Rodina Odvedle sblížila 106 rodin Čechů a cizinců

PRAHA, 26/11/2015 - Projekt Rodina Odvedle 2015

Rodiny z Jordánska, Arménie, Iránu, Mexika, Senegalu, Ukrajiny, Libanonu, Činy, Vietnamu nebo Peru se setkaly již po dvanácté s českými rodinami u netradičního oběda. Poslední listopadovou neděli 22. 11. 2015 ve 13 hodin proběhlo v České republice, v rámci projektu Rodina Odvedle, 53 takových setkání. Ke svátečně prostřeným stolům usedlo v České republice celkem 106 českých rodin a rodin cizinců z 20 zemí světa. Integrační projekt pořádala nezisková organizace Slovo 21, z.s.