Vítejte v České republice

Vítejte v České republice

 

realizace: leden 2016 - prosinec 2016

Kdokoliv, kdo přijíždí do nové země s jinou kulturou, tradicí a zvyky, prochází různě dlouhým obdobím přizpůsobení se novým podmínkám. Pro někoho může být tento proces složitější - do velké míry samozřejmě záleží na odlišnosti a vzdálenosti kultury, ze které přichází.  A právě proto tu je projekt Vítejte v České republice.

Základní informace

Nově příchozí cizinci mohou mít často nerealistické a neodpovídající očekávání od života v nové zemi. Ve výsledku to způsobuje komplikace jak cizincům samotným, tak českým úřadům a dalším institucím. Proto se projekt "Vítejte v České republice" snaží o podporu integrace cizinců takovým způsobem, aby migranti znali svá práva a povinnosti a orientovali se v českém prostředí.

 

Adaptačně integrační kurzy "Vítejte v České republice"

Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, na kurzech dostanou nespočet praktických informací o fungování české společnosti. Pokud neumíte česky, nemusíte se ničeho obávat. Jednotlivé kurzy jsou vždy tlumočeny do některého z těchto pěti jazyků – angličtiny, ruštiny, ukrajinštiny, vietnamštiny nebo francouzštiny. Adaptačně integrační kurzy jsou pro cizince třetích zemí, kteří našli nový domov v Česku. Kurzy jsou pro cizince k dispozici v různých krajích Česka a na jejich průběhu se podílejí jednotlivá integrační centra.

Účastníci z řad cizinců se budou moci zúčastnit vypsaných kurzů v regionálních Centrech na podporu integrace cizinců (CPIC) Správy uprchlických zařízení (SUZ MVČR), v Integračním centru Praha, v Centru na podporu integrace státních příslušníků třetích zemí v Ústeckém kraji spravovaném Poradnou pro integraci a v Integračním centru pro cizince v Královéhradeckém kraji spravovaném Diecézní katolickou charitou Hradec Králové, případně i v Jihomoravském integračním centru. Součástí každého kurzu je také písemná i ústní evaluace se všemi účastníky kurzů. Pro cizince tu je k dispozici také informační balíček, který obsahuje informační brožuru a film – oba materiály dostanou migranti také na jednotlivých adaptačně integračních kurzech.

 

Aktuálně vás zveme na tyto kurzy

Všechny aktuální kurzy naleznete na stránkách www.vitejtevcz.cz. Jsou zde také uvedeny veškeré související informace a možnost online přihlášení na jednotlivé termíny.

 

Přihlašovat na kurzy se můžete online na stránkách vitejtevcr.cz


 vitejte-v-cr-web

 

 

Příběhy lidí, kteří se kurzu zúčastnili

ucastnice kurzu vitejte vcr 1Seznamte se s účastnicí kurzu "Vítejte v České republice" z Pardubic, paní Oyntsetseg Enkhsaikan (25).

"Původně jsem z Ulanbátaru v Mongolsku. Vystudovala jsem architekturu, ale v Mongolsku tato oblast není příliš rozvinutá, tak příležitostí pracovat a zlepšovat se v této oblasti je jen málo. Jsem vdaná a mám malé dítě, které je nyní s prarodiči v Mongolsku.

Příbuzní mého manžela žili už dlouhou dobu v České republice, tak jsme se rozhodli zkusit štěstí zde. Líbí se nám, že život zde je klidnější, architektura je okouzlující a je zde hodně pracovních příležitostí. Mým snem je pokračovat ve vzdělávání se v architektuře a pracovat v této oblasti i v ČR. Nicméně v této chvíli se těším na to, že zde začnu pracovat a až se trochu usadíme, tak se chceme sloučit s naším dítětem.

Pro mne byl kurz "Vítejte v České republice" velmi užitečný, naučila jsem se hodně o základech života v České republice. Nejdůležitější byly pro nás informace o vzdělávání a školství a zdravotním systému v ČR, zejména proto, že jsem matkou.

Určitě bych doporučila tento kurz mým přátelům, kteří přijíždí z Mongolska!"

 

Meet Oyntsetseg Enkhsaikan (25), participant of our course "Welcome to the Czech Republic" in Pardubice:

"Originally I’m from Ulan Bator, Mongolia. I graduated as an architect, but in Mongolia this area is not so developed, so there are small possibilities to work and improve in this area. I am married and have a small baby, who is now staying in Mongolia with grandparents.

Relative of my husband has been living for a long time in the Czech Republic, and we have decided to try our luck here. We like that life over here is calmer, the architecture is amazing and work opportunities are abundant. My dream is to continue my education in architecture and work in this area in the Czech Republic. However at this moment, I am looking forward to start working, and in after we stabilize we would like to unite with a baby.

For me this course “Welcome to the Czech Republic” was very useful , I have learned about the basics of living in the Czech Republic. The most important for us was to know about education and health systems in the Czech Republic, as I am a young mother.

I would recommend this course to all of my friends coming from Mongolia!"

