Školení pracovníků OAMP

POSÍLENÍ INTERKULTURNÍCH KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ OAMP A DALŠÍCH PRACOVNÍKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY, SAMOSPRÁVY A INSTITUCÍ

Realizace projektu leden 2019 – prosinec 2019

Cílem tohoto projektu je skrze speciální školení zlepšit komunikační dovednosti pracovníků Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR a dalších pracovníků veřejné správy, samosprávy a institucí. Každodenní náplní jejich práce je komunikace s cizinci z různých koutů světa a projekt se snaží prohloubit jejich znalosti v oblasti interkulturních komunikace a tím zvýšit efektivitu jejich práce. Projekt běží od roku 2011 a proškoleno bylo více než 660 osob.  

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Projekt průběžně reaguje na měnící se situace a potřeby pracovníků, kteří školením procházejí. Program kromě teoretických výkladů obsahuje interaktivní hry, nácvik modelových situací, diskuze s pozvanými hosty a využíváme v něm i pro tento projekt speciálně vytvořené filmy.

V letošním roce je plánováno celkem 10 školení, která se budou realizovat pomocí dvou typů kurzů:

• První je úvodní a zabývá se vhledem do teorie komunikace, interkulturních rozdílů, problematiky migrace. Obsahuje několik interaktivních cvičení, v rámci nichž si účastníci mohou vyzkoušet různé pohledy na migraci, techniky a kreativně se zapojit do procesu vylepšování svých pracovních podmínek. Součástí programu je oblíbené křeslo pro hosta, které umožňuje osobní prezentaci specifik dané kultury či komunity a interaktivní diskuzi.

• Druhý, navazující seminář pracuje s již nabytými teoretickými znalostmi, prohlubuje především téma komunikace a skrze modelové situace velmi efektivně pomáhá účastníkům lépe pracovat s typickými situacemi, do nichž se ve své práci dostávají (komunikace s „mlčícím“ klientem, s tlumočníkem, stresové situace apod.). Součástí je také prezentace pomocných nástrojů.

Oba typy školení probíhají na „neutrální půdě“ tedy mimo pracoviště účastníků, díky tomu je zajištěn neformální a netradiční charakter setkání s cílem co nejvíce přátelské a uvolněné atmosféry. Přípravy a realizaci těchto kurzů zajišťují zkušení experti a lektoři, kteří mají již dlouhodobou praxi v oblasti interkulturní komunikace, migrace, tlumočení a sociologie (Mgr. Jiří Kocourek, Mgr. Iveta Němečková, Mgr. Shumran Hafoudh, Mgr. Jana Bilíková a další). Mezi lektory jsou také zástupci cizinců, kteří mají osobní zkušenost s komunikací s úřady v oblasti interkulturních kompetencí.
Ve dnech 25. – 26. dubna 2019 proběhlo letošní první školení, kterého se zúčastnili zaměstnanci Policie ČR. Jednalo se o úvodní kurz, který absolvovalo celkem 14 osob.

 C:\Users\Nailya\Desktop\Posílení\MV\Posílení MV 2019\25. - 26. 4. 2019 (Policie ČR)\Foto\DSCN4400.JPGC:\Users\Nailya\Desktop\Posílení\MV\Posílení MV 2019\25. - 26. 4. 2019 (Policie ČR)\Foto\DSCN4396.JPG

Ve dnech 26. března a 2. dubna proběhlo školení nových lektorů. Celkem bylo proškoleno 5 osob. Program školení obsahoval následující témata: lektorské dovednosti, interkulturní odlišnosti, terminologii, stereotypy a předsudky, koncept strachu a potřeb, výklad a řízení hovorů a diskuzí, metody práce, role tlumočníků a překladatelů, příprava lektorského vystoupení, výstupy lektorů a reflexe výstupů.  

 C:\Users\Nailya\Desktop\Posílení\MV\Posílení MV 2019\školení nových lektorů\fotky\DSC00470.JPGC:\Users\Nailya\Desktop\Posílení\MV\Posílení MV 2019\školení nových lektorů\fotky\DSC00465.JPG

V rámci projektu také proběhne dotazníkové šetření, ve kterém budou účastníci jednotlivých školení odpovídat na otázky týkající se průběhu školení a užitečnosti získaných informací. Výsledky budou zpracovány experty projektu a zahrnuty do Evaluační zprávy.

ROZHOVOR S JITKOU NOVÁKOVOU, LEKTORKOU PROJEKTU

Proč jste se rozhodla pro práci lektora v rámci projektu Posílení interkulturních kompetencí pracovníků OAMP a dalších pracovníků veřejné správy?

Během svého vysokoškolského studia jsem hledala praxi. Do školního prostředí se mi nechtělo, zajímalo mě, jak se vzdělávají dospělí. Zaujalo mě, jakým způsobem bylo toto školení postaveno, když se naskytla příležitost se části školení chopit jako lektor, s radostí jsem ji využila.

Jaké školení jste pro práci lektora musela absolvovat?

V roce 2016 jsem absolvovala kurz pro lektory interkulturních kompetencí pořádaný Slovem 21. V té době už jsem měla složenou zkoušku z kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání, takže kurz pro lektory Slova 21 na něj krásně navázal a prohloubil zejména znalosti obsahu.

 C:\Users\Nailya\Desktop\Posílení\MV\Posílení MV 2018\7. 18.+19. 10. úvodní\fotky\DSCN4106.JPG

Proč jste si vybrala právě tuto oblast?

V jednom momentu ještě na gymplu jsem si řekla, že by bylo fajn se v rámci ročníkové práce podívat na problém vzdělávání Romů a na to, zdali mají všichni při vstupu do první třídy stejnou šanci. Od té doby mě tohle téma nikdy neopustilo, jen se v rámci jedné problematiky (interkulturní komunikace) různě posouvám. A posuny jsou to někdy nemalé, člověk musí neustále podrobovat informace, se kterými pracuje, ale i postoje a názory kritickému zkoumání, protože oblast střetávání a potkávání kultur je v neustálém pohybu. Nic není hotově dané a konečné.

Co Vás na této práci baví a naplňuje?

Hrozně mě baví jinakost lidí. Nemusí to být nezbytně kulturní odlišnost, která vede dva lidi k tomu, že jednu věc vidí každý úplně jinak, jinak o ní přemýšlí, jinak potom reagují. Baví mě společně hledat jakési kulturní axiomy, o kterých se domníváme, že jsou zcela automatické a univerzálně platné, a přicházet k závěru, že ani v kulturně homogenní skupině v jedné místnosti tu stejnou věc dva lidé nenahlížejí stejně. Když připustíme takovou relativnost pohledu na svět kolem nás, tak se nám rozvážou ruce a můžeme smělé pátrat v tom, jak svět vidí druzí, a nemusíme se tak bát toho, co najdeme. Svět a lidé v něm pro nás pak představují úžasný materiál ke zkoumání.

Jak hodnotíte přínos tohoto školení pro pracovníky OAMP?

Docela často se stává, že pracovníci OAMP přijíždějí na školení s očekáváním, že cílem lektorů je jejich (účastníků) postojová změna. Že jsme tam od toho, abychom je obrátili od kritického uvažování o cizích kulturách k jakémusi bezbřehému přijímání, alespoň tak si to představuji. Jako lektor si pak až užívám moment, kdy zjišťují, že nám absolutně nejde o přenos žádných hotových pravd, ale že pouze přicházíme s výběrem nástrojů (dovedností), které si mohou osvojit a ulehčit si tak každodenní práci s cizinci. Naprosto chápeme a respektujeme složitost a náročnost, kterou s sebou práce v OAMP přináší, a proto se snažíme každé jednotlivé školení vystavět tak, aby účastníkům zejména k něčemu bylo, aby si svoji práci ulehčili nějakým nástrojem, který ji učiní efektivnější a příjemnější. Jak pro úředníka, tak pro klienta-cizince. Takže největší přínos je podle mě ten metaforický nástroj, který si účastník s sebou odváží v kufru.

TENTO PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA INTEGRACI CIZINCŮ JE FINANCOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

vnitro logo univerzal

Aktualizováno 2. 5. 2019

 

Facebook Slovo 21

40326723

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

OTVRK BULLETIN JPG

Slovo 21, z. s.
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.