Naše projekty

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

AndroMedia - V Médiích

Romská kultura a umění jsou součástí národního, evropského, ale i světového kulturně-uměleckého prostoru a neustále se vyvýjí a roste. Na scéně je nová generace mladých vzdělaných umělců, kteří tvoří v oblasti hudby, tance, nových médií, výtvarného a alternativního umění, divadla a literatury. Bohužel, dodnes nemůžeme mluvit o dostatečném zájmu a znalostech kritiků, kteří by se k tvorbě a prezentaci romské kultury a umění stavěli kriticky.

Číst dál...

KOMIKSY proti předsudkům

SEZNAMTE SE Ani z Bulharska, která překonává předsudky, chudobu a patriarchát. Tunde z Maďarska, první romskou pošťačkou ve svém regionu. Daviem ze Skotska: "Jsem hrdý na svůj původ." S Mandou z Bulharska: "Nikdy není pozdě se vrátit do školy." A s Tomášem z Česka: "Čím více romských novinářů, tím lepší soužití."

 

Číst dál...

Zapojte se do naší kampaně Místo pro všechny!

Naše organizace je součástí European Roma Grassroots Organisations (ERGO) Network a je národním partnerem Evropského zaměstnaneckého projektu (European Employment Campaign) v České republice.

Číst dál...

Místo pro všechny!

Už 7 organizací podepsalo výzvu Pledge – Místo pro Všechny (Place for All). Přihlásily se k tomu, že jsou inkluzivními zaměstnavateli. Místo u nich může najít kdokoliv bez obav z odmítnutí kvůli původu či třeba barvy pleti.

Číst dál...

Posílení kapacit romských a proromských aktérů v oblasti advokacie - důležité spolupráce

Projekt "Posílení kapacit romských a proromských aktérů v oblasti advokacie" cílí  na posílení kompetencí zaměstnanců organizace Slovo 21, z.s. v oblasti advokacie, tak aby se Romové byli schopni kvalitně zapojit do procesu integrace a to ve 4 vybraných městech (Náchod, Budišov nad Budišovkou, Rokycany, Praha).

Číst dál...

Posílení kapacit romských a proromských aktérů v oblasti advokacie

Každý by měl mít znalosti k tomu, aby mohl ovlivnit a zlepšit svůj život
ve společnosti. Pouze společnost, ve které má hlas každý, včetně menšin, může být považována za demokratickou.


Na základě doposud získaných zkušeností přicházíme s novým projektem "Posílení kapacit romských a proromských aktérů v oblasti advokacie", který se zaměří na posílení kompetencí zaměstnanců organizace Slovo 21, z.s. v oblasti advokacie, tak aby se Romové byli schopni kvalitně zapojit do procesu integrace a to ve 4 vybraných městech (Náchod, Budišov nad Budišovkou, Rokycany, Praha).

 

V minulých letech naši zaměstnanci získali základní znalosti a zkušenosti s komunikací s místní samosprávou, ale je nutné je nadále rozvíjet tak, aby jim mohli být aktivními rovnocennými partnery a prosazovat vlastní změny. Rozšířené znalosti našich kolegů přispějí k větší spokojenosti společnosti, eliminaci nedorozumění a zvýšení kvality života Romů v těchto lokalitách.

 

Zaměstnance čeká 8 půldenních teoretických školení a 16 půldenních praktických workshopů (2 školení a 4 workshopy v každé lokalitě) v oblasti advokační činnosti. Účastníci budou následně trvale podporovány experty ve formě konzultací na míru.Navážeme spolupráci se členy místní romské komunity, kteří se ve spolupráci s námi budou podílet na řešení integrace Romů na místní
úrovni a dalšími lokálními romskými a proromskými neziskovými organizacemi.

 

Na konci projektu se uskuteční závěrečné setkání jeho účastníků se zástupci NNO, místní správy, případně médií a dalšími. Proběhne prezentace projektových výstupů a evaluace projektu.

 

V průběhu realizace projektu se stále potýkáme s hrozbou pandemie Covid-19 a s tím souvisí nemožnost osobních setkávání a výjezdů napříč ČR. Bezpečnost všech účastníků projektu je pro nás prioritou, proto eliminujeme výjezdy a osobní setkání na minimum a přecházíme na on-line
formu komunikace a spolupráce (vč. školení, workshopů, konzultací apod.), pouze však po dobu nouzového stavu.

 

 

Jak mohou Romové ovlivnit majoritní společnost??

To, že většina může ovlivnit menšinu se zdá být intuitivní.Opak ale také může být pravdou. Přece jen i z historie se ukázalo, že relativně malá skupina osob, která dlouhodobě a vytrvale prosazovala vlastní názor, dokázala tento názor navzdory převaze opozice prosadit. Vzpomeňme si třeba Spojené státy Americké druhé poloviny minulého století.

Číst dál...

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.