 

Publikace "Vítejte v ČR"

Brožura obsahuje detailnější informace, které jsou pokryté v rámci uvítacích kurzů. Dále obsahuje přesné kontakty potřebné k pobytu v ČR a získání pomoci na NNO a integrační centra. Brožura byla vytištěna v angličtině, ruštině, ukrajinštině, vietnamštině a od října 2014 také ve francouzštině a slouží přímo k účelům distribuce v rámci uvítacích kurzů.

 

FILM "VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE"

       shape square DŮLEŽITÉ INFORMACE O ŽIVOTĚ CIZINCŮ V ČR
       shape square Z ČEŠTINY TLUMOČEN DO 5 JAZYKŮ
       shape square UKÁZKY KAŽDODENNÍCH STAROSTÍ KAŽDÉHO OBČANA
   

Film režiséra Radima Špačka obsahuje důležité informace  o základní socio-kulturní orientaci v české společnosti. Scénky typické pro danou situaci si zahrály kromě hlavního protagonisty i další postavy ztvárněné cizinci žijícími v Česku. Film je tlumočen do 5 jazyků - angličtiny, vietnamštiny, ukrajinštiny, ruštiny a od října 2014 také do francouzštiny."VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE" - česky
"VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE" - anglicky
"VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE" - vietnamsky
"VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE" - ukrajinsky
"VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE" - rusky
"VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE" - francouzsky
"VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE" - mongolsky
"VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE" - arabsky

 

Školení lektorů a tlumočníků


Adaptačně integrační kurzy vedou vždy certifikovaní lektoři z řad integračních center a neziskových organizací. Realizátoři projektu Občanské sdružení Slovo 21 a IOM Praha vypisují pravidelně termíny školení jak lektorů, tak tlumočníků, kteří budou schopni kvalitně tyto kurzy vést. V současné chvíli je vyškoleno několik desítek lektorů a tlumočníků.

 

ČTĚTE: PhDr. Ilona  Šprcová, soudní tlumočnice ruštiny: Naším cílem je připravit budoucí tlumočníky integračních kurzů tak, aby byli schopni zvládnout svou práci na výbornou

ČTĚTE: Mgr. Jiří Kocourek, předseda společnosti Klub Hanoi: Podařilo se nám aplikovat dovednosti, o kterých se na školení dozvěděli


Jak pro lektory, tak pro tlumočníky byla v rámci projektu vytvořena metodická příručka, která jim v jejich práci bude sloužit jako pomocná ruka. „Příručky obsahují mimo jiné časové dotace pro jednotlivé části tak, aby v rámci 8 hodin bylo zvládnuto celé spektrum předávaných informací,“ říká Bulgan Otgonsuren Rico ze Slova 21. „Metodické materiály a jejich úprava reaguje na podněty od vyškolených lektorů, školitelů, odborníků v oblasti integrace cizinců i na dotazníkové šetření od samotných cizinců,“ vysvětluje Marie Říhová z partnerské organizace IOM Praha.

 

Aktivity v roce 2016

Prosinec

Další kurz proběhl v pátek a sobotu 2. a 3.12. na Metropolitní univerzitě v Praze. Kurz pro studenty – cizince, kterých je na univerzitě několik stovek proběhl v úzké spolupráci se studijním oddělením. I přes velké PR mezi studenty, přišlo na kurz pouze 6 studentů.
V sobotu 3.12. proběhl další ze série veřejných kurzů v komunitním centru InBáze. Celodenního kurzu v ruském jazyce se zúčastnilo 17 lidí s různými účely pobytu v České republice, kteří kurz velmi ocenili a měli také množství důležitých dotazů.
Dne 9.12. proběhl kurz pro mongolské zaměstnance Foxconnu Pardubice. Celodenní kurz lektorovali místní lektoři z Pardubického kraje a tlumočily jej i místní tlumočnice do mongolského jazyka. Kurzu se zúčastnilo 6 nově příchozích Mongolů.
V sobotu 10.12. proběhl kurz ve spolupráci s integračním centrem v Hradci Králové. Místní lektorky představily témata kurzu nově příchozím cizincům, kteří pocházeli z rusko jazyčných oblastí. Kurzu se zúčastnilo 18 lidí.
Ve stejný den v sobotu 10.12. proběhl poslední kurz v roce 2016 pro nově příchozí mongolské zaměstnance firmy Johnson Controls (Adient) Česká Lípa. Celodenního kurzu se zúčastnilo 17 lidí.
V neděli 11.12. proběhl kurz opět pro mongolské zaměstnance firmy Foxconn v Pardubicích. Nově příchozím Mongolům se věnovali místní lektoři z pardubického kraje, kteří kromě sociálně-právních témat seznámili nově příchozí cizince také s každodenním životem v Pardubickém kraji. Kurzu se zúčastnilo 13 Mongolek a Mongolů.
Dne 15.12. proběhl první kurz pro firmu Synthesia v Semtíně v Pardubicích. Kurz byl domluven pro ukrajinské zaměstnance firmy Synthesia, kteří nově přišli do této firmy a Pardubického kraje. Kurzu se zúčastnilo 8 lidí.
V pátek 16.12. proběhl poslední kurz roku 2016 pro krajany v Červené nad Vltavou. Celodenního kurzu pro nově příchozí krajany z Ukrajiny se zúčastnilo 14 lidí.
V neděli 18.12. proběhly dva kurzy pro firmu Svitap ve Svitavách, se kterou probíhala dlouhodobá komunikace o realizaci adaptačně integračních kurzů pro místní zaměstnance. První kurz proběhl v anglickém jazyce pro zaměstnance z Indie a Nepálu, pro které byl kurz obzvláště důležitý z hlediska jejich odlišného socio-kulturního zázemí, ale i z hlediska potřebných informací sociálně-právních. Kurzu se zúčastnilo 6 lidí.
V neděli 18.12. proběhl ještě druhý kurz pro firmu Svitap, a to kurz tlumočený do ukrajinského jazyka pro 3 lidi z plánovaných 6 účastníků. Oba dva kurzy lektorovali místní lektoři z Pardubického kraje.

