20:00 hodin se konal  kurz Vítejte v České republice pro ukrajinsky mluvící účastníky. Celkem přišlo na kurz 14 lidí z Ukrajiny. Kurz byl realizován v integračním centru Charity Hradec Králové.

Kurz Vítejte v České republice 10. 3. a 17. 3. 2015 v Hradci Králové 
Ve dnech 10. a 17. března vždy od 16:00 do 20:00 hodin se uskutečnil kurz Vítejte v České republice pro anglicky mluvící účastníky. Kurzu se zúčastnilo celkem 10 lidí z různých států světa. Kurz byl realizován v integračním centru Charity Hradec Králové.  Více informací o integračním centru je k nalezení na http://cizincihradec.cz.

Kurz Vítejte v České republice 7. 2. a 21. 2. 2015 v České Lípě
Ve dnech 7.2. a 21.2. 2015 se konaly kurzy Vítejte v České republice pro nově příchozí zaměstnance z Mongolska firmy Johnson Controls automobilové součástky v České Lípě. Kurzy byly organizovány ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců Správy uprchlických zařízení v Liberci. Celkem se kurzů zúčastnilo 35 lidí. Účastníci získali veškeré potřebné informace o jejich pobytu v České republice, zaměstnání, pojištění, bydlení, výuce českého jazyce a místním regionu.

Školení tlumočníků 12. - 14. prosince 2014 v Praze
Jednalo se o školení tlumočníků anglického, ukrajinského a vietnamského jazyka, kterého se zúčastnilo celkem 35 lidí, z nichž certifikát o absolvováni obdrželo pouze 13 osob, kteří ovládali kvalitně oba jazyky, dokázali plynně a srozumitelně tlumočit přednes lektora a uměli vystupovat. Třídenní školení bylo zaměřeno především na zvládnuti terminologie týkající se pobytových záležitostí, vzdělávání, sociálního a zdravotního pojištění atd.

 

Souhrn aktivit za rok 2014

Kurz Vítejte v České republice 6. prosince 2014 v Praze
Ve spolupráci s Humanitas Afrika, o.p.s. se v prostorách Kafé Afrika uskutečnil kurz pro skupinu 11 lidíz Konga, Senegalu, Alžírska, Kamerunu, Burundi, Tuniska a Guinei. Uvítací kurz byl pro účastníky tlumočen do francouzštiny. 

Kurz Vítejte v České republice 30. listopadu 2014 v Praze
Kurzu se zúčastnilo šest účastníků ze třetích zemí mluvících anglicky. Jednalo se o poslední ze série uvítacích kurzů konaných poslední neděli v měsíci ve spolupráci s Integračním centrem Praha.

Kurz Vítejte v České republice 24. listopadu 2014 v Praze
Kurzu se zúčastnilo 14 anglicky mluvících studentů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Většinou se jednalo o nově příchozí studenty, někteří v České republice pobývali maximálně 2 roky. Lektoři studenty upozornili na specifika jejich pobytu v České republice a chyby, kterých se studenti často velmi zbytečně dopouštějí tak, aby se jich mohli včas vyvarovat.

Kurz Vítejte v České republice 23. listopadu 2014 ve Šluknově
Kurzu se zúčastnilo celkem 8 lidí, kteří právě do České republiky přijeli z Vietnamu. Kurz byl tlumočen do vietnamštiny.

Kurz Vítejte v České republice 22. listopadu 2014 v České Lípě
Kurz byl pro mongolské zaměstnance firmy Johnson Controls v České Lípě, zúčastnilo se ho celkem 10 Mongolů. Kurz byl tak netradičně tlumočen do mongolštiny.

Kurz Vítejte v České republice 21. listopadu 2014 v Praze
Fokusní skupina byla určena pro malý počet účastníků ze třetích zemí mluvících francouzsky. Smyslem fokusní skupiny bylo, aby si nově vyškolení tlumočníci ve francouzském jazyce vyzkoušeli tlumočení ve francouzském jazyce, ale také aby se odzkoušela metodika projektu ve francouzštině.

Školení tlumočníků 31. října - 2. listopadu 2014
Jednalo se o školení tlumočníků francouzského a ruského jazyka, kterého se zúčastnilo celkem 25 lidí. Z nich certifikát obdrželo 19 osob. Po vstupním přezkoušení byli účastníci seznámeni s rolí tlumočníka na adaptacně integračních kurzech, dostali zásady kvalitního tlumočení, dozvěděli se, jak se vyvarovat případných chyb a seznámili se s technikou konsekutivního tlumočení. Hlavní náplní školení bylo procházení obsahu brožury a power pointové prezentace spolu s lektorky kurzu. Účastníci by podle jejich slov uvítali pravidelné trénovani tlumočení a sjednocenou slovní terminologii k brožuře

Školení lektorů 9. - 10. října v Praze
Školení se zúčastnilo 14 lektorů z neziskového sektoru a integračních center z celé republiky. Kurz vedli zástupkyně IOM a profesionální lektorka specializovaná na interaktivní metody práce ve skupině. Z hodnocení kurzu jednotlivými účastníky vyplývá, že si kurz ve valné většině chválí. V evaluacích zároveň přiznávají, že pro budoucí práci budou potřebovat více lektorských zkušeností.

Kurz Vítejte v České republice 4. října 2014 v Praze
Adaptačně integrační kurz byl pro anglicky mluvící a zúčastnilo se ho celkem 9 lidí z řad
studentů i zaměstnanců a lidí pobývajících v ČR za účelem sloučení rodiny.

Kurz Vítejte v České republice 28. září 2014 v Praze
Kurz byl pro ukrajinsky mluvící a přišlo na něj celkem 15 lidí původem z Ukrajiny. Adaptačně integrační kurz byl realizován ve spolupráci s Integračním centrem Praha.

Kurz Vítejte v České republice 18. a 25. září 2014 v Olomouci
Kurzu, který byl pro anglicky mluvící, se zúčastnili 4 lidi. Šlo o studenty Lékařské fakulty v Olomouci, často ze vzdálených zemí jako Malajsie, Izrael, Filipíny. Adaptačně integrační kurz byl realizován ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců v Olomouckém kraji.

Kurz Vítejte v České republice 14. února 2014 v Praze
Kurz byl zorganizován pro rusky mluvící studenty Ústavu jazykové a odborné přípravy na Albertově v Praze. Celkem se ho zúčastnilo 16 nově příchozích studentů z Ruska, Moldavska, Kyrgyzstánu a dalších zemí. Během kurzu si také odzkoušeli tlumočení čtyři z nově vyškolených ruskojazyčných tlumočníků. Ukázalo se, že nejčastější dotazy směřovaly k pobytovým otázkám a zejména k dlouhodobému vízu za účelem „ostatní“, na který studenti ÚJOP přijíždějí, a následnému studiu na vysoké škole v ČR.
Dvoudenní prohlubující školení lektorů
První ze dvou školení  proběhlo ve dnech 2. - 3. června 2014. Toto školení lektorů bylo nazváno jako prohlubující, zúčastnili se jej jak již proškolení lektoři, tak i noví zájemci.Programem dvoudenního školení bylo představení dosavadní realizace a výsledků projektu, současná situace v oblasti migrace a integrace imigrantů, novinky sociálně-právního charakteru s představením metodiky vedení uvítacího kurzu „Vítejte v ČR“, interkulturní kompetence lektorů kurzů a interaktivní metody, praktické informace k lektorování s tlumočníkem a nácvik lektorských dovedností s tlumočníkem. Školení se zúčastnilo celkem 14 lektorů.

Kurz Vítejte v České republice 14. června 2014 v Dubí
Kurz byl pro nově příchozí Vietnamce, celkem se ho zúčastnilo 8 lidí. Kurz byl realizován ve spolupráci s Centrem na podporu integrace státních příslušníků třetích zemí v Ústeckém kraji.
Kurz Vítejte v České republice 6. července 2014 v Plzni
Kurz posloužil vietnamsky mluvícím, kteří právě přijeli do Česka, ale i těm, již bydlí v Plzeňském kraji mnoho let. Celkem se kurzu zúčastnilo 20 lidí. Kurz byl realizován ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců v Plzeňském kraji.
Kurz Vítejte v České republice 13 - 14. srpna 2014 v Hradci Králové
Dvoudenní adaptačně integrační kurz byl rozdělený do dvou bloků – netradičně ve večerních hodinách. Zúčastnili se ho anglicky mluvící, kteří právě přijeli do České republiky a rozhodli se tu dlouhodobě žít. Celkem bylo na kurzu 13 lidí. Kurz proběhl ve spolupráci s Integračním centrem pro cizince v Královéhradeckém kraji.
Kurz Vítejte v České republice 31. srpna 2014 v Praze
Nedělního kurzu se na konci srpna zúčastnilo 7 Vietnamců. Integrační centrum Praha, ve kterém se Vietnamci dozvěděli důležité informace o životě v České republice, připravuje další kurzy na každou poslední neděli v měsíci pro Ukrajince, ruskojazyčné cizince a anglicky mluvící až do konce roku 2014.


 

PROJEKT "VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE II" (EIF 2013 - 2015, REALIZACE 1/2014 - 6/2015) JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO INTEGRACI STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ TŘETÍCH ZEMÍ

          

PROJEKT "VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE III" ZAMĚŘENÝ NA INTEGRACI CIZINCŮ JE FINANCOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY


PARTNEREM PROJEKTU BYL IOM PRAHA

 

 

 

 

PROJEKT "VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE 2016" ZAMĚŘENÝ NA INTEGRACI CIZINCŮ JE FINANCOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

 

 

 

 

 

 Aktualizováno: 10. 5. 2016

Pozvánka na školení k sociálně právnímu obsahu kurzů Vítejte v ČR a na školení lektorů kurzů

vitejte-v-cr-webV pátek 3. června 2016 zveme na školení k sociálně právnímu obsahu kurzů Vítejte v ČR - pobytová legislativa. Na školení mohou přijít všichni dosavadní lektoři kurzů Vítejte v ČR, ale i noví zájemci o lektorování, kteří budou pokračovat víkendovým programem 4. - 5. 6. 2016. Více informací čtěte zde.

 

 

Zveme vás

KH16 banner600

Vybíráme z Bulletinu Slovo

divadlo-utlacovanych-bulletin-smallDivadlo, které nás učí vyhrávat nad útlakem

Text: Inka jurková, Foto: Antonín Jelínek

Divadlo utlačovaných je v České republice poměrně nová metoda, která řeší útlak určitých skupin lidí skrze umělecký projev.

Dana Moree při příležitosti DIVUFESTU – festivalu divadla utlačovaných – na konci listopadu v loňském roce řekla: „V dnešní době, která upřednostňuje vítěze, o útlaku lidé běžně nemluví, protože z útlakových situací jako vítězové nevycházejí.

Vítejte v ČR - adaptačně-integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

Snmek obrazovky 2016-04-21 v16.41.30

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Sousedské setkání "V šest před domem"

letak v sest pred domem 2016

Rodina Odvedle 2016

letak rodinky 2016

Naše adresa:
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
Spojení:
Telefon: 222 511 434, 222 522 070, 222 518 554
Telefon/fax: 222 520 037

O nás

Zapsaný spolek Slovo 21 je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro, který je dodnes jedním z největších projektů organizace. Slovo 21 se ale neorientuje jen na aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku. Zabývá se také cizineckými integračními projekty. Asi nejznámějším je neformální setkání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle.