Naše projekty

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Výsledky dotazníkového šetření - Romská komunita

Publikováno: 15.12.2020

test

test

Projekt BIDARIPEN/ODVAHA

Ženská romská skupina Manushe se pouští do nového projektu s názvem BIDARIPEN (z romského jazyka – odvaha).

Cílem projektu BIDARIPEN je podpořit Romy na lokální úrovni ve zvýšení jejich občanských kompetencí tak, aby se stali rovnocennými partnery, respektovanými místní samosprávou a mohli spolurozhodovat o tom, co se kolem nich děje a také sami navrhovali změny, které uznají za potřebné.

Číst dál...

Výsledky dotazníkového šetření - Výsledek I - Romské ženy

Jedna z aktivit projektu BIDARIPEN/Odvaha je i realizace čtyř dotazníkových šetření – dva pro romské ženy (komunitní organizátorky) a dva pro členy romské komunity.

Cílem této aktivity je:

1. zjistit jaké znalosti a dovednosti romské ženy (komunitní organizátorky) mají v oblastech fungovaní samosprávy, advokacie, komunitní práce a komunitního organizování na začátku projektu a po ukončení aktivity Posílení cílové skupiny (romské ženy) - zaměřující se na posílení jejich kapacit.

2. zjistit do jaké míry jsou členové romské komunity zapojeni do občanské participace na začátku aktivity Kontinuální práce s komunitou/v komunitě a advokační činnost, a do jaké míry se jejich postoj k aktivní participaci změnil na konci projektu.

První dotazníkové šetření pro romské ženy se uskutečnilo během dubna a května 2020, druhé v srpnu 2020.

První dotazníkové šetření pro členy romské komunity se uskutečnilo v září a říjnu 2020, druhé pak bude realizováno až na konci projektu.

 

 

Publikováno: 10.07.2020

Interview - Claudie Laburdová #poznejteslovo

Poznejte motivaci, která stojí za tvrdou prací našich projektových koordinátorů. Představujeme vám první článek ze série #poznejteslovo.
Každý měsíc vám dáme možnost nahlédnout do zákulisí organizace Slovo 21 a virtuálně potkat její pracovníky. Dnes vás seznámíme s úžasnou Claudií Laburdovou, koordinátorkou projektů Manushe, Manushe Jr. Bidaripen. #manushe #bidaripen #sodvahou

Číst dál...

Tradiční postavení romské ženy

 

Tradiční postavení romské ženy bylo donedávna považováno za nízké a podřadné, v některých lokalitách je tomu tak i dodnes. Kulturní tradice Romů vázala ženu k domovu, kde se stávala vychovatelkou, kuchařkou a sluhou svého manžela.

 

Postavení ženy v romské komunitě se měnilo posupně, s příchodem změn v jejim životě. Společenská vážnost dívky stoupala s počtem dětí a nejvyšší postavení v komunitě měly staré ženy.

Tradičně se romské sňatky uzavíraly již v pubertálním věku. Dívky se často vdávaly už ve 13 letech, jejich manžel mnohdy byl jen o pár let starší. Ženicha zpravidla vybírali rodiče, domluvený sňatek pak sloužil především k výhodnému spojení rodinných kapitálů.

Číst dál...

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.