Rodina Odvedle

Rodina Odvedle 2017

realizace projektu: leden 2017 - prosinec 2017

Rodiny Čechů a cizinců jsou srdečně zvány na již 14. ročník společného setkání u nedělního oběda. Zapojte se do projektu, v rámci kterého budete mít možnost poznat odlišnou kulturu a získat nové přátele. 

 

 Neděle 26. 11. 2017 ve 13 hod.

Základní informace

Projekt realizuje Slovo 21, z.s. od roku 2004 a ukázal se nejen u nás, ale i v zahraniční, jako efektivní a nevšední nástroj k integraci cizinců. Cílem projektu je zlepšení vztahů mezi majoritní společností a cizinci, budování multikulturní společnosti a vzájemné pochopení odlišných kultur. Za dobu trvání projektu usedlo ke společným obědům 1446 českých rodin a rodin cizinců z třetích zemí.

V neděli 26. listopadu 2017 se na území celé České republiky uskuteční padesát setkání českých rodin a rodin cizinců, vždy v domácnosti jedné z nich, která se ujme role hostitele. Jedna z rodin připraví oběd pro druhou dosud neznámou rodinu a pohostí je ve své domácnosti. Rodiny tak budou moci ochutnat tradiční speciality, popovídat si o kultuře, tradicích, životě, ale především naváží kontakty.

Projekt Rodina Odvedle se rozšířil i do zahraničí a od roku 2012 proběhla setkání v Portugalsku, Španělsku, Itálii, na Maltě, Slovensku, v Maďarsku, Belgii a Kapverdských ostrovech. To dokazuje, že naše myšlenka putuje i napříč hranicemi jako efektivní a nevšední nástroj k integraci cizinců.

Rodina Odvedle 2017 kopie

 

KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT?

České rodiny a rodiny cizinců z třetích zemí žijící legálně na území ČR. 
Nejméně dva lidé, kteří se považují za rodinu. Není povinné, aby byli manželé.

KDO SE NEMŮŽE PŘIHLÁSIT?

Ti, kteří se projektu již účastnili.
Obyvatelé EU (mimo obyvatelů ČR)
Státní příslušníci, kteří podali žádost o udělení mezinárodní ochrany, ti, kteří mají status uprchlíka nebo  ti, kteří pobývají na
   území ČR nelegálně.
Smíšená manželství, kde je jeden z partnerů občan EU.

JAK SETKÁNÍ PROBÍHÁ?

Jakmile se rodiny přihlásí, snažíme se je spárovat na základě věku, koníčků, zájmů, jazyka a pochopitelně města bydliště, a to jednoduše proto, aby členové obou rodin měli dost společných témat k rozhovoru. Vzniká tak větší pravděpodobnost, že by navázaný vztah mohl úspěšně pokračovat i v budoucnu.

U každého oběda je přítomen asistent, který před setkáním osobně obě rodiny zkontaktuje a podá jim informace o druhé rodině i o průběhu setkání. V případě potřeby by měl u samotného setkání napomoci prolomit počáteční bariéry a stud. 

Očekáváme, že pomocí této aktivity se nám podaří navázat dlouhodobé přátelské vztahy mezi obyvateli dané lokality z majoritní společnosti a cizinci.

 

PŘIHLASTE SE DO PROJEKTU RODINA ODVEDLE! 

   Information about project in English

V letošním roce proběhne v rámci projektu také anonymní anketa, která ukáže jaký dopad má projekt v oblasti integrace a jak se rozvíjí vztahy účastníků projektu. Dotazníkové šetření bude probíhat v pěti vybraných krajích (Praha, Liberecký, Ústecký, Jihomoravský a Olomoucký kraj) a v rámci této ankety dostaneme zpětnou vazbu od zapojených rodin do projektu za poslední tři roky. Anketa obsahuje otázky týkající se průběhu, úspěšnosti a efektivity projektu. Hlavním cílem bude prozkoumat, zda je tento individuální způsob integrace účinný, co účastníkům projekt přinesl a zda se rodiny stále setkávají. Výstupem této aktivity bude brožura v elektronické podobě vyhotovená v českém a anglickém jazyce, která poslouží jako materiál pro školy a různé konference týkající se integrace cizinců.

 

Rozhovor s Kristýnou Freiovou, asistentkou projektu

IMG 8298 kopie„Bylo to moc příjemné setkání, k obědu byl kuřecí řízek se šťouchanými bramborami, jako zákusek pak prošívaná buchta,“ vzpomíná na setkání z loňského ročníku Rodiny Odvedle asistentka setkání Kristýna Freiová.

Proč jste se do projektu zapojila? Byla to pro Vás zajímavá zkušenost?

Projekt Rodina Odvedle mne zaujal už jen proto, že jsem vystudovala obor kulturologie na Filozofické fakultě v Praze. Chápu proto, jak je důležité seznamovat se s cizími kulturami, že je třeba vnímat nejen vzájemné odlišnosti, ale také to, co máme všichni společné. Pokud se někdo rozhodne k tomu obdivuhodnému kroku opustit domov, kulturu, na kterou je zvyklý, mělo by se mu dostat uznání, obdivu a podpory. Mělo by se udělat vše proto, aby se do nové hostitelské kultury a společnosti co nejsnáze integroval.

Co bylo Vaší náplní práce v roli asistenta?

Měla jsem za úkol zkontaktovat obě rodiny. Pak jsem na místo konání oběda dopravila rodinu cizinců a dál už se vše odehrálo zcela přirozeně. Jen jsem fotila a do otevřené a příjemné konverzace nijak nezasahovala.

Jaké rodiny jste měla na starost?

Oběd se uskutečnil u české rodiny paní Ivany z Velkých Přílep v rodinném domě, která hostila rodinu Kuznetsovových z Kazachstánu.

Jak setkání a společný oběd probíhal? Jaké jídlo připravila hostující rodina?

obědu byl kuřecí řízek se šťouchanými bramborami, jako zákusek pak prošívaná buchta. Na kávový domácí dort, který Kuznetsovovi hostitelce přinesli, se bohužel nedostalo. Pilo se víno i pivo. Obě rodiny měly stejně staré holčičky, které si hned po obědě odešly hrát do dětského pokoje. Pak už o nich nikdo neslyšel. U stolu se mluvilo opravdu o všem, včetně pojídání koňského masa v Kazachstánu a bohatém archeologickém nalezišti, kterým Velké Přílepy jsou.    

Bylo něco, co Vás při setkání rodin překvapilo? Dozvěděla jste se něco zajímavého, co jste nevěděla?

Určitě jsem se dozvěděla hodně o Kazachstánu, o kterém jsem toho opravdu moc nevěděla. To s tím koňským masem mě pobavilo, hlavně pak reakce paní hostitelky.

Myslíte si, že tento projekt může napomoci k větší toleranci vůči cizincům? A je vůbec zapotřebí pořádat takové projekty?

Rozhodně je to důležité, ale hodně pak záleží na rodinách, které se projektu účastní. Jde o to, aby jen nezůstaly u slov a slibů o tom, že se budou dál scházet, aby to opravdu dodržely. Pak se může vytvořit síť českých známých, které cizinci žijící v cizí zemi, jako je Česká republika, tolik potřebují.

 

Řekli o projektu

Tran Thi Hu Huong, účastnice projektu, která hostila ve své domácnosti českou rodinu

 „Rodina Odvedle nás zaujala, máme rádi takové multikulturní akce, a tak jsme si mysleli, že by nás setkání mohlo obohatit.“ 

Markéta Ježkova a Ladislav Barta, účastnici projektu, kteří navštívili rodinu z Vietnamu.

„Jídlo i společnost byla skvělá, ihned jsme si vyměnili kontakty, na facebooku se z nás stali přátelé a své hostitelé jsme pozvali k nám domů na svíčkovou. Byli jsme překvapení, dozvěděli jsem se od hostitelů, že ve Vietnamu se nedědí příjmení po rodičích ani se nevyžení. Rodiče svému dítěti vymyslí jméno, které má nějaký význam, a to mu zůstane až do smrti.  Což znamená, že v rodině nemá nikdo stejné jméno a příjmení a to považujeme za velice zajímavé.

Adi Hasanbašić, účastník projektu

„Byla to pro nás skvělá příležitost se blíže seznámit s českou rodinou, její kulturou a zvyky. Oběd byl výborný, moc nám chutnalo. Rodina pro nás uvařila několik tradičních českých jídel, ale protože já i má přítelkyně jsme vegetariáni, tak je vařili bez masa. Hostitelé pro nás také připravili několik druhů sladkých jídel, pili jsme čaj a víno a poslouchali českou hudbu. To setkání bylo fajn, zkušenost velice zajímavá. Určitě bych projekt doporučil i dalším lidem, kteří chtějí blíže poznat jinou kulturu a navázat kontakt. Podle mě je to výborný projekt a nápad, který by se měl ale opakovat častěji, třeba každých šest měsíců.“

Tisková zpráva

 

Rodina Odvedle v médiích

Reportáž České televize - Rodina Odvedle 2016

rodinky 2017 ct

 

Rádiový spot

 

media 2016 1

    Projekt Rodina Odvedle se letos konal už potřinácté
prazsky.denik.cz, 30. 11. 2016

Praha - Poslední listopadovou neděli 27. 11. 2016 ve 13 hodin se v celé České republice sešlo 108 rodin českých a rodin cizinců z třetích zemí. Tento integrační projekt, pod názvem Rodina Odvedle, pořádala nezisková organizace Slovo 21, z.s. již potřinácté.

 

media 2016 2   Ústecká rodina pozvala na nedělní oběd své ukrajinské sousedy

rozhlas.cz, 27. 11. 2016
Dobrou chuť si popřáli cizojazyčně. A to v rámci projektu Rodina od vedle.

Jeho cílem je bořit hranice mezi migranty a Čechy, kteří žijí na stejném místě, seznámit a spojovat lidi. Ústecká rodina ze Skřivánku byla dnes jednou z padesáti českých rodin, které hostily cizince žijící v Česku.

 

media 2016 3

    Rodina Odvedle nabízí nezapomenutelný zážitek. Přihlaste se!
radio1.cz, 30. 10. 2016
Společná nedělní setkání, probíhá vždy u jedné z dvojic rodin, kdy u sebe doma připraví oběd, na který pozve druhou rodinu a sehraje tak roli hostitele. Projekt Rodina Odvedle, tak v  jednom okamžiku, ve všech krajích ČR, otevře brány tolerance, vstřícnosti a vzájemného pochopení.

 

storyous media

    14 případů, kdy gastronomie pomáhá – nejen o Vánocích

storyous.com, 14. 12. 2016
Gastronomie v sobě nese významný sociální rozměr. Jídlo je důležitým prostředkem k setkávání lidí, umí je spojovat, bořit bariéry i vykouzlit spokojenost a úsměv na tváři. Může však mít také přímý pozitivní vliv – jako pomoc projektům a lidem, kteří ji nezbytně potřebují. Naštěstí existuje řada podniků a iniciativ, které na pomáhání nezapomínají. Třeba některý z nich inspiruje k činům také vás.

 

Informační centrum pro mládež Cheb

http://m.icmcheb.cz/news/unikatni-spolecny-obed-ceskych-rodin-a-rodin-cizincu-probehne-i-letos-prihlaste-se

Romea.cz

http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/dejte-si-obed-s-cizinci-prihlaste-se-do-projektu-rodina-odvedle

 

Reportáž TV Noe

tvnoe media

 

 

 

 

TENTO PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA INTEGRACI CIZINCŮ JE FINANCOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

 

 

              praha

 

 

 

 

 Aktualizováno: 31. 7. 2017

 

 

Facebook Slovo 21

Vítejte v ČR - adaptačně-integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

Snmek obrazovky 2016-04-21 v16.41.30

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Akreditované kurzy pro veřejnou správu

Nevíte si rady v komunikaci s cizinci či Romy?

Nabízíme 2 akreditované kurzy pro zaměstnance státní správy a samosprávy - kurz Romové a instituce a kurz Mezikulturní kompetence. Oba kurzy mají platnou akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Více informací najdete na stránce projektu.

akreditovane kurzy uvodni

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

bulletin 0217 cover

Rodina Odvedle 2017 kopie

Vybíráme z Bulletinu Slovo

maryna ukrajinka small„V ČESKU JSEM SI SPLNILA SVŮJ SEN,“ ŘÍKÁ RODILÁ UKRAJINKA

Maryna Novotná už deset let pracuje v pardubické škole Svítání, která pečuje o děti a mladé lidi s různými hendikepy. Když před rovnými dvaceti lety přicestovala do České republiky, nemyslela si, že by tu zůstala natrvalo. „Jakmile jsem v roce 1997 na Ukrajině dostudovala pedagogickou školu, bylo mi jasné, že tam odpovídající práci neseženu,“ vysvětlovala Maryna Novotná, která se rozhodla, že kvůli zaměstnání svou rodnou Ukrajinu na čas opustí.
Naše adresa:
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
Spojení:
Telefon: 222 511 434, 222 522 070, 222 518 554
Telefon/fax: 222 520 037

O nás

Zapsaný spolek Slovo 21 je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro, který je dodnes jedním z největších projektů organizace. Slovo 21 se ale neorientuje jen na aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku. Zabývá se také cizineckými integračními projekty. Asi nejznámějším je neformální setkání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle.