Rodina Odvedle

Rodina Odvedle 2019

realizace projektu: leden 2019 - prosinec 2019

Rodina Odvedle vznikla v roce 2004 a od té doby se v České republice sešlo 1614 českých rodin a rodin cizinců z třetích zemí. Ke společným obědům tak usedlo v rámci projektu již 4435 osob. Projekt přispívá k zlepšení vztahů mezi majoritní společností a cizinci ze třetích zemí žijících na území České republiky.  

Myšlenkou celého projektu je usnadnit Čechům a cizincům navázání vztahů skrze osobní kontakt, což rodinné prostředí obědů přesně splňuje. Jedná se o projekt bourající vzájemné bariéry a potírající předsudky, ať už ze strany Čechů vůči cizincům, či naopak. Je to jedinečný integrační projekt, který probíhá individuální úrovni a formou zážitku. Dvě naprosto cizí rodiny jsou propojeny na základě styčných bodů - místa bydliště, věku, počtu a věku dětí, dosaženého vzdělání, koníčků, práce apod., aby usedly ke společnému obědu, kde se jedna rodina ujme role hosta a druhá hostitele.

V celé České republice se ve stejný den a čas sejdou české rodiny a rodiny cizinců u oběda. Letos proběhne 30 nových setkání, celkem se tedy zapojí 60 rodin žijících na území České republiky a to

v neděli 24. 11. 2019 od 13:00.

K tomuto netradičnímu obědu se může přihlásit česká rodina či rodina cizinců ze třetích zemí legálně pobývající na území ČR. Rodinou zde chápeme jakékoliv uskupení lidí žijících ve společné domácnosti, které se za rodinu považuje. Neúplnost rodiny (bezdětná, jeden rodič s dítětem apod.) zde tudíž není překážkou. Projektu se však nemohou účastnit „smíšené“ rodiny Čechů a cizinců - máme totiž zato, že cíl projektu (odbourávat bariéry mezi Čechy a cizinci) zde již byl naplněn.

C:\Users\Nailya\Desktop\Rodina Odvedle\Rodina Odvedle 2018\fotky k zveřejnění\Veronika Daďová + Thi Minh Xuan Nguyen.jpeg

Jedna z dvojice rodin se ujme hostitelské role a ve své domácnosti připraví pohoštění pro tu druhou. Účastníci nevšedních obědů mají možnost ochutnat tradiční speciality, popovídat si o kultuře, tradicích, životě, ale především navázat kontakty.

U každého setkání je přítomen asistent, jehož úkolem je nejen zprostředkovat komunikaci a dohlédnout na průběh setkání, ale také v případě potřeby prolomit počáteční ostych. Aktivita si klade za cíl přispět k posílení multikulturního prostředí a pomocí své originální a individuální formy chce umožnit a podpořit navázání vzájemné komunikace mezi českou společností a cizinci ze třetích států žijících v ČR.

Zajímá Vás, jak to u setkání rodin vypadá?

PODÍVEJTE SE NA ZÁZNAM Z ROKU 2018

tv

Chcete také zažít tak trochu jiný nedělní oběd?

PŘIHLASTE SE DO PROJEKTU RODINA ODVEDLE 2019!

Dále v roce 2019 plánujeme vytvořit 6 humorně-vzdělávací videí ve stylu „všechno, co jste chtěli vědět, ale báli jste se zeptat“, která přiblíží široké veřejnosti kulturu vybraných účastníků projektu s důrazem na otázky, které zůstávají dlouhodobě nezodpovězené. Krátká videa budou realizována formou rozhovoru, v němž se bude moderátor Tigran Hovakimyan dotazovat na kulturní specifika dané národnosti. V současné době probíhá příprava scénografie a scénářů jednotlivých dílů. 

Mimo to proběhnou také společná setkání rodin, které se do projektu zapojily v minulých letech. Aktivita vznikla na základě přání účastníků s cílem diskutovat o osobních zkušenostech a dojmech. Tato setkání se uskuteční na Vysočině, Olomouckém a Moravskoslezském kraji. V rámci těchto setkání bude připraven kulturní program s ochutnávkou národních jídel. Cílem je, aby se rodiny navzájem seznámili a sdělili své dojmy a zkušenosti s projektem a podobných aktivitách na integraci cizinců.

C:\Users\Nailya\Desktop\Rodina Odvedle\Rodina Odvedle 2019\aktualizace webu\únor\IMG_0957.JPGC:\Users\Nailya\Desktop\Rodina Odvedle\Rodina Odvedle 2019\aktualizace webu\únor\IMG_0838.JPG

Zajímavosti o projektu:  

Rodina Odvedle se rozšířila v roce 2012 i do zahraničí - Portugalska, Španělska, Itálie, na Maltu, Slovensko, do Maďarska, Belgie a na Kapverdy. Myšlenka tohoto individuálního propojování rodin již získala řadu významných ocenění, například SozialMarie za sociální inovaci v roce 2011, či EESC Civil Society Prize on Migration ve Španělsku v roce 2016.

 english flag INFORMATION ABOUT PROJECT IN ENGLISH

 

RODINA ODEDLE V MÉDIÍCH

 

RODINKY TVČeská televize, Události,hlavní zpravodajská relace - 25. 11. 2018 Rodina odvedle. Třicet českých rodin a třicet rodin cizinců žijících v Česku dnes hodinu po poledni společně poobědvalo. Akce s názvem "Rodina odvedle" proběhla už po patnácté. 

 

 

 

 

 


rodina zpravy atd

Orer.eu - ARMÉNSKO-EVROPSKÝ ČASOPIS "DNY" OD ROKU 1999 V PRAZE

Rodina Odvedle již od počátku projektu sblížila 1614 rodin Čechů a cizinců!

Rodiny z Turecka, Indie, Číny, Ruska, Ghany, Vietnamu nebo i z Ameriky se setkaly již po patnácté s českými rodinami u netradičního oběda. Poslední listopadovou neděli 25. 11. 2018 ve 13 hodin v rámci projektu Rodina Odvedle usedlo ke svátečně prostřeným stolům v České republice celkem 64 českých rodin a rodin cizinců. Integrační projekt pořádala nezisková organizace Slovo 21, z. s.   

 

 

 

 


   

rodina med vystup 2018-1

 Deník.cz - 13. 8. 2018

 

Zajímají Vás osudy cizinců žijící v ČR a chcete vědět, co si oni myslí o Češích? To vše a mnohem více můžete zažít s projektem Rodina Odvedle.  Nechte se pohostit v domácnosti rodiny pocházející z jiné země anebo je vy pozvěte k sobě domů na nedělní oběd! Záleží jen na Vás! Slovo 21, z. s., organizuje již 15 ročník. 

 

 

 

 


   

rodina med vystup 2018-2Kultura21.cz - 9. 8. 2018

 

V rámci jubilejního 15. ročníku projektu proběhnou mimo nedělního oběda i společná setkání rodin, které se do projektu zapojily v minulých letech. Myšlenka vznikla na základě přání účastníků s cílem diskutovat nejen o osobních zkušenostech a dojmech, ale také o možnostech aktivně se podílet na dalších aktivitách v oblasti integrace cizinců. Tato setkání se budou konat ve čtyřech krajích – Ústeckém, Libereckém, Jihomoravském a v Praze.

 

  

 

 


 

rodina med vystup 2018-3

 

 Mezikulturnidialog.cz - 25. 11. 2018

 

Rodiny Čechů a cizinců jsou srdečně zvány na 15. ročník na společné setkání u netradičního nedělního oběda. Připojte se k více než patnácti stům rodin, které po dobu trvání projektu Rodina Odvedle našli odvahu potkat se s odlišnou kulturou a získat nové přátelé.

 

 

 


 

 

 

 

TENTO PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA INTEGRACI CIZINCŮ JE FINANCOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

 

praha         vnitro logo univerzal

 

Aktualizováno: 28. 2. 2019

 

Facebook Slovo 21

40326723

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Akreditované kurzy pro veřejnou správu

Nevíte si rady v komunikaci s cizinci či Romy?

Nabízíme 2 akreditované kurzy pro zaměstnance státní správy a samosprávy - kurz Romové a instituce a kurz Mezikulturní kompetence. Oba kurzy mají platnou akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Více informací najdete na stránce projektu.

akreditovane kurzy uvodni

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

bulletin-3-2018-cover

Slovo 21, z. s.
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.