Nový domov v České republice

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

We are now preparing September integration seminars

After a short break we are again preparing integration seminars for international protection holders entitled „Your new home in the Czech Republic“.

Číst dál...

في شهر سبتمبر سوف نبدأ بدورات الاندماج مرة أخرى

 

بعد مقاطعة قصيرة نقوم مرة أخرى بتحضير دورات أخرى من دورات الاندماج للحاصلين على الحماية الدولية بعنوان "الموطن الجديد في الجمهورية التشيكية".

Číst dál...

Další integrační semináře v září

Po krátké pauze opět připravujeme další integrační semináře pro držitele mezinárodní ochrany s názvem Nový domov v České republice.

Číst dál...

The integration seminars "New Home in the Czech Republic" get positive feedback

As part of the "New Home in the Czech Republic" project, 4 seminars for Arabic speakers and 2 seminars for Russian-speaking holders of international protection have already taken place, of which 2 seminars were online.

Číst dál...

تجني دورات "الموطن الجديد في الجمهورية التشيكية" للاندماج نجاحا

حتى الآن تمت 4 دورات في نطاق مشروع "الموطن الجديد في الجمهورية التشيكية" لناطقي اللغة العربية من الحاصلين على الحماية الدولية وتمت دورة واحدة من

Číst dál...

Интеграционные семинары «Новый дом в Чешской Республике» получают положительные отзывы

В рамках проекта «Новый дом в Чешской Республике» уже прошли 4 семинара на арабском и 2 семинара на русском языке для обладателей международной защиты, 2 из которых состоялись онлайн.

Číst dál...

Integrační semináře „Nový domov v České republice“ sklízejí pozitivní zpětnou vazbu

V rámci projektu „Nový domov v České republice“ již proběhly 4 semináře pro arabsky mluvící a 2 semináře pro rusky mluvící držitele mezinárodní ochrany, z toho 2 semináře se již konaly online.

Číst dál...

sledujte facebook

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.