 

Listopad

5.11. proběhl poslední ze série kurzů na Vysoké škole ekonomické v Praze. Kurzu se zúčastnilo 10 studentů VŠE, pocházejících z různých států světa. Kurz proběhl v anglickém jazyce.
Ve stejný den 5.11. proběhl také kurz tlumočený do ruského jazyka v komunitním centru InBáze v Praze. Na kurz přišlo 10 rusky mluvících účastníků.
5.11. proběhl také kurz v Brně v anglickém jazyce pořádaný ve spolupráci s Jihomoravským regionálním centrem pro podporu cizinců. Kurzu se zúčastnilo 23 anglicky mluvících účastníků.
Dne 8.11. jsme zorganizovali kurz na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích v anglickém jazyce, na který přišlo 30 studentů místní univerzity. Lektoři se zaměřili na studentské pobyty, nejčastější chyby studentů, brigády studentů při studiu, bydlení na kolejích a v soukromí apod.
Následující den 9.11. proběhl kurz na České zemědělské univerzitě. Kurzu v anglickém jazyce se zúčastnilo 10 účastníků. Lektorky se zaměřily na studentské pobyty a zejména brigády při studiu u studentů s účelem pobytu studium a ostatní a rozdíly mezi nimi.
Dne 9.11. proběhl také kurz pro krajany z Ukrajiny v Červené nad Vltavou. Celodenního kurzu se zúčastnilo 28 krajanů, kteří přijeli do České republiky v horizontu několika předcházejících týdnů.
Dne 11. a 14.11. proběhl kurz tlumočený do ruského jazyka pro studenty Ústavu jazykové a odborné přípravy na Albertově. Na kurz rozdělený na dvě odpoledne přišlo celkem 18 studentů.
12.11. proběhl další ze série kurzů pro mongolské zaměstnance firmy Johnson Controls v České Lípě. Z nově příchozích Mongolů se kurzu zúčastnilo 24 lidí.
Dne 19.11. proběhl další kurz tlumočený do mongolského jazyka, tentokrát zorganizovaný ve spolupráci s interkulturní pracovnicí pro mongolskou komunitu. Kurz proběhl ve Slovu 21 a zúčastnilo se jej 6 lidí.
19.11. proběhl také další veřejný kurz v komunitním centru InBáze v anglickém jazyce, kterého se zúčastnilo 11 lidí. Ti se o kurzu dozvěděli z propagačních materiálů a především díky sdílení informací na facebookovém profilu kurzů.
Následující den 20.11. proběhl kurz v ukrajinském jazyce v Domě národnostních menšin ve spolupráci s Ukrajinskou iniciativou ČR. Kurz byl propagovaný pomocí letáků, distribuovaných i před kostely, a dále také přes facebookový profil a sdílení této události. Kurzu se zúčastnilo 17 nově příchozích Ukrajinců, kterým se lektorky věnovaly celý den.
V pátek 25.11. proběhl kurz pro studenty Univerzity v Pardubicích, která přijala mimojiné mnoho studentů z Ghany. Kurz v anglickém jazyce proběhl pro 7 účastníků.
V sobotu 26.11. proběhly dva kurzy pro východočeskou firmu Dietfurt, a to v ruském a mongolském jazyce. Kurzu pro zaměstnance v ruském jazyce se zúčastnilo 15 lidí.
Kurzu pro mongolské zaměstnance firmy Dietfurt dne 26.11. se zúčastnilo také 15 lidí.
Ve stejný den 26.11. probíhal také jeden ze série kurzů pro mongolské zaměstnance firmy Johnson Controls v České Lípě. Kurzu v mongolském jazyce se zúčastnilo celkem 11 lidí.
Ve středu 30.11. proběhl další kurz pro krajany z Ukrajiny v Červené nad Vltavou. Kurzu tlumočeného do ruštiny se zúčastnilo 21 nově příchozích krajanů.

 

Říjen

1.10. proběhl první z domluvených kurzů s Vysokou školou ekonomickou v Praze. Kurz v anglickém jazyce pomohli zorganizovat koordinátoři VŠE zodpovědní za zahraniční studenty. Kurz navštívilo 15 studentů, kteří nově přijeli do České republiky.

Ve stejný den měli možnost adaptačně-integrační kurz navštívit rusky mluvící cizinci v komunitním centru InBáze v Praze. Účast přijalo 14 lidí, který se lektoři a tlumočníci věnovali po celý den.

5.10. dostali příležitost zúčastnit se kurzu také studenti Univerzity Palackého v Olomouci. Univerzita velmi spolupracovala na zorganizování tohoto kurzu, jehož se v anglickém jazyce zúčastnilo 20 místních studentů z celého světa. Příležitost lektorovat dostali vyškolení lektoři z Moravy.

Ve stejný den 5.10. jeli organizátoři také za kurzem do Vysoké školy Škoda Auto, kde studuje množství zahraničních studentů. Účast přijalo 6 studentů. Kurz proběhl v anglickém jazyce.

Dne 6.10. proběhly v Hradci Králové hned dva kurzy pro zaměstnance z Ukrajiny pro zaměstnavatele Škoda Auto Kvasiny. Kurzy proběhly v úzké spolupráci s Integračním centrem Hradec Králové. Kurzy probíhaly v prostorech IC Hradec Králové a Diecézní katolické charity Hradec Králové.  Oba kurzy byly tlumočené do ukrajinského jazyka vyškolenými tlumočníky. Nově příchozí Ukrajinci, kteří v ČR pobývali teprve několik dní, byli velmi příjemně překvapeni vstřícností a ochotou lektorů, předkládanými informacemi, ale i možnostmi služeb neziskového sektoru v České republice. Obou dvou kurzů se zúčastnilo 20 a 20 lidí.

Dne 7. a 8.10. proběhl kurz v ruském jazyce pro studenty jazykové školy Student CZ v Praze. Kurzu se zúčastnilo 33 studentů.

Dne 7.10. proběhl další ze série kurzů pro studenty, tentokrát na severu Čech v Liberci na půdě Technické univerzity v Liberci. Kurzu se zúčastnili také studenti ÚJOP Liberec. Celkem bylo anglicky tlumočeného kurzu účastno 38 studentů.

Dne 8.10. proběhl v Jihomoravském centru pro podporu cizinců v Brně kurz v arabském jazyce pro celkem 9 lidí. Kurzu se zúčastnili jak zaměstnanci místních nadnárodních společností, zejména IBM, ale také držitelé mezinárodní ochrany. Kurz byl velmi přínosný a příjemný pro posluchače i lektory.

Dne 11.10. ve spolupráci s Českým Vysokým učením technickým proběhl integrační kurz v anglickém jazyce pro studenty ČVUT, kteří nově přicestovali do ČR. Jednalo se ve velké míře o studenty z asijských zemí, zejména Indie. Kurzu se zúčastnilo 30 studentů a kurz přímo navazoval na prezentaci studijních koordinátorů ČVUT.

Dne 12.10. proběhl kurz na Rektorátu Univerzity Karlovy v Praze, o kterém byly informovány všechny fakulty UK a jejich zahraniční studenti. Z cca 40 přihlášených dorazilo 5 studentů. Nízká účast byla způsobená zřejmě již počátkem studia na mnohých fakultách UK. Kurz proběhl v anglickém jazyce.

13.10. proběhl kurz na Mendelově univerzitě v Brně, a to na Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity. Kurzu v anglickém jazyce se zúčastnilo 15 studentů pocházejících z celého světa.

14.10. proběhl další kurz na Mendelově univerzitě v Brně, tentokrát v aule Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Kurzu v anglickém jazyce se zúčastnilo dalších 18 brněnských studentů ze zahraničí.

Dne 14. a 15.10. proběhl opět kurz pro studenty Student CZ, jazykové školy. Kurzu v ruském jazyce se zúčastnilo 18 studentů připravujících se na další studium v České republice.

15.10. proběhl druhý ze série kurzů na Vysoké škole ekonomické v Praze. Kurz byl v anglickém jazyce pro 13 studentů.

19.10. proběhl druhý z plánovaných kurzů na Rektorátu Univerzity Karlovy, který byl určen pro studenty všech fakult UK. Kurzu v anglickém jazyce se zúčastnilo 8 posluchačů.

Ve dnech 20. a 25.10. proběhl kurz rozdělený do dvou odpolední na Mendelově univerzitě v Brně na Institutu celoživotního vzdělávání. Kurz v ruském jazyce byl tentokrát určen studentům přípravného jazykového kurzu. Adaptačně integračního kurzu Vítejte v ČR se zúčastnilo 15 studentů.

22.10. proběhl další z připravených kurzů v Johnson Controls v České Lípě pro mongolské zaměstnance, kteří přijeli do ČR v tomto roce. Kurzu se zúčastnilo 16 zaměstnanců firmy.

Dne 26.10. jsme uspořádali kurz pro krajany z Ukrajiny v Červené nad Vltavou. Kurzu tlumočeného do ruského jazyka se zúčastnilo 25 našich krajanů.

Dne 31.10. měli možnost účasti kurzu Vítejte v ČR studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Kurzu v anglickém jazyce se zúčastnilo 25 studentů zlínské univerzity.

Školení tlumočníků 29.4. – 1.5.

Na jaře 2016 jsme se věnovali školení tlumočníků arabského jazyka, v kterém jsme doposud žádné tlumočníky proškolené na migrační a integrační terminologii neměli. Toto školení jsme spojili se školením tlumočníků jazyka mongolského, v kterém jsme doposud měli pouze dvě certifikované tlumočnice.

Tlumočníci se celé tři dny připravovali jak z hlediska terminologie, tak ale také tlumočnických dovedností. Důležitou součástí našich školení tlumočníků je také interkulturní část, protože tlumočení našich kurzů pro cizince má významný prvek komunitního tlumočení. Díky komunitnímu tlumočení může přítomný tlumočník včas upozornit lektora na možné neporozumění díky zcela odlišnému socio-kulturnímu zázemí přítomných cizinců.

Díky školení máme v týmu nové 3 tlumočníky pro mongolský jazyk a další  3 projdou dodatečným přezkoušením v září. Tým arabských tlumočníků z řad studentů arabistiky, ale i komunitních tlumočníků nyní tvoří 12 lidí.

Školení lektorů kurzů Vítejte v ČR 3. – 5.6.

Letošní školení lektorů jsme naplánovali na víkend, tak aby se jej mohlo zúčastnit co nejvíce lidí z integračních center a neziskových organizací. První den – pátek 3.6. – jsme měli příležitost naučit se vše potřebné k pobytové legislativě pro cizince na území ČR. Dnem naplněným informacemi nás provedla metodička Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. Záznam z předaných informací tvoří 14 stran. Tohoto školení k sociálně právnímu obsahu adaptačně integračních kurzů se zúčastnilo 31 lidí.

Další dva dny jsme se již věnovali samotnému školení lektorů a lektorským dovednostem. Lektoři se učili metody, jak předávat informace právního a sociálního charakteru cizincům během kurzů srozumitelným a příjemným způsobem. Důraz jsme tentokrát kladli také na způsoby ověřování porozumění informacím. Za velmi důležitý prvek také považujeme přítomnost lektora – inter-kulturního pracovníka, který předané informace dá účastníkům cizincům do kontextu a vysvětlí případné rozdíly s Českou republikou.

Školení lektorů se zúčastnilo 24 lidí a 17 lidí bude tvořit nový lektorský tým.

 

Září 2016

Počátkem nového akademického roku připravilo Slovo 21 desítky kurzů pro nově příchozí studenty z celého světa, kteří do ČR přijeli studovat na dobu delší než jeden rok. Jednalo se o kurzy pro vysoké školy, jazykové školy, studenty přípravných jazykových kurzů aj. Lektoři byli metodicky vedeni, aby správně zacílili informace pro jednotlivé skupiny studentů dle jejich typů pobytů.

1.a 2.9. proběhl kurz na University of New York Prague pro 15 anglicky hovořících studentů.

7.9. měli opět možnost zúčastnit se adaptačně integračního kurzu krajané z Ukrajiny pobývající v Červené nad Vltavou. Kurzu se zúčastnilo 12 lidí.

15. a 16.9. proběhl kurz na Masarykově univerzitě v Brně, Fakultě sociálních studií. Kurz rozdělený do dvou dní navštívilo celkem 53 lidí. Kurz proběhl v anglickém jazyce. Kurzu se zúčastnili studenti ze všech kontinentů.

17.9. proběhl první ze série veřejných kurzů pro cizince na novém místě, a to v komunitním centru NNO InBáze v Praze. Kurz v anglickém jazyce navštívilo 11 lidí z různých států světa.

20. a 22.9. proběhl kurz pro studenty Ústavu jazykové a odborné přípravy ÚJOP Krystal v Praze. Kurz v ruském jazyce navštívilo 16 studentů, kteří se připravují v ročním studiu českého jazyka ke studiu na českých vysokých školách především humanitních oborů. Lektoři se soustředili na předání informací o pobytové legislativě, zejména poté, co se studenti dostanou na českou vysokou školu a budou měnit svá dlouhodobá víza na dlouhodobý pobyt v ČR.

Dne 21. a 23.9. proběhly večerní kurzy pro rusky mluvící komunitu ve Smartplace Křižovatka v Praze, což je otevřený prostor, který navštěvuje zejména rusky mluvící komunita. Kurzu se zúčastnilo 12 lidí.

24.9. proběhl první ze série kurzů pro mongolské zaměstnance firmy Johnson Controls v České Lípě. Kurz byl uspořádán pro 24 zaměstnanců, kteří v ČR pobývají v horizontu několika málo měsíců až 1 roku.

26.9. přijeli lektoři a tlumočníci ruského jazyka do Vysoké školy Karla Engliše v Praze, což je Centrum jazykové a odborné přípravy pro rusky mluvící studenty. Kurzu se zúčastnilo 13 mladých lidí, kteří chtějí pokračovat v ČR ve studiu na vysokých školách.

30.9. jsme uspořádali již tradiční kurz na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde adaptačně integrační kurzy pořádáme již 3. rokem. Kurz v anglickém jazyce pro studenty z celého světa navštívilo 17 posluchačů.

Ve stejný den 30.9. proběhla také první část kurzu v Jazykové škole Czech Prestige v Praze – Stodůlkách. Kurz pokračoval dne 21.10. Kurz navštívilo celkem 49 studentů.

 

Srpen 2016

Počátkem srpna 5.8. proběhl kurz v arabském jazyce v Integračním azylovém středisku v Jaroměři. Kurzu se zúčastnilo 6 lidí pobývajících v té době ve středisku, pro které přinesl kurz mnoho zásadních a nových informací o životě v ČR, právních podmínkách českého státu a právech a povinnostech držitelů mezinárodní ochrany.

21.8. proběhl kurz v mongolském jazyce pro nově příchozí zaměstnance pardubické firmy Foxconn. Kurzu se zúčastnilo 15 nově příchozích lidí z Mongolska.

Dne 27.8. zorganizovalo Slovo 21 veřejný kurz pro cizince v anglickém jazyce, na který přišlo 9 lidí z různých států světa.

Koncem prázdnin dne 30.8. proběhl kurz v Červené nad Vltavou v ruském jazyce pro krajany, jehož se zúčastnilo 22 lidí.

 

Červenec 2016

Dne 9.7. byl uspořádán kurz v ruském jazyce v Integračním centru Praha. Jednalo se o další z veřejných kurzů pro cizince, kam se mohl kdokoliv nahlásit na základě propagačních akcí. Kurzu se zúčastnilo 13 lidí.

14.7. se podařilo zorganizovat kurz pro držitele mezinárodní ochrany v Integračním azylovém středisku v Havířově v arabském jazyce. Kurz proběhl pro 7 lidí pobývajících v IAS Havířov. Kurz byl velmi důležitý vzhledem k odlišnému socio-kulturnímu prostředí, ze kterého migranti pocházejí.

19.7. proběhl další ze série kurzů v Červené nad Vltavou pro krajany z Ukrajiny. Na kurz přišlo 17 krajanů a kurz proběhl v ruském jazyce.

26.7. proběhl další z kurzů pro krajany v Červené nad Vltavou. Účast na něm přijalo 6 lidí.

 

Červen 2016

Školení lektorů kurzů Vítejte v ČR 3.6. – 5.6.

Letošní školení lektorů jsme naplánovali na víkend, tak aby se jej mohlo zúčastnit co nejvíce lidí z integračních center a neziskových organizací. První den – pátek 3.6. – jsme měli příležitost naučit se vše potřebné k pobytové legislativě pro cizince na území ČR. Dnem naplněným informacemi nás provedla metodička Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. Záznam z předaných informací tvoří 14 stran. Tohoto školení k sociálně právnímu obsahu adaptačně integračních kurzů se zúčastnilo 31 lidí.

Další dva dny jsme se již věnovali samotnému školení lektorů a lektorským dovednostem. Lektoři se učili metody, jak předávat informace právního a sociálního charakteru cizincům během kurzů srozumitelným a příjemným způsobem. Důraz jsme tentokrát kladli také na způsoby ověřování porozumění informacím. Za velmi důležitý prvek také považujeme přítomnost lektora – inter-kulturního pracovníka, který předané informace dá účastníkům cizincům do kontextu a vysvětlí případné rozdíly s Českou republikou.

Školení lektorů se zúčastnilo 24 lidí a 17 lidí bude tvořit nový lektorský tým.

7. 6.  se sešli lektoři a tlumočníci v Červené nad Vltavou, kde pobývají krajani z Ukrajiny v prvních měsících svého nového života v České republice. 15 přítomných dospělých účastníků se seznámilo s veškerými nezbytnostmi týkajícími se jejich trvalého pobytu v České republice, zaměstnání, zdravotního pojištění aj. Většina krajanů dobře rozumí česky, přesto jsme kurz tlumočili kvůli důležitým právním pojmům.

11. 6. proběhl kurz v ukrajinském jazyce na Integračním centru Praha pro 7 účastníků. Lektorky, z nichž jedna je sama migrantského původu, seznámily účastníky s životem v ČR, kulturou, i vlastním procesem začlenění do české společnosti.

 

Květen 2016

3.5. proběhl kurz pro občany Mongolska v Pardubicích pro 31 nově příchozích zaměstnanců Foxconnu. Součástí kurzu pro mongolské občany je množství informací o České republice, životě v ČR, zvycích a tradicích, se kterými se občané této vzdálené země mohou v ČR setkat.

Ve dnech 5. a 6.5. jsme uspořádali opět kurz pro studenty Czech Prestige, kterého se zúčastnilo dalších 33 studentů této jazykové školy. Studenty zajímalo zejména, jakým způsobem je možné přejít z dlouhodobého víza za účelem „ostatní“ na studium vysoké školy v České republice s účelem pobytu studium.

7. 5. se zúčastnilo anglicky tlumočeného kurzu v InBázi 7 lidí z různých států světa. Až do večera získávali informace o tom, jak dodržovat povinnosti spojené s jejich pobytovým oprávněním, jak uzavírat pracovní smlouvy, ale i smlouvy o pronájmu bytu v souladu se zákonem.

9. 5. jsme měli možnost setkat se s občany Iráku na adaptačně integračním kurzu tlumočeném do arabského jazyka. Kromě lektorů přednášejících důležitá témata potřebná pro úspěšnou integraci této skupiny vystoupila i zástupkyně Slovo 21, která sdílela své vlastní zkušenosti s útěkem ze své rodné země postižené válkou a zároveň své zkušenosti s integrací v ČR. Kurzu se zúčastnilo 15 lidí a poprvé si vyzkoušeli tlumočení nově proškolení tlumočníci arabského jazyka.

10. 5. proběhl další ze série adaptačně integračních kurzů ve Foxconnu Pardubice. Lektorky z Pardubic přednášely 25 nově příchozím Mongolům a neopomněly také představit Pardubický kraj a město Pardubice včetně možností kulturního a sportovního vyžití, které napomůže nově příchozím v jejich snazší integraci v České republice.

17. 5. jsme pokračovali opět v Pardubicích s kurzem pro 21 Mongolů, kteří byli v Čechách v době konání kurzu několik málo dní.

21. 5. jsme se sešli ve Slovu 21 na anglicky tlumočeném kurzu, který byl přesunut do prostor Slova 21 z Integračního centra Praha, kde probíhala právě rekonstrukce. Kurzu se v krásném letním dni zúčastnilo 6 studentů ČVUT, takže přítomní lektoři zaměřili informace co nejvíce na studentské pobyty přítomných.

24. 5. proběhl poslední ze série plánovaných kurzů pro Foxconn Pardubice a na kurzu bylo přítomných 18 lidí.

28. 5. jsme připravili kurz v Integračním centru Praha, tentokrát byl kurz tlumočený do ruského jazyka. V krásném počasí přišlo 6 rusky mluvících účastníků, kterým se věnovali lektoři celý den tak, aby se vyvarovali obvyklých chyb cizinců. Jedna z lektorek pocházející sama z Ruské federace seznámila účastníky také se svým procesem integrace v Čechách a inter-kulturními dovednostmi.

 

Duben 2016

Ve dnech 6. a 8.4. jsme pořádali kurz Vítejte v ČR pro zahraniční studenty Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy. Kurz navštívilo 15 ruskojazyčných studentů a lektoři je vybavili všemi potřebnými informacemi, které budou potřebovat pro život v ČR poté, co opustí ÚJOP a jeho zázemí. Lektoři se zaměřili na pobytovou legislativu s důrazem na studentské pobyty, ale také na otázky studentských brigád, zdravotního pojištění a bydlení.

 

 

12. 4. jsme začali sérii kurzů pro nově příchozí mongolské zaměstnance pardubické firmy Foxconn.  Prvního ze série kurzů se zúčastnilo 24 lidí, kteří pobývali v době konání kurzu v České republice maximálně jeden týden. Všechny předané informace byly pro účastníky zcela nové a nezbytné. Kurz lektorovali pracovníci Centra pro podporu integrace cizinců v Pardubicích.

13. 4. získali informace o životě v České republice držitelé mezinárodní ochrany ze Sýrie, kteří se rozhodli pro Českou republiku jako svůj nový domov. Z rodin s dětmi pobývajících na severu Moravy se adaptačně integračního kurzu tlumočeného v arabském jazyce zúčastnilo 10 dospělých Syřanů.

16. 4. Následoval kurz v Integračním centru Praha pro klienty ICP v ruském jazyce. Kurzu se zúčastnilo 9 lidí.

Ve stejný den 16.4. se kurz konal v neziskové organizaci InBáze, kterého se zúčastnilo 13 rusky mluvících klientů InBáze a nově příchozích cizinců.

20.4. jsme pokračovali kurzem pro mongolské zaměstnance ve Foxconnu Pardubice, kterého se zúčastnilo 16 lidí, kteří pobývali v ČR v horizontu několika mála dní.

23.4. jsme zorganizovali kurz ve vietnamském jazyce v Praze pro 12 občanů z Vietnamu. Účastníci se zajímali o velmi různorodou problematiku, od problematiky studentského pobytu, zaměstnání, podnikání až po kurzy českého jazyka.

27.4. jsme ve Foxconnu Pardubice uspořádali kurz pro dalších 33 nově příchozích Mongolů.

Ve dnech 28. a 29.4. měli možnost získat informace týkající se pobytové legislativy, zaměstnání, brigád, bydlení aj. studenti Jazykové školy Czech Prestige v Praze – Stodůlkách. Kurz navštívilo 33 rusky mluvících studentů z různých států světa.

 

Školení tlumočníků 29.4. – 1.5.

Na jaře 2016 jsme se věnovali školení tlumočníků arabského jazyka, v kterém jsme doposud žádné tlumočníky proškolené na migrační a integrační terminologii neměli. Toto školení jsme spojili se školením tlumočníků jazyka mongolského, v kterém jsme doposud měli pouze dvě certifikované tlumočnice.

Tlumočníci se celé tři dny připravovali jak z hlediska terminologie, tak ale také tlumočnických dovedností. Důležitou součástí našich školení tlumočníků je také interkulturní část, protože tlumočení našich kurzů pro cizince má významný prvek komunitního tlumočení. Díky komunitnímu tlumočení může přítomný tlumočník včas upozornit lektora na možné neporozumění díky zcela odlišnému socio-kulturnímu zázemí přítomných cizinců.

Díky školení máme v týmu nové 3 tlumočníky pro mongolský jazyk a další  3 projdou dodatečným přezkoušením v září. Tým arabských tlumočníků z řad studentů arabistiky, ale i komunitních tlumočníků nyní tvoří 12 lidí.

 

Březen 2016

Čtvrteční a páteční odpoledne ve dnech 3. - 4. 3. 2016 bylo věnováno studentům všech fakult Masarykovy univerzity v Brně. Kurz pro 18 studentů z celého světa se zaměřil speciálně na témata důležitá pro studenty, prodlužování a změny jejich účelů pobytu dle pobytové legislativy, studentské brigády, pronájmy bytů, zdravotní pojištění aj.

  

Dne 23. 3. 2016 jsme zorganizovali kurz pro krajany z Ukrajiny v Červené nad Vltavou, na který přišlo 14 lidí. Všichni účastníci pobývali v České republice pouze několik týdnů. Zajímali se o všechna témata spojená s hledáním práce v ČR, uzavírání pracovních smluv se zaměstnavateli, ale i možné podnikání v ČR. Pro všechny účastníky byly důležité rady lektorů ohledně bydlení a pronájmů bytů.

 

Únor 2016

Dne 16. 2. 2016 se konal první kurz Vítejte v České republice v roce 2016, a to pro krajany z Ukrajiny v Červené nad Vltavou. Kurzu se zúčastnilo 18 nově příchozích krajanů, kteří přijeli do Čech během ledna a února.  Účastníci byli všech věkových kategorií, od rodin s malými dětmi a studenty až po seniory. Kurzy pro krajany jsou tlumočeny do ruského jazyka, někteří krajané obdrželi brožuru Vítejte v České republice v ukrajinštině.

Dne 23. 2. 2016 proběhl další ze série kurzů pro krajany z Ukrajiny. Tentokrát lektoři přednášeli témata kurzu pro 13 lidí.

Na konci února ve dnech 25. - 26. 2. 2016 jsme pořádali kurz ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců v Plzeňském kraji pro Jazykovou školu Interkontakts. Kurzu v ruském jazyce se zúčastnilo 11 studentů této jazykové školy. Studenti se dozvěděli mimo jiné důležité informace z pobytové legislativy, které jim umožní včas a správně prodlužovat svůj studentský pobyt v ČR.

 

 Aktivity v roce 2015 a 2014

Informace o aktivitách v rámci projektu Vítejte v České republice v roce 2015 a 2014 naleznete zde.

 


 

PROJEKT "VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE II" (EIF 2013 - 2015, REALIZACE 1/2014 - 6/2015) JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO INTEGRACI STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ TŘETÍCH ZEMÍ

          

PROJEKT "VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE III"  ZAMĚŘENÝ NA INTEGRACI CIZINCŮ JE FINANCOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY


PARTNEREM PROJEKTU BYL IOM PRAHA

 

 

 

 

PROJEKT "VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE 2016"  ZAMĚŘENÝ NA INTEGRACI CIZINCŮ JE FINANCOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

 

 

 

 

 

 Aktualizováno: 8. 2. 2017

Facebook Slovo 21

Vítejte v ČR - adaptačně-integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

Snmek obrazovky 2016-04-21 v16.41.30

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Akreditované kurzy pro veřejnou správu

Nevíte si rady v komunikaci s cizinci či Romy?

Nabízíme 2 akreditované kurzy pro zaměstnance státní správy a samosprávy - kurz Romové a instituce a kurz Mezikulturní kompetence. Oba kurzy mají platnou akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Více informací najdete na stránce projektu.

akreditovane kurzy uvodni

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

bulletin 01-17

Vybíráme z Bulletinu Slovo

portrety cizincu small

PORTRÉTY CIZINCŮ: NGAN LE: „CHCI ZMĚNIT POHLED ČESKÉ SPOLEČNOSTI NA VIETNAMCE“

Ngan Le žije v Čechách skoro 25 let. Přijela počátkem devadesátých let za účelem sloučení rodiny se svou matkou, která přišla do Československa na pracovní výměnné pobyty. V té době přišly za svými rodiči obdobně i další vietnamské děti. Ngan Le pracuje jako komunitní tlumočnice ve vietnamštině a pomáhá tak s integrací dalším Vietnamcům.
Naše adresa:
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
Spojení:
Telefon: 222 511 434, 222 522 070, 222 518 554
Telefon/fax: 222 520 037

O nás

Zapsaný spolek Slovo 21 je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro, který je dodnes jedním z největších projektů organizace. Slovo 21 se ale neorientuje jen na aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku. Zabývá se také cizineckými integračními projekty. Asi nejznámějším je neformální setkání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle.