Rodina Odvedle

Rodina Odvedle 2018

realizace projektu: leden 2018 - prosinec 2018

V roce 2004 se projekt Rodina Odvedle realizoval poprvé a od té doby se sešlo 1550 českých rodin a rodin cizinců. Celkem 4227 osob spolu usedlo k nedělním obědům s cílem navázat nová přátelství a poznat tradice i zvyky jiných kultur. Projekt má za cíl zlepšení vztahů mezi majoritní společností a cizinci, budování multikulturní společnosti a vzájemné pochopení odlišných kultur.

Letos se v rámci jubilejního 15. ročníků projektu můžete těšit na dvě hlavní aktivity:

 

1. Setkání rodin Čechů a cizinců u společného oběda

Každoročně se poslední listopadovou neděli od 13 hodin setkávají české rodiny s rodinami cizinců ze třetích zemí formou společného oběda. Ani letos tomu nebude jinak!

Přihlášené rodiny jsou párovány na základě věku, koníčků, zájmů, jazyka a pochopitelně města bydliště, a to jednoduše proto, aby členové obou rodin měli dost společných témat k rozhovoru. Vzniká tak větší pravděpodobnost, že by navázaný vztah mohl úspěšně pokračovat i v budoucnu. U každého oběda je přítomen asistent, který před setkáním osobně obě rodiny zkontaktuje a podá jim informace o druhé rodině i o průběhu setkání. V případě potřeby by měl u samotného setkání napomoci prolomit počáteční bariéry a stud. 

rodina od vedle CJ web final 2018 1000Setkání se odehrají v domácnosti jedné rodiny z přiřazeného páru, která s ujme role hostitele. Cílem těchto setkání je sblížit české rodiny s rodinami cizinců a napomoci tak k integraci cizinců do naší společnosti a zároveň pomoci českým rodinám poznat lidi, kteří tu s námi žijí.
Do projektu se mohou přihlásit české rodiny a rodiny cizinců legálně žijících na území ČR. Pojem rodina zahrnuje i dvojici, která se za rodinu považuje (nemusí být manželé). Projekt je určen pro cizince ze třetích zemí (mimo EU), nemohou se zapojit žadatelé o udělení mezinárodní ochrany ani ti, kteří mají status uprchlíka nebo ti, kteří pobývají na území ČR nelegálně. Projektu se nemůžou účastnit smíšená manželství, kde je jeden z partnerů občan EU.

Chcete také zažít tak trochu jiný nedělní oběd? Stačí jen vyplnit online přihlášku!

 

 

 NEDĚLE 25. 11. 2018 VE 13 HODIN

ONLINE PŘIHLÁŠKA

 

 

Tato aktivita projektu se rozšířila i do zahraničí a od roku 2012 tak proběhla setkání i v Portugalsku, Španělsku, Itálii, na Maltě, Slovensku, v Maďarsku, Belgii a Kapverdských ostrovech. To dokazuje, že naše myšlenka putuje i napříč hranicemi jako efektivní a nevšední nástroj k integraci cizinců.

V roce 2016 byl projekt označen Evropským hospodářským a sociálním výborem za jeden ze tří nejlepších modelů integrace cizinců do společnosti.

 

2. Jubilejní setkání rodin

V letošním roce se také můžete těšit na společná setkání rodin, které se do projektu zapojily v minulých letech. Myšlenka vznikla na základě přání účastníků s cílem seznámit se a diskutovat nejen o osobních zkušenostech a dojmech, ale také o možnostech aktivně se podílet na dalších aktivitách v oblasti integrace cizinců. Součástí těchto setkání bude i zábavní a kulturní program s pohoštěním a přípitkem k jubilejnímu 15. výročí projektu.

Tato aktivita má za cíl dozvědět se, co můžeme dělat jinak, nově a efektivněji v oblasti integrace a jak zlepšit vzájemné soužití. Setkání se zúčastní také zástupci měst, městských částí a neziskových organizací.

Setkání proběhnou na podzim tohoto roku a budou se konat ve 4 městech – Praha, Brno, Liberec a Ústí nad Labem.

PRAHA

15. 10. 2018 – Divadlo v Korunní (Korunní 30, Praha 3). Těšit se můžete na vystoupení Divadla Utlačovaných, Allstar Refjúdží Band, Tigran Hovakimyan, Luna Begović a další!


rodina od vedle CJ setkani rodin final 2018 100

Podrobnosti o termínech, místech konání a účinkujících v dalších městech očekávejte již brzy! Je na to se těšit!


Zajímá vás, projekt Rodina Odvedle z pohledu samotných účastníků setkání? Paní Olga Vlasová se účastnila loňského ročníku, pochází z Ruska a na setkání přišla se svým přítelem.
Neváhali jsme a rozhodli jsme se ji položit několik otázek, abychom vám přiblížili atmosféru ze setkání a dojmy paní Olgy.

Proč jste se do projektu Rodina Odvedle přihlásili?
O projektu Rodina Odvedle jsem se dozvěděla od své kamarádky Jeleny Tešić, která mi představila jeho základní myšlenku. Musím říct, že celkový koncept a netriviální cesta integrace mě již od začátku velmi zaujaly, proto jsem rozhodla zapojit se do projektu. Myslím si, že multikulturní setkání rodin je skvělou příležitostí lépe poznat jinou kulturu zevnitř, dozvědět se lokální tradice a zvyky a v neposlední řádě najít nové kamarády z představitelů majoritní společnosti. Zpětně mohu říct, že jsem určitě rozhodla správně.

Byla jste hostující rodina, anebo ta, která přišla k jiné rodině na návštěvu?

Byli jsme na návštěvě u české rodiny.

Můžete popsat, jaké bylo setkání z Vašeho pohledu? Byla jste nervózní? Přišla Vám druhá rodina ihned sympatická ...

Když jsem šla na návštěvu, měla jsem v hlavě několik různých „scénářů“, jak bude setkání probíhat. Ale všechny tyto domněnky byly pozitivní, snad proto, že mám pouze pozitivní zkušenosti s návštěvou rodin mých českých kamarádů. Takže pro nervozitu nezbýval ani malý koutek. Šla jsem s pocitem, že potkám další skvělé lidi ve svém životě. A měla jsem pravdu. Rodina Vojty a Moniky Knyttl je velmi přátelská a sympatická. Moc jsme se užili povídání na různá témata a hry s jejich malým synem, který nás taky srdečně přivítal.

Olga Vlasova 1000Jaké jídlo jste ochutnali, bylo to jídlo, které jste jedli poprvé? Chutnalo Vám?

Měli jsme připraveno několik různých jídel, včetně vegetariánských. Moc si vážím toho, že Vojta s Monikou přihlíželi k mým stravovacím preferencím (jsem vegetariánka). Pohoštění nám moc chutnalo, za což jim ještě jednou děkuji.

Zjistila jste, o druhé rodině, něco, co Vás překvapilo, co jste nevěděla?

Dozvěděla jsem se hodně zajímavostí o jejich životním stylu. Jsou velmi aktivní, rádi cestují po světě a dali mně spoustu dobrých rad ohledně cestování stopem, o které mám velký zájem.

S jakými pocity jste odcházela?

Rozhodně s pozitivními. Musím říct, že jsem odcházela s úsměvem na tváři. Všechna očekávání, která jsem měla před návštěvou, byla naplněna. Zajímavé povídání a přátelská atmosféra nabily mě energií na celý den.

Jste s rodinou stále v kontaktu?

Přátelíme se na facebooku, ale bohužel nesetkáváme se v offline prostoru. Nicméně mám jistotu, že se na ně kdykoliv můžu obrátit.

Jak Vám pomáhal asistent, který byl přítomen?

Jako asistentku jsme měli úžasnou Olgu, která se aktivně zapojovala do všech diskuzí a velmi nám pomohla při prvním kontaktu s rodinou. Řekla bych, že vytváření dobré atmosféry bylo z velké části její zásluhou.

Co Vám projekt dal? Myslíte si, že má význam organizovat takové setkání i nadále?

Samozřejmě! Myslím si, že tento projekt je velmi přínosný jak pro cizince, tak i pro většinovou společnost. Pro nově přijíždějící je důležitý z hlediska prvotní orientace ve společnosti, v níž se rozhodli žit, rovněž jako z hlediska praxe českého jazyka a navazování prvních kontaktů. Pro majoritní komunitu je to skvělá příležitost poznat nové kultury a uvědomit si rozmanitost českého prostředí. Tento projekt považuji za pevný most porozumění.

 

english flag Information about project in English

 

Rodina Odvedle v médiích

rodina med vystup 2018-1

 Deník.cz - 13. 8. 2018

 

Zajímají Vás osudy cizinců žijící v ČR a chcete vědět, co si oni myslí o Češích? To vše a mnohem více můžete zažít s projektem Rodina Odvedle.  Nechte se pohostit v domácnosti rodiny pocházející z jiné země anebo je vy pozvěte k sobě domů na nedělní oběd! Záleží jen na Vás! Slovo 21, z. s., organizuje již 15 ročník.
Zdroj: https://reklama.denik.cz/reklama/prozijte-s-rodinou-odvedle-nevsedni-zazitek.html

 

 

 

 

 


   

rodina med vystup 2018-2Kultura21.cz - 9. 8. 2018

 

V rámci jubilejního 15. ročníku projektu proběhnou mimo nedělního oběda i společná setkání rodin, které se do projektu zapojily v minulých letech. Myšlenka vznikla na základě přání účastníků s cílem diskutovat nejen o osobních zkušenostech a dojmech, ale také o možnostech aktivně se podílet na dalších aktivitách v oblasti integrace cizinců. Tato setkání se budou konat ve čtyřech krajích – Ústeckém, Libereckém, Jihomoravském a v Praze.

 

  

 

 


 

rodina med vystup 2018-3

 

 Mezikulturnidialog.cz - 25. 11. 2018

 

Rodiny Čechů a cizinců jsou srdečně zvány na 15. ročník na společné setkání u netradičního nedělního oběda. Připojte se k více než patnácti stům rodin, které po dobu trvání projektu Rodina Odvedle našli odvahu potkat se s odlišnou kulturou a získat nové přátelé.

 

 

 


 

rodina med vystup 2018-4TV Barrandov - 26. 11. 2017

 

Reportáž o Rodině Odvedle sledujte od 24. minuty.

 

 

 

 


 

rodina med vystup 2018-5Zpravy.tiscali.cz - 27. 11. 2017 

 

I v letošním roce se opět střetly české rodiny s rodinami cizinců díky organizaci Slovo 21 a projektu Rodina odvedle, v rámci kterého proběhlo 52 setkání po celé České republice. V neděli 26. 11. 2017 společně zasedlo 104 rodin k prostřeným stolům a uvařily typická česká i zahraniční jídla.

 

 

 

 

 


 

rodina med vystup 2018-6

Česká televize - pořad Dobré ráno - 9. 11. 2017

 

Rozhovor se Simonou Jiráskovou, koordinátorkou pro Moravskoslezský kraj

 

 

 

 

 

TENTO PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA INTEGRACI CIZINCŮ JE FINANCOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

 

praha         vnitro logo univerzal

 

Aktualizováno: 15. 9. 2018

 

 

Facebook Slovo 21

40326723

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Akreditované kurzy pro veřejnou správu

Nevíte si rady v komunikaci s cizinci či Romy?

Nabízíme 2 akreditované kurzy pro zaměstnance státní správy a samosprávy - kurz Romové a instituce a kurz Mezikulturní kompetence. Oba kurzy mají platnou akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Více informací najdete na stránce projektu.

akreditovane kurzy uvodni

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

bulletin-3-2018-cover

Slovo 21, z. s.
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.