Rodina Odvedle

Rodina Odvedle 2019

realizace projektu: leden 2019 - prosinec 2019

Rodina Odvedle je projektem, který se realizuje od roku 2004 na území celé České republiky. Dosud se do něj zapojilo 1614 českých rodin a rodin cizinců (4435 osob). Cílem projektu je zlepšení vztahů mezi majoritní společností a cizinci, budování multikulturní společnosti a vzájemné pochopení odlišných kultur.

 

Letos se v rámci 16. ročníků projektu můžete těšit na tři hlavní aktivity:

 

1. Setkání rodin Čechů a cizinců u společného oběda

Rodinka-2019-final1Jako již tradičně se poslední listopadovou neděli setkají rodiny cizinců ze třetích zemí s českými rodinami formou společného oběda, a to vždy v domácností jedné z rodin, která se ujme role hostitele. Cílem těchto setkání je sblížit české rodiny s rodinami cizinců, napomoci tak k integraci cizinců do naší společnosti a zároveň pomoci českým rodinám poznat lidi, kteří tu s námi žijí.

Do projektu se můžou přihlásit české rodiny a rodiny cizinců legálně žijících na území ČR. Pojem rodina zahrnuje i dvojici, která se za rodinu považuje (nemusí být manželé). Projekt je určen pro cizince ze třetích zemí (mimo EU). Projektu se nemohou účastnit smíšená manželství, kde je jeden z partnerů občan EU.

Přihlášené rodiny budou párovány na základě věku, koníčků, zájmů, jazyka a pochopitelně města bydliště, a to jednoduše proto, aby členové obou rodin měli dost společných témat k rozhovoru. Vzniká tak větší pravděpodobnost, že by navázaný vztah mohl úspěšně pokračovat i v budoucnu.

U každého oběda je přítomen asistent, který před setkáním osobně obě rodiny zkontaktuje a podá jim informace o druhé rodině i o průběhu setkání. V případě potřeby by měl u samotného setkání napomoci prolomit počáteční bariéry a stud. 

 

 

 

 

Chcete také zažít tak trochu jiný oběd?

 

PŘIHLASTE SE DO PROJEKTU RODINA ODVEDLE 2019!

Projekt Rodina Odvedle se rozšířil i do zahraničí a od roku 2012 proběhla setkání v Portugalsku, Španělsku, Itálii, na Maltě, Slovensku, v Maďarsku, Belgii a Kapverdských ostrovech. To dokazuje, že naše myšlenka putuje i napříč hranicemi jako efektivní a nevšední nástroj k integraci cizinců.

 

2. Neboj se, zeptej se

V rámci letošního projektu vzniká 6 videí formou humorně-vzdělávací talkshow, která je vedena komikem Tigranem Hovakimyanem. Tato videa přiblíží divákům z široké veřejnosti kulturu vybraných účastníků v duchu „všechno, co jste chtěli vědět, ale báli jste se zeptat“ (Kazachstán, Rusko, Arménie, Vietnam, Indie a Mongolsko).

 

1. video o Kazaších: 

 

2. video o Rusech:

 

Brzy se můžete těšit na další díly talkshow Neboj se, zeptej se.

 

3. Společná setkání

Letos se můžete těšit na společná setkání rodin, které se do projektu v minulých letech zapojili. Aktivita vznikla na základě přání účastníků s cílem diskutovat o osobních zkušenostech a dojmech. Na setkáních bude připraven kulturní program s ochutnávkou národních jídel. Cílem je, aby se rodiny navzájem seznámily a sdělily své dojmy a zkušenosti s projektem a podobných aktivitách na integraci cizinců.

Tato setkání proběhnou na podzim roku 2019 na Vysočině, v Olomouckém a Moravskoslezském kraji a to:

  • 19. 9. 2019 v Olomouci
  • 28. 9. 2019 v Havlíčkově Brodě

 

Olomouc setkani 2019 A5 cj HB setkani 2019 A4 CJ

Další setkání proběhne v Ostravě a je plánováno na přelomu říjen/listopad 2019, termín bude určen dodatečně.

 

 

engINFORMATION ABOUT PROJECT IN ENGLISH

 

 
     

 

RODINA ODVEDLE V MÉDIÍCH

 

tv

Česká televize, pořad Sousedé - 15.2.2019 Ohlédnutí za dalším ročníkem Rodiny odvedle v servisním magazínu ze života pestré směsice národností, které tvoří naši společnost.


RODINKY TV

Česká televize, Události,hlavní zpravodajská relace - 25. 11. 2018 Rodina odvedle. Třicet českých rodin a třicet rodin cizinců žijících v Česku dnes hodinu po poledni společně poobědvalo. Akce s názvem "Rodina odvedle" proběhla už po patnácté. 

  


 

TENTO PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA INTEGRACI CIZINCŮ JE FINANCOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

 

praha         vnitro logo univerzal

Aktualizováno: 28 .8. 2019

 

Facebook Slovo 21

40326723

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

bulletin

Slovo 21, z. s.
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.