Všechny projekty pro cizince

Inspirace pro inkluzi na pražských školách

Realizace projektu: 1.8.2016 – 30.6.2018
Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000032
Název programu: Operační program Praha – pól růstu ČR

Cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím rozvoje a posílení inkluzivního vzdělávání na vybraných základních a středních školách v Praze a podpořit rozvoj sociálních a občanských dovedností u 2000 žáků a 140 pedagogů.

 

Přednášky multikulturní výchovy

Jednou z aktivit projektu je realizace 100 přednášek multikulturní výchovy na pražských školách. Přednášky jsou určeny pro žáky 2. stupně základních škol a pro studenty střední školy. Nabízíme lekce s romskou a cizineckou tématikou, které povedou proškolení lektoři. Lektorující dvojice je vždy tvořena jedním Čechem a druhým lektorem je cizinec nebo Rom, záleží na tématu přednášky. Jedna přednáška trvá 90 minut (dvě vyučovací hodiny).

V současné době již bylo realizováno 27 přednášek, kterých se zúčastnilo 471 žáků/studentů a 30 pedagogů.

Školy si mohou vybrat z následující nabídky:

Ostrov – cizinecká tématika
Interaktivní hra na základě pětiminutového animovaného filmu.

Cílem je, aby se děti vcítily do jiné role, kterou vyžaduje zadaná situace a aby si uvědomily závažnost procesu multikulturního dialogu stejně tak jako možnost vlastního podílu na tomto dialogu. Děti si vytvoří vlastní názor na danou situaci, který se budou snažit v rámci diskuze obhájit před ostatními.

Rodina Odvedle – cizinecká tématika
Jedná se o dokument, který vznikl v rámci stejnojmenného projektu o setkávání českých rodin a rodin cizinců u společného oběda. Ve filmu je zachycena příprava a průběh několika setkání, atmosféra během oběda, seznamování a sbližování kultur, zajímavé příběhy a osudy účastníků. Po zhlédnutí dokumentu následuje diskuze a povídání. Žáci budou mít možnost slyšet osobní příběh přítomného lektora cizince.

Cesty romské hudby – romská tématika
Dokument obsahuje vybraná vystoupení romských hudebníků v rámci světového romského festivalu Khamoro. Hudba se skrze historii ukázala jako vhodný a silný prostředník v procesu mezikulturního dialogu. V rámci této přednášky ji využijeme ke zprostředkování dalších poznatků o kultuře Romů. Hlavním cílem je seznámení studentů s romskou hudbou, která zásadně ovlivňuje vzájemný vztah mezi majoritou a Romy, což je předpokladem pro vytváření moderní a tolerantní společnosti.

Díky, že se ptáte – romská tématika
Třicetiminutový film „Díky že se ptáte“ obsahuje medailonky o několika známých nebo úspěšných osobnostech z řad Romů. V rámci filmu byla natočena anketa, která nám prozradí názory veřejnosti. Po zhlédnutí filmu bude následovat rozhovor o vlastních zkušenostech studentů s jinými kulturami a diskuze na téma moderní a tolerantní společnosti. Hlavní myšlenkou tohoto dokumentu je proces sbližování kultur.

Představení Divadla utlačovaných
Je to poměrně nová forma, která využívá divadla jako nástroje pro změnu nevyhovující situace jakékoliv skupiny lidí, kteří se cítí být vyloučeni nebo diskriminováni. Charakteristickým rysem bude aktivní zapojení žáků a studentů ve třídě.  Všechny scény vzniknout pod vedením profesionálního lektora a budou nacvičeny herci-amatéry, kteří s nimi vystoupí ve školách.

Vybrat si můžete z repertoáru: http://www.dvenatreti.cz/repertoar.html

 

 divadlo utlacovanych kopie   divadlo utlacovanych2

 

PŘIHLÁŠKA PRO ŠKOLY
Školy, které mají zájem o přednášky MKV můžou zaslat vyplněné přihlášky na  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo poštou na adresu:

Slovo 21, z.s.

Štěpánská 1
120 00 Praha 2 
Přihláška ke stažení

 

MALÁ ŠKOLA INKLUZE II

Tato aktivita je určena pro pedagogy základních a středních škol v Praze.

V současné době připravujeme druhé kolo Malé školy inkluze, do kterého se mohou zapojit další pedagogové z pražských středních a základních škol, kteří o to mají zájem. Vzhledem k tomu, že se jedná o vícedenní školení, program jsme přizpůsobili tomu, aby absence pedagogů ve školách byla minimální.

Program školení se bude skládat ze dvou částí:

První část bude probíhat v Praze formou tří odpoledních školících bloků.

1. odpoledne

 • Kvalitní vzdělávání pro každého
 • Společné vzdělávání
 • 3 pilíře pro společné vzdělávání - představení
 • Poznámky z dobré praxe, aneb když se inkluze daří

2. odpoledne

 • 1. část tří pilířů společného vzdělávání

3. odpoledne

 • 2. část tří pilířů společného vzdělávání

Druhá část školení se bude konat v překrásných prostorách lesních lázní Zvánovice – Hotel Legner. Lázeňský a konferenční resort se nachází uprostřed Ladova kraje a Voděradských Bučin pouhých 30 km jihovýchodně od Prahy.

Čtvrtek

 • Seznámení s programem
 • Hry (aktivity) na budování týmu, rozpoznání týmových rolí, práci s časem + plánování atd.

Pátek

 • 3. část tří pilířů společného vzdělávání
 • Příprava na výuku studentů

Sobota

 • Práce se studenty – ve dvojicích, inkluzivní prvky, zapojení všech studentů
 • Evaluace a supervizní setkání

Termín Malé školy inkluze se bude domlouvat dle možností přihlášených pedagogů a škol.

Na Malou školu inkluze navazují i další aktivity, do kterých se školy mohou také zapojit, například prezentace dalších inkluzivních metod výuky:

 • Instrumentální obohacování profesora Reuvena Feuersteina
 • Hodnotové vzdělávání sestry Cyril Mooney

PŘIHLÁŠKA PRO PEDAGOGY

Pedagogové, kteří mají zájem zúčastnit se Malé letní školy inkluze, mohou zaslat vyplněné přihlášky na  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo poštou na adresu:

Slovo 21, z.s.
Štěpánská 1
120 00 Praha 2 
Přihláška ke stažení

 

Již realizované aktivity v rámci projektu

Malá škola inkluze I

Ve dnech od 21. 8. do 25. 8. 2017 se v malebných Zvánovicích konala Malá škola inkluze, které se zúčastnilo 20 pedagogů z pražských škol. Cílem tohoto školení byla příprava pedagogů v moderních inkluzivních vzdělávacích metodách. Školení obsahovalo jak teoretickou část, tak i praktickou část práce se simulovanou třídou složenou ze žáků s různými vzdělávacími potřebami. 

Pražští pedagogové měli příležitost dozvědět se o následujících tématech:

 • inkluze – základní pojmy (Mgr. Iveta Němečková, Mgr. Jiří Kocourek, Mgr. Marie Gottfriedová, Mgr. Jan Pobuda)
 • individualizace ve výuce – pedagogická diagnostika, využití typu inteligence, učebních stylů a temperamentů ve výuce, prostředí třídy a sociální prostředí, spolupráce s rodinou a komunitou, metody a formy hodnocení (Mgr. Iveta Němečková)
 • integrace obsahu učiva – příprava učiva, různé možnosti pojetí inkluze na školách, příprava inkluzivního obsahu učiva, práce s asistenty pedagogů, příprava výuky (Mgr. Jiří Kocourek)
 • způsoby efektivního řízení – klima ve škole, spolupráce s rodiči, jak řešit problémy ve škole, příklad dobré praxe ZŠ Trmice (Mgr. Marie Gottfriedová, Mgr. Jan Pobuda)
 • příklad dobré praxe – zkušenosti základní školy Poběžovice (Mgr. Vladimír Foist)
 • vědomé učení (se) – metoda instrumentálního obohacování profesora Reuvena Feursteina (PaedDr. Eva Váňová)
 • hodnotové vzdělávání sestry Cyril Mooney – metoda, která otevírá témata nejen s dětmi, ale také s učiteli a rodiči, naučit se spolupracovat, naslouchat a budovat zdravé a svobodné vztahy jako základ vzdělávání (Mgr. Dana Hádková, Mgr. Michaela Stoilova)
 • představení projektu Kreativní partnerství – osobnostní rozvoj žáků, motivace, radost z učení, zaměření na specifické požadavky třídy, spolupráce učitelů s umělci, sociální klima třid (Mgr. Marianna Sršňová)
 • práce s žáky – praktické zkoušky v simulované třídě včetně reflexe této práce (Mgr. Iveta Němečková, Mgr. Jiří Kocourek, Mgr. Marie Gottfriedová, Mgr. Jan Pobuda)
 • facilitace – komunikace s rodiči, náměty ze stran učitelů a rodičů (RnDr. Lucie Jungwiertová Ph.D.)
 • prezentace vlastní dobré praxe zúčastněných pedagogů
 • závěrečná reflexe – smysl inkluze a další možnosti spolupráce na projektu

 

 

Seminář „Úvod do inkluze – Co nás čeká?“

Tento seminář byl realizován dne 18. 1. 2017 a byl určen ředitelům a vedoucím pracovníkům pražských základních a středních škol. Na semináři byly poskytnuty informace o projektu "Inspirace pro inkluzi na pražských školách" o novém pojetí inkluzivního vzdělávání.

Cílem bylo podat informace o legislativních změnách z oblasti inkluzivního vzdělávání a prezentovat příklady dobré praxe s možností zapojení do dalších projektových aktivit. Účastníci semináře byli přizvání k zapojení do dalších projektových aktivit. 

Výstupy projektu

Během realizace projektu vzniknou dvě metodiky:

 • Metodika multikulturní výchovy, která detailně popíše všechny možnosti struktury jednotlivých lekcí MKV včetně divadla utlačovaných. Bude obsahovat: úvod, promítání, DVD/modelová situace, způsob vedení diskuze včetně klíčových bodů diskuze atd. Díky tomu budou moci pedagogové metodiku využívat i po skončení projektu.

 • Metodický materiál „Inspirace pro inkluzi“ bude vznikat průběžně během realizace projektu. Metodika bude obsahovat základní pojmy k tématu inkluzivního vzdělávání, expertní příspěvky pro pedagogy zaměřené na práci s žáky a studenty z cizojazyčného prostředí a příklady dobré praxe. Část metodiky bude věnována individuální práci se žáky a studenty z jiného sociokulturního prostředí.

 

Přečtěte si více o projektu v naší brožuře (klikněte na obrázek)

plakat

 

 

 

 

 logo inkluze

 

 

Projekt Inspirace pro inkluzi na pražských školách je spolufinancován Evropskou unií

 

 

Aktualizace: 21. 11. 2017

Facebook Slovo 21

Vítejte v ČR - adaptačně-integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

Snmek obrazovky 2016-04-21 v16.41.30

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Akreditované kurzy pro veřejnou správu

Nevíte si rady v komunikaci s cizinci či Romy?

Nabízíme 2 akreditované kurzy pro zaměstnance státní správy a samosprávy - kurz Romové a instituce a kurz Mezikulturní kompetence. Oba kurzy mají platnou akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Více informací najdete na stránce projektu.

akreditovane kurzy uvodni

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

02 17 web

Rodinka-2017-web-700x991px web

Vybíráme z Bulletinu Slovo

02 17 web smallAKTUÁLNÍ ODPOVĚĎ NA VĚČNÉ MIGRAČNÍ TÉMA

Integrace jako výzva – kreativní přístupy jako odpověď je název konference, kterou letos uspořádalo Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty. Místo nezáživných administrativních formulací, které se více nebo méně léta opakují – občas i do slova opisují –, se účastníci pokusili jinak uchopit společný život ve městech a místech, kde žijí, bydlí a pracují spolu příslušníci většiny a menšin.
Naše adresa:
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
Spojení:
Telefon: 222 511 434, 222 522 070, 222 518 554
Telefon/fax: 222 520 037

O nás

Zapsaný spolek Slovo 21 je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro, který je dodnes jedním z největších projektů organizace. Slovo 21 se ale neorientuje jen na aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku. Zabývá se také cizineckými integračními projekty. Asi nejznámějším je neformální setkání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle.