Naše projekty

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Pomůžeme cizincům lépe se zorientovat v Česku, říká hlavní expertka projektu Nový domov v České republice

Nový tříletý projekt „Nový domov v České republice“ si klade za cíl do roku 2021 pomoci cizincům, kteří u nás dostanou azyl či mezinárodní ochranu zorientovat se v našich hodnotách a v praktických aspektech života v České republice tak, aby tito lidé znali svá práva a povinnosti. S tím jim pomáhá také expertka projektu Veronika Slavíková. Ta nám v rozhovoru popsala, jak bude projekt fungovat.


Číst dál...

Byl zahájen projekt s názvem Nový domov v České republice

 financovno EU

Projekt Nový domov v České republice AMIF/15/04 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky. 

 

o projektu

Nutnost opustit rodnou zemi a cesta za hledáním ochrany v jiné zemi s sebou přináší velké lidské odhodlání spojené s obavami, ale také potřebou zajistit si život v nové zemi po praktické stránce od naprostých základů. Lidé, kteří byli nuceni vydat se hledat nový domov, opustili ve své zemi původu své rodiny, domovy, práci i veškeré sociální vazby. Po obdržení statutu držitelů mezinárodní ochrany tak začíná jejich cesta novým životem, kdy si musí zajistit bydlení, základní živobytí skrze práci, vzdělávání pro děti, naučit se český jazyk a celkově se zorientovat v novém neznámém prostředí. Navazují zcela nové sociální vazby a kontakty s místními lidmi, které jim umožní se postupně integrovat a najít nový domov v nové zemi. Řešení každodenních situací může být pro cizince zpočátku velmi náročné a matoucí, a proto je důležité je prvními kroky v nové zemi provést tak, aby proces jejich začlenění byl co nejhladší.

Nový tříletý projekt (2018 – 2021) s názvem „Nový domov v České republice“, financovaný v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra ČR, si klade za cíl podpořit zvýšení informovanosti držitelů mezinárodní ochrany o hodnotách a praktických aspektech života v České republice tak, aby se tito držitelé dobře orientovali v prostředí České republiky a znali svá práva a povinnosti. Tohoto cíle bude dosaženo vytvořením nové, přehledné publikace Česká republika – váš nový domov v deseti jazykových verzích a dále realizací integračních seminářů pro nové držitele mezinárodní ochrany. Pro kvalitní implementaci seminářů proběhnou školení lektorů a tlumočníků a tvorba podpůrných metodických materiálů. Celkový rozpočet projektu činí 9 742 056 Kč.

 

Číst dál...

Společné stolování českých a zahraničních rodin v rámci projektu „Rodina odvedle 2020“ proběhlo!

 

 

Rodina odvedle je jedinečný projekt, který zlepšuje vztahy mezi lidmi bez ohledu na jejich původ. Každý rok Vám přinášíme skvělou možnost ochutnat tradiční pokrmy, popovídat si o kultuře, tradicích a životě. Přihlášené rodiny jsou párovány asistenty, kteří se rozhodují na základě věku, koníčků, jazyka a místa bydliště účastníků. Členové obou familií tak mají dostatek zajímavých společných témat k rozhovoru. Společné stolování probíhá poslední listopadovou neděli již od roku 2004 pod hlavičkou organizace Slovo 21 z.s.

 

I přes všechny nástrahy, které nám rok 2020 připravil, jsme dokázali uspořádat 8 setkání v rámci projektu „Rodina odvedle“. Letos byly mimořádně realizovány v průběhu prosince, dle časových možností účastníků a s dodržením veškerých vládních opatření. Bezpečnost všech je naší prioritou.

 

Zúčastněné rodiny bydlí v Praze, ale pochází z různých zemí světa: Srbska, Sýrie, Bosny a Hercegoviny, Vietnamu a Ukrajiny. Večeře probíhaly v příjemné atmosféře, rodiny hodnotí zážitek ryze pozitivně a věříme, že pro některé z nich je to i začátek dlouhodobého přátelství.

 

 

 

 

 

 

Doufáme, že rok 2021 přinese konec pandemie Covid-19 a budeme moci znovu uspořádat tyto krásná setkání.

31.12.2020

 

Rodina Odvedle 2020 se uskuteční v reálném světě

 

Projektu Rodina Odvedle v roce 2004 vdechla život organizace Slovo 21. Od té doby se do něj zapojilo 1676 českých rodin a rodin cizinců, celkem se uskutečnilo 838 setkání!  Zlepšuje vztahy mezi majoritní společností a cizinci, napomáhá budování multikulturní společnosti a vzájemnému pochopení odlišných kultur. V minulých letech se zapojily rodiny ze Sýrie, Indie, Běloruska, Turecka, Egypta, Libye, Iránu, Alžíru, Ruska, Ukrajiny, Arménie, Vietnamu, Mongolska nebo Nového Zélandu. A samozřejmě z Česka.

 

Tento rok jsme se setkali s novou hrozbou, která nese název Covid-19. Dlouze jsme čekali a důkladně sledovali vládní nařízení, bezpečnost účastníků a projektových pracovníků pro nás vždy bylo prioritou.

 

On-line prostor nepřipadal v úvahu, jelikož samotný projekt se zakládá na osobním kontaktu a ochutnávce tradičních specialit.

 

Aktuální opatření konečně dovolují „Rodině odvedle 2020“ se uskutečnit v reálném světě s minimální změnou.

 

Letos, oproti předchozím rokům, proběhnou obědy pouze v Praze. Setkání se budou realizovat postupně v průběhu prosince, dle časových možností zúčastněných.

 

O průběhu letošního stolování Vás budeme informovat prostřednictvím závěrečné zprávy na našich webových stránkách a skupině na facebooku.

11. 12. 2020

Zveme vás na oběd s Rodinou odvedle

Míjíme se v obchodě, zdravíme se v čekárně, žijeme vedle sebe, ale často se vůbec neznáme… Těmito slovy začíná spot projektu Rodina odvedle, který láká ke společnému stolování českých rodin a rodin cizinců. Poslechněte si ho a sami se přihlaste. Přihlášku najdete v článku.

Číst dál...

Přihlaste se k rodině odvedle!

Zúčastněte se jedinečné akce, při které se nejen dobře najíte, ale také třeba získáte nové přátele, projektu Rodina odvedle. Je určený pro české rodiny i pro rodiny cizinců. 

Číst dál...

Oběd se protáhl na příjemně strávených pět hodin

ROZHOVOR S Janem Schrothem jsme zavzpomínali na loňský společný oběd s Libyjci v rámci projektu Rodina odvedle. Letos se můžete zúčastnit i vy.

Číst dál...

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

slovo 4 19 web-nahled

Slovo 21, z. s.
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.