Všechny projekty pro cizince

Jak na to - instruktážní film

realizace projektu: leden 2012 - březen 2013

Animovaný film v pěti jazykových mutacích se dotýká různých modelových situací, se kterými se cizinci můžou v Česku setkat. Nechybí například registrace na cizinecké policii a úkony vztahující se k zařizování trvalého pobytu. V současné době film běží v pobočkách MV ČR pro pobyt. 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE
V současné době neexistuje dostatek materiálů, které by cizincům z třetích zemí usnadnily vyřizovaní náležitostí k prodlužování a povolování pobytu v ČR. Nově příchozí cizinci často neočekávají, že při vyřizování či povolování pobytu je třeba přikládat určité dokumenty a že existuje vůbec nějaká procedura, kterou se musí řídit a kterou musejí znát. Ve výsledku to pak způsobuje komplikace jak cizincům samotným, tak i pracovníkům ministerstva vnitra. Instruktážní film, který se promítá na odděleních pobytu cizinců, tyto procedury dělá srozumitelnými pro cizince, kteří běžně nemají přístup na internet a ovládají češtinu jen na základní úrovni.

 

 

FILM "JAK NA TO"

 

       shape square CO JE TŘEBA PO PŘÍJEZDU DO ČR
       shape square 5 JAZYKOVÝCH MUTACÍ
       shape square UKÁZKY KAŽDODENNÍCH STAROSTÍ KAŽDÉHO OBČANA
       shape square
HLAVNÍ PRÁVA A POVINNOSTI PŘISTĚHOVALCŮ V ČR

 

 

"JAK NA TO" - česky, anglicky, ukrajinsky
"JAK NA TO" - česky, vietnamsky, rusky

O FILMU "JAK NA TO"

Instruktážní film, který vznikl ve spolupráci sdružení Slovo 21, pracovníky Ministerstva vnitra ČR a expertem z nevládní organizace Inbáze Berkat, bude sloužit  cizincům v následujících letech - a to do účinnosti nového zákonu o pobytu cizinců.  Půlhodinový film ve dvou jazykových verzích obsahuje informace v češtině a titulky ve dvou cizích jazycích - angličtině, ruštině, ukrajinštině a vietnamštině.Filmový postup myslí na to, aby podané vizuální informace byly dostačující a vyžadovaly co nejméně textu. V průvodci jsou modelové situace opravdu všeho, s čím se mohou cizinci na vlastní kůži setkat. Od zarizovani dlouhodobého a trvalého pobytu, vydání biometrického průkazu až po problémové situace, které se mohou běžně vyskytnout. Cizinec tak může například zjistit, jak postupovat při ztrátě pasu.


INFORMAČNÍ LETÁKY


Při přípravě snímku vznikly také informační letáky v jazycích instruktážního filmu - češtině, angličtině, ruštině, ukrajinštině a vietnamštině. Letáky jsou k dispozici v místech, kde se film promítá - na pracovištích MV ČR. Obsahují důležité informace, které zaznívají v instruktážním filmu a které jsou v rodných jazycích velké části migrantů z třetích zemí, pobývajících na území České republiky, aby je měli po ruce i po opuštění pobočky MV ČR.

INFORMAČNÍ LETÁK "JAK NA TO" - česky
INFORMAČNÍ LETÁK "JAK NA TO" - anglicky
INFORMAČNÍ LETÁK "JAK NA TO" - vietnamsky

INFORMAČNÍ LETÁK "JAK NA TO" - ukrajinsky
INFORMAČNÍ LETÁK "JAK NA TO" - rusky

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO INTEGRACI STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ TŘETÍCH ZEMÍ

 

          

TENTO PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA INTEGRACI CIZINCŮ JE FINANCOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

 

 

Facebook Slovo 21

40326723

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Akreditované kurzy pro veřejnou správu

Nevíte si rady v komunikaci s cizinci či Romy?

Nabízíme 2 akreditované kurzy pro zaměstnance státní správy a samosprávy - kurz Romové a instituce a kurz Mezikulturní kompetence. Oba kurzy mají platnou akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Více informací najdete na stránce projektu.

akreditovane kurzy uvodni

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

bulletin-3-2018-cover

Slovo 21, z. s.
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.