Projekty/Cizinci

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Adaptačně - Integrační kurzy Vítejte v České republice

 

Cílem projektu je podpořit kvalitní integraci cizinců ze třetích zemí formou adaptačně-integračních kurzů (AIK). Na základě legislativních změn (Novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky) má každý cizinec od 1.1.2021 povinnost absolvovat AIK v průběhu 12 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o získání dlouhodobého nebo trvalého pobytu. Slovo 21 z. s. nadále zodpovídá za obsahovou a expertní stránku projektu, přičemž samotnou organizaci kurzů nově přebírají Centra na podporu integrace cizinců, která budou AIK realizovat ve všech krajích ČR.

 

Charakter projektu přímo odpovídá potřebám, které definuje Koncepce integrace cizinců v České republice. Dostatečná informovanost cizinců povede ke snížení rizika ztráty jejich legálního pobytu a zároveň posílí orientaci cizinců ve společnosti a jejich soběstačnost.

 

Projekt bude obsahovat následující aktivity: metodické vedení, zajištění dostatečného počtu a kvalitní úrovně lektorů a tlumočníků, kteří budou zařazeni do databáze MV (školení, supervize), tvorbu a adaptaci metodických a informačních materiálů (metodiky, PPT, film) a evaluace. Cílem projektu je i kvalitní informování cílové skupiny a široké veřejnosti o charakteru a průběhu realizace projektových aktivit prostřednictvím stránek projektu www.vitejtevcr.cz, PR aktivit, sociálních sítí a informačních materiálů. Po celou dobu implementace projektu se bude intenzivně spolupracovat s OAMP MV ČR a Centry na podporu integrace cizinců, která budou AIK realizovat ve všech regionech ČR.

 

 

 

 Projekt Vítejte v České republice 2021 je financován Ministerstvem vnitra na základě rozhodnutí č. 4/2021.

 Více informací o projektu najdete na webových stránkách www.vitejtevcr.cz

Doba realizace projektu: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

іспит з чеської мови для отримання дозволу на постійне проживання в Чехії

Ви хочете успішно скласти іспит з чеської мовидля отримання дозволу на постійне проживання в Чехії? Зареєструйтеся на Підготовчий курс, який «Слово 21» відкриває в лютому 2019 року для всіх слов’ян і неслов’ян із знанням чеської мови.

Курс ведуть досвідчені викладачі з багаторічним стажем викладання чеської мови, які ознайомлять вас з форматом іспиту, зміцнять ваші мовні навички та знання на рівні А1, а також будуть займатися конкретними проблемними явищами, які є в іспиті. У курсі можуть брати участь максимально 15 учасників, мінімально – 10. Курси проходять у Празі на вулиці Штепанска, будинок № 1.

Термін: 26. 02. – 23. 05. 2019 р.

Інтенсивність курсу: 2 рази на тиждень 90 хвилин (всього 50 лекцій по 45 хвилин)

Дні: вівторок та четвер

Час: 17:30 – 19:00

Ціна курсу: 5 500 крон (в суму входять і наукові матеріали)

Спосіб оплати: банківським переказом або перед початком курсу

ЗАЯВКА НА КУРС

Якщо у вас виникли інші питання щодо курсів, ви можете зв’язатися з нами по телефону +420 273 132 715 або електронній пошті Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

экзамен по чешскому языку для получения разрешения на постоянное проживание в Чешской Республике

Вы хотите успешно сдать экзамен по чешскому языку для получения разрешения на постоянное проживание в Чешской Республике? Запишитесь на Подготовительный курс, который Slovo 21 вновь запускает с февраля 2019 года для всех славян и неславян со знанием чешского языка.

Курс будут вести опытные лекторы с многолетней практикой в области преподавания чешского языка, которые ознакомят Вас с форматом экзамена, закрепят Ваши языковые знания и навыки на уровне А1 и отработают с Вами конкретные проблематичные моменты, которые встречаются на экзамены. Курс рассчитан на 15 человек. Минимальное количество участников — 10. Курсы будут проходить в Праге по адресу Štěpánská 1.

Даты: 26.02—23.05.2019

Интенсивность: 2 раза в неделю по 90 минут (всего 50 уроков по 45 минут)

Дни: вторник и четверг

Время 17:30—19:00

Цена курса: 5 500,-Кч (в цену входят учебные материалы)

Способ оплаты: банковским переводом до начала курса

ЗАЯВКА НА КУРС

Если у Вас есть какие-то вопросы касательно курсов, Вы можете с нами связаться по телефону (+420) 273-132-715 либо посредством электронной почты Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

 

Bạn có muốn vượt qua kỳ thi tiếng Séc để xin vĩnh trú tại Cộng hòa Séc không?

Bạn có muốn vượt qua kỳ thi tiếng Séc để xin vĩnh trú tại Cộng hòa Séc không? Hãy đăng ký Khóa luyện thi do Slovo 21 tổ chức từ tháng 2/2019 cho tất cả mọi người gốc Sla-vơ (nói tiếng Nga, tiếng Ukraina, tiếng Ba Lan v.v.) và những người nói tiếng không cùng gốc với tiếng Séc.

Khóa học sẽ dẫn dắt bởi các giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dạy tiếng Séc. Họ sẽ giới thiệu thể dạng kỳ thi, sẽ giúp các bạn nắm chắc kiến thức và kỹ năng cho A1, và họ sẽ cùng bạn luyện tập những vấn đề cụ thể có thể gặp phải khi thi. Số lượng người tham gia khóa học tối đa là 15, ít nhất là 10. Các khóa học sẽ được tổ chức ở Praha tại địa chỉ Štěpánská 1.

Thời gian: 26. 2 – 23. 5. 2019

Thời lượng: 2x 90 phút một tuần (tổng cộng 50 tiết học 45 phút)

Ngày: Thứ ba và thứ năm

Giờ: 17:30 – 19:00

Học phí: 5 500 cua-ron (bao gồm cả tài liệu học)

Phương thức thanh toán: chuyển khoản trước ngày khai giảng

ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC

Nếu bạn có thắc mắc liên quan đến khóa học, hãy liên lạc với chúng tôi qua điện thoại +420 273 132 715 hoặc qua email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

 

Czech for permanent residence in the Czech Republic

Do you want to pass the Czechexam for applicants for permanent residence in the Czech Republic? Subscribe to the new preparatory course which Slovo 21 opens in February 2019 for all Slavs as well as Non-Slavs who speak Czech.

The course is taught by experienced Czech lecturers with many years of practice behind them. They will introduce you to the format of the exam, help you strengthen your language knowledge and skills at the A1 level, and explain specific problematic phenomena which are often tested in the exam. The maximum number of participants per course is 15. The minimum is 10. The courses will take place in 1 Štěpánská Street in Prague.

Duration: 26 February – 23 May 2019

Course intensity: 90 minutes, 2x week (altogether 50 45-minute lessons)

Days: Tuesdays and Thursdays

Time: 5:30 – 7:00 p.m.

Price: CZK 5,500 (education materials included)

Method of payment: by bank transfer, before the course starts

COURSE APPLICATION

For more information regarding the courses, please contact us on the phone +420 273 132 or via email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

 

Rodina Odvedle 2019

realizace projektu: leden 2019 - prosinec 2019

 

České rodiny a rodiny cizinců se v neděli 24. listopadu 2019 sešly u netradičních obědů. Celkem se na území celé České republiky uskutečnilo 31 setkání, kdy ke společnému stolu usedli ve stejný den a hodinu lidé s odlišnou kulturou, jazykem a zvyky. Jedná se o 16. ročník projektu Rodina Odvedle, který má za cíl zlepšení vztahů mezi majoritní společností a cizinci, budování multikulturní společnosti a vzájemné pochopení odlišných kultur. Od roku 2004 se do projektu Rodina Odvedle zapojilo celkem 1676 rodin. Letošní ročník projektu přinesl také 3 společná setkání již zapojených rodin a to v Olomouci, Havlíčkově Brodě a Ostravě, kterých se celkem účastnilo 183 osob.

 

Ptáte se, proč jde o netradiční obědy? To protože rodiny, které se rozhodnou do projektu zapojit, dopředu nevědí, s kým se sejdou. A tak jedna z dvojic připraví ve své domácnosti oběd pro druhou rodinu a pohostí je. Zda hostí Češi nebo cizinci záleží na rozhodnutí jich samotných. Přihlášené rodiny jsou párovány na základě věku, koníčků, zájmů, jazyka a pochopitelně města bydliště, a to jednoduše proto, aby členové obou rodin měli dost společných témat k rozhovoru. Vzniká tak větší pravděpodobnost, že by navázaný vztah mohl úspěšně pokračovat i v budoucnu. Účastníci nevšedních obědů měli možnost ochutnat tradiční speciality, popovídat si o kultuře, tradicích a životě.

 

2CC430E2-FB2F-4306-8FDF-C2602E56E14A

Do projektu se zapojily rodiny cizinců ze třetích zemí, kteří tak měli příležitost poznat rodiny z majoritní společnosti a navázat nová přátelství. Letos to byli cizinci z těchto zemí:Sýrie, Indie, Běloruska, Turecka, Egypta, Libye, Iránu, Alžíru, Ruska, Ukrajiny, Arménie, Vietnamu, Mongolska nebo Nového Zélandu. Projekt se ukázal nejen u nás, ale i v zahraniční, jako efektivní nástroj k integraci cizinců do společnosti

 

Od roku 2004, kdy začala realizace projektu, se do něj zapojilo 1676 českých rodin a rodin cizinců, celkem se tedy uskutečnilo 838 setkání.

 

Samotná setkání rodin mají za cíl zvýšení úrovně integrace a budování vztahů mezi majoritní společností a cizinci, aby přetrvali do budoucna. Cílem celého projektu je posílení multikulturního prostředí a podpoření navázání vzájemné komunikace mezi českou společností a cizinci z třetích zemí.

 

 

Setkani Alzirska rodina

Společné obědy se konají jednou ročně a to vždy poslední listopadovou neděli, do projektu se mohou hlásit české rodiny a rodiny cizinců legálně žijících na území ČR. Pojem rodina zahrnuje i dvojici, která se za rodinu považuje (nemusí být manželé). Projekt je určen pro cizince ze třetích zemí (mimo EU).

 

 

Projekt Rodina Odvedle se rozšířil i do zahraničí a od roku 2012 proběhla setkání v Portugalsku, Španělsku, Itálii, na Maltě, Slovensku, v Maďarsku, Belgii a Kapverdských ostrovech. To dokazuje, že naše myšlenka putuje i napříč hranicemi jako efektivní a nevšední nástroj k integraci cizinců.

 

 

 

 

 

 

Zpětná vazba přímých účastníků projektu

Vavříková Ivona (host):

 

 

„Ráda bych Vám touto cestou poděkovala za včerejší možnost zúčastnit se projektu Rodina odvedle. Byli jsme jako hosté na obědě u rodiny ze Sýrie a byla to pro nás velmi intenzivní zkušenost, budeme o tomto setkání ještě dlouho přemýšlet. Děkujeme, že tyto projekty organizujete. Jsou rozhodně smysluplné. Viděli jsme, v jaké izolaci se mohou rodiny cizinců ocitnout a s jakými předsudky ze strany české společnosti se potýkají. Možná pak můžeme naším vyprávěním o této zkušenosti našim příbuzným a přátelům aspoň malou kapkou přispět k většímu porozumění a toleranci. Vím, že je to jen zrnko písku v celé problematice, ale znovu říkám, cítíme, že Váš projekt má smysl.“

 

Linková Markéta (hostitelka):

                 „Rodina byla úžasná (Mášenka hrála na piano a Míšánek byl průzkumník). Škoda, že Darja nevzala i druhého syna Viktora. Obdivuju ji, jak vše zvládá. Bylo to velmi obohacující setkání (prezentace o Bělorusku též zajímavá). Věřím, že se během roku budeme potkávat, domlouvaly jsme se na tuto sobotu na adventní trhy v muzeu, koordinátorka byla profík, informací jsme měli dostatek a projekt je určitě přínosný.“

 

Panina Anastasiia (hostitelka):

                  „Moc děkuji, vše proběhlo na výbornou. Jsme moc spokojeni, rodina je velice příjemná, vyměnili jsme si kontakty. Doufám, že budeme i nadále v kontaktu a že se budeme navštěvovat. Je to skvělý projekt.“

 

Matvijevská Marina (hostitelka):

                  „Suprové, nádherné setkání, vůbec se nám nechtělo loučit. Zdálo se, že jsme byli na stejné vlně a vůbec jsme se necítili jako cizinci. Konverzace byla vyrovnaná na obou stranách a jsme rádi za informační bohatství. Je to moc přátelská rodina, děkujeme!“

 

Vávra Stanislav (hostitel):

„Vše proběhlo v pořádku, líbilo se nám to, dozvěděli jsme se hodně informací, kontakty na sebe máme, tak myslím, že se ještě uvidíme.“

 

Šilhavý Jiří (host):

„Prožili jsme příjemné odpoledne u druhé rodiny v Hradci Králové. Organizace setkání probíhala bez problémů. S rodinou Matvijevských jsme si vyměnili kontakty. Děkujeme Vám za zprostředkování setkání.“

 

Neboj se, zeptej se

V rámci projektu již bylo vyrobeno 6 humorně vzdělávacích videí s názvem Neboj se, zeptej se. Autorem těchto videí je známý stand up komik Tigran Hovakimyan původem z Arménie. Tato videa přibližují divákům z široké veřejnosti kulturu vybraných účastníků v duchu „všechno, co jste chtěli vědět, ale báli jste se zeptat“ (Kazachstán, Rusko, Arménie, Vietnam, Indie a Mongolsko). Na některá videa se můžete podívat zde.

 

1. video o Kazaších: 

 

2. video o Rusech:

 

 

3. video o Vietnamcích:

                                        

 

 

4. video o Indech:

                                   

 

 

5. video o Mongolech:

                                        

 

 

6. video o Arménech:

                                        

 

 

Společná setkání již zúčastněných rodin

Tato aktivita vznikla na základě přání účastníků s cílem diskutovat o osobních zkušenostech a dojmech. Součástí těchto setkáních je vždy kulturní program s ochutnávkou národních jídel. Cílem je, aby se rodiny navzájem seznámili a sdělili své dojmy a zkušenosti s projektem a podobných aktivitách na integraci cizinců.

 

Setkání 19. 9. 2019 v Olomouci

Toto setkání účastníků projektu z Olomouckého kraje proběhlo v Jazz Tibet clubu. V rámci kulturního programu vystoupila ukrajinská kapela Korale a Lukáš Mareček s one man show. Zpestřením programu byla taneční vystoupení v podání Flamenco Aires del Sur. Po celou dobu programu měli přítomní možnost ochutnat pochoutky různých národních kuchyní (balkánská, arabská, ukrajinská a turecká). Tohoto setkání se zúčastnilo celkem 69 osob.

 

Setkání 19. 9. 2019 v Olomouci

 


Setkání 28. 9. 2019 v Havlíčkově Brodě

Další setkání již zúčastněných rodin z kraje Vysočina proběhlo v Klubu Oko. Na této akci vystoupila kapela Třetí sloka, hostům také zazpívali mongolští zpěváci Sukhbaatar Otgonbayar a Chuluunbaatar Altanzul. Tradiční vietnamské tance předvedly tanečnice z Vietnamského spolku na Jihlavsku. K ochutnávce hostům byli k dispozici různá mongolská, vietnamská a ruská jídla. Setkání se celkem zúčastnilo 77 osob.

 

Setkání 28. 9. 2019 v Havlíčkově Brodě

 

Setkání 6. 10. 2019 v Ostravě

Poslední společné setkání rodin z Moravskoslezského kraje proběhlo v Galerii Plato. V rámci kulturního programu vystoupil americký zpěvák Collin Rymer, Lukáš Mareček s one man show a zpěvačka Pavlína Matiová. K degustaci zúčastněným hostům byla přichystána jídla japonská, arabská, ruská, mexická, vietnamská atd. Setkání se zúčastnilo celkem 37 osob.

 

Setkání 6. 10. 2019 v Ostravě 

 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 ZÁVĚREČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA

      

engINFORMATION ABOUT PROJECT IN ENGLISH


 

TENTO PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA INTEGRACI CIZINCŮ JE FINANCOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

 

praha         vnitro logo univerzal

 

 Projekt je financován s finanční podporou hlavního města Prahy. 

Aktualizováno: 20 .12. 2019

 

POSÍLENÍ INTERKULTURNÍCH KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ OAMP A DALŠÍCH PRACOVNÍKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY, SAMOSPRÁVY A INSTITUCÍ

 Realizace projektu leden 2019 – prosinec 2019

Projekt je od svého začátku zaměřen na pracovník Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky, jejichž každodenní náplní práce je komunikace s migranty ze všech koutů světa. Následně byl projekt rozšířen o školení dalších pracovníků veřejné správy, samosprávy a institucí. Cílem projektu je zlepšení komunikačních dovedností s ohledem především na interkulturní komunikaci a tím pádem zvýšení efektivity práce daných zaměstnanců.

 

V letošním roce se realizovalo celkem 9 školení, ze kterých bylo 6 pro zaměstnance OAMP MV ČR, 2 školení byla pro pracovníky Policie ČR a 1 pro pracovníky knihoven. Celkem se v roce 2019 proškolilo 96 osob.

Školení proběhla následovně:

 • 25. – 26. dubna 2019 - pro zaměstnance Policie ČR, úvodní kurz, absolvovalo 14 osob
 • 16. – 17. května 2019 - pro pracovníky OAMP MV ČR, úvodní kurz, absolvovalo 10 osob
 • 12. – 13. září. 2019 - pro pracovníky OAMP MV ČR, úvodní kurz, absolvovalo 9 osob
 • 26. – 27. září. 2019 - pro pracovníky OAMP MV ČR, úvodní kurz, absolvovalo 10 osob
 • 10. - 11. 10. 2019 - pro pracovníky knihoven, úvodní kurz, absolvovalo 9 osob
 • 17. - 18. 10. 2019 - pro pracovníky OAMP MV ČR, navazující kurz, absolvovalo 11 osob
 • 7. - 8. 11. 2019 - pro pracovníky OAMP MV ČR, navazující kurz, absolvovalo 8 osob
 • 21. - 22. 11. 2019 - pro pracovníky OAMP MV ČR, úvodní kurz, absolvovalo 9 osob
  • 5. - 6. 12. 2019 - pro zaměstnance Policie ČR, úvodní kurz, absolvovalo 16 osob

Od roku 2011, od kdy projekt běží, se proškolilo více než 750 osob (převážně zaměstnanců OAMP MV ČR).

Školení jsou dvoudenní a probíhají na „neutrální půdě“ mimo pracoviště účastníků školení. Jelikož se školení zúčastňují zaměstnanci z různých pracovišť, kteří se neznají, obohacují se tak navzájem o své zkušenosti. Díky tomu je zajištěn neformální a netradiční charakter setkání s cílem co nejvíce přátelské a uvolněné atmosféry.

 

Program školení je tvořen dle zkušeností z předchozích školení, který je podle potřeby dané cílové skupiny upravován tak, aby co nejvíce vyhovoval jejich potřebám. Program není zaměřen jen na teoretické přednášky a strohé informace o cizincích žijících v ČR, ale naopak se soustředí na interaktivní psychosociální hry, které působí na emoce a které mají potenciál ovlivňovat postoje účastníků. Díky účasti zástupců cizinců se v rámci programu realizují také „prožitkové aktivity“, které uvádí účastníka do pozice, ve které se v běžné praxi ocitá cizinec (prohození rolí). Ze zkušeností s realizací školení pracovníků OAMP vyplývá, že takové zážitkové aktivity propojené s prožitkem „druhé strany“ mají významný efekt.

Realizují se dva typy školení:

 • Úvodní školení je určeno pro nové nebo ještě neproškolené pracovníky OAMP, veřejné správy, samosprávy a institucí. Jeho hlavní náplní je úvod do problematiky migrace, interkulturní psychologie a základy komunikačních dovednosti. Úvodního školení se jako host zúčastní vždy nějaký zástupce cizinecké komunity, což se v minulých projektech osvědčilo jako velmi přínosné.
 • Účastnici, kteří již prošli úvodním kurzem, pokračují v prohubování komunikačních kompetencí s ohledem na interkulturní komunikaci a nácvik konkrétních situací spojených s prací s cizinci v rámci navazujících školení.

 

oamp-prosinec-body

 

Přípravy a realizaci těchto kurzů zajišťují zkušení experti a lektoři, kteří mají již dlouhodobou praxi v oblasti interkulturní komunikace, migrace, tlumočení a sociologie (Mgr. Jiří Kocourek, Mgr. Iveta Němečková, Mgr. Shumran Hafoudh, Mgr. Jana Bilíková a další). Mezi lektory jsou také zástupci cizinců, kteří mají osobní zkušenost s komunikací s úřady v oblasti interkulturních kompetencí.

Součástí projektu je dotazníkové šetření, ve kterém účastníci jednotlivých školení odpovídají na otázky týkající se průběhu školení a užitečnosti získaných informací. Výsledky budou zpracovány experty projektu a zahrnuty do Evaluační zprávy.

Ze zpětných vazeb účastníků vyplívá, že je nejvíce zaujal blok Křeslo pro hosta a přáli by si i více hostů nebo více času věnovat tomuto bloku. Většina účastníků uvádí, že jim tento kurz pomůže lépe pochopit jinou mentalitu, že se budou více snažit nebít zaujatí a zbavit se předsudků. Všichni účastníci kurz hodnotí jako užitečný a dobře organizačně zajištěn.

 

šKOLENÍ NOVÝCH LEKTORŮ

posileni-zari1Ve dnech 26. března a 2. dubna proběhlo školení nových lektorů.

Program školení obsahoval následující témata: lektorské dovednosti, interkulturní odlišnosti, terminologii, stereotypy a předsudky, koncept strachu a potřeb, výklad a řízení hovorů a diskuzí, metody práce, role tlumočníků a překladatelů, příprava lektorského vystoupení, výstupy lektorů a reflexe výstupů.

Celkem bylo proškoleno 5 osob.

 

 

 

 

 

 

 

TENTO PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA INTEGRACI CIZINCŮ JE FINANCOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

 

vnitro logo univerzal

Aktualizováno 20. 12. 2019

Podkategorie

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.