Kvalitní informace = lepší integrace

Jak napovídá výše uvedený název projektu, jeho podstatou je přispět k začlenění cizinců do společnosti lepší informovaností české veřejnosti o tom, proč a jak u nás cizinci opravdu žijí.

Mediální prostor je plný zjednodušených i zkreslených zpráv o cizincích u nás a jen menší část Čechů má s cizinci přímou osobní zkušenost. Kvalitní a pravdivé informace o životě a integraci cizinců jsou proto nezbytné pro vytvoření celistvého obrazu migrantů v české společnosti.

Po roční pauze se čtenáři z řad Čechů i cizinců opět mohou těšit každé čtvrtletí na bulletin „Slovo“, obsahující informace z oblasti migrace a integrace a života cizinců u nás. Bulletin bude vycházet v rozšířeném, celobarevném vydání a zdarma si jej může objednat každý až do schránky. Do jeho přípravy se budou zapojovat i samotní cizinci a důraz bude kladen na informování veřejnosti ve všech regionech země.  

Plánujeme uskutečnit interaktivní interkulturní přednášky na školách pro žáky a studenty druhého stupně základních škol a středních škol, včetně jejich učitelů. Snad situace brzy umožní takové přednášky dělat osobně a nikoli pouze přes obrazovky počítačů. Přednášky budou probíhat interaktivní formou se zapojením samotných účastníků, například s využitím hry na základě filmu „Ostrov“, „Divadla Utlačovaných“ nebo vybraných dílů seriálu „Neboj se, zeptej se“.

Do projektu budou zapojeni samotní cizinci, mimo jiné formou „story-tellingu“, na sociálních sítích budou život cizinců prezentovat blogeři a influenceři.  Vzájemně provázané aktivity budou upozorňovat majoritní společnost na osudy lidí s celého světa, kteří u nás žijí bez ohledu na to, jestli utíkají před válkou nebo k tomu mají ekonomické nebo jiné důvody.

Cílem je inspirovat majoritní společnost, aby se na migraci a cizince nedívali zkresleně jen skrze negativní statistiky, ale mohli si tvořit svůj názor i na základě obdržených objektivních informací, faktů, osobních příkladů, příběhů a zkušeností.

Tento projekt bude realizovat Slovo 21 od začátku roku 2021 po osmnáct měsíců z prostředků Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF).

 

 

Projekt Kvalitní informace = lepší integrace AMIF/29/01 je financován Evropskou unii v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu/Fondu pro vnitřní bezpečnost a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky

 

Datum aktualizace 18.1.2021