Nový domov v České republice

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

vitejte_zaloha

realizace: leden 2013 - červen 2014

 Kdokoliv, kdo přijíždí do nové země s jinou kulturou, tradicí a zvyky prochází různě dlouhým obdobím přizpůsobení se novým podmínkám. Pro někoho může být tento proces složitější - do velké míry samozřejmě záleží na odlišnosti a vzdálenosti kultury, ze které přichází.

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Nově příchozí cizinci mohou mít často nerealistické a neodpovídající očekávání od života v nové zemi. Ve výsledku to způsobuje komplikace jak cizincům samotným, tak českým úřadům a dalším institucím.

Proto se projekt "Vítejte v České republice" snaží o podporu integrace cizinců takovým způsobem, aby migranti znali svá práva a povinnosti a orientovali se v českém prostředí. A to prostřednictvím adaptačně integračních kurzů pro nově příchozí cizince, které cizincům nabídneme v pilotní fázi v roce 2014. Zkušenost s těmito kurzy už máme z projektu Základní orientace (archiv proklik) a výsledkem bylo zjištění, že je potřeba proškolit více lektorů a tlumočníků, kteří po schválení nového zákona budou schopni kvalitně vést adaptačně integrační kurzy.

ČTĚTE: PROJEKT „VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE“ NASTAVIL PODOBU ADAPTAČNĚ INTEGRAČNÍCH KURZŮ PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ CIZINCE!


„Vítejte v České republice“ vrcholí! Projekt, který funguje od ledna 2013, vlastně nastavuje podobu budoucích adaptačně integračních kurzů pro nově příchozí cizince ze třetích zemí. Původně měly být povinné pro migranty už od ledna 2014, k očekávané změně zákona o pobytu cizinců v ČR ale zatím nedošlo. Slovo 21 je jediným subjektem v Česku, který má pilotní fázi těchto kurzů na starosti. Partnerem projektu je pražská pobočka mezinárodní organizace IOM. Více...

FILM "VÍTEJTE
V ČESKÉ REPUBLICE"

       shape square DŮLEŽITÉ INFORMACE O ŽIVOTĚ CIZINCŮ V ČR
       shape square Z ČEŠTINY TLUMOČEN DO 4 JAZYKŮ
       shape square UKÁZKY KAŽDODENNÍCH STAROSTÍ KAŽDÉHO OBČANA
       shape square
HLAVNÍ PRÁVA A POVINNOSTI PŘISTĚHOVALCŮ V ČR


Film režiséra Radima Špačka obsahuje důležité informace  o základní socio-kulturní orientaci v české společnosti. Scénky typické pro danou situaci si zahráli kromě hlavního protagonisty i další postavy ztvárněné cizinci žijícími v Česku.

"VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE" - česky
"VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE" - anglicky
"VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE" - vietnamsky
"VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE" - ukrajinsky
"VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE" - rusky

 

ŠKOLENÍ TLUMOČNÍKŮ "VÍTEJTE V ČR"

V první polovině prosince (13.–15. 12.) se uskutečnilo první školení tlumočníků. Díky vysokému zájmu se během něj proškolilo 25 tlumočníků (14 ruských a 11 vietnamských).Školení vedla PhDr. Ilona Šprcová (ruština) a Mgr. Jiří Kocourek (vietnamština). Program byl věnován základním metodám a technikám tlumočení, účastníkům se tak dostalo nepřeberné množství užitečných informací z teorie, které využijí v každodenní praxi. Nechyběly rady, jak se vyvarovat chyb při tlumočení a používání termínů. Programu byl věnován problematice tlumočení na integračních kurzech nebo problematice překladu termínů. Účastnicí si mohli rovnou během hodin vyzkoušet tlumočení s odbornými názvy pod dohledem školitele a tím si osvojit nejadekvátnější výrazy, aby příchozím třetizemcům mohli tlumočit co nejsrozumitelnější a nejpřesnější informace.

Školení bylo zakončeno předáváním certifikátů 15 úspěšným tlumočníkům. Absolventi s nově získaným osvědčením si budou moci vyzkoušet nabité zkušenosti během letošního roku na pilotních kurzech určené pro cizince z třetích zemí, které proběhnou v rámci projektu „Vítejte v ČR II“.  Pokračovat ve školení tlumočníků adaptačně integračních kurzů se bude opět na jaře 2014 a to pro ukrajinsky a anglicky tlumočníky.

ČTĚTE: PhDr. Ilona  Šprcová, soudní tlumočnice ruštiny: Naším cílem je připravit budoucí tlumočníky integračních kurzů tak, aby byli schopni zvládnout svou práci na výbornou

ČTĚTE: Mgr. Jiří Kocourek, předseda společnosti Klub Hanoi: Podařilo se nám aplikovat dovednosti, o kterých se na školení dozvěděliPUBLIKACE "VÍTEJTE V ČR"
Brožura obsahuje detailnější informace, které jsou pokryté v rámci uvítacích kurzů. Dále obsahuje přesné kontakty potřebné k pobytu v ČR a získání pomoci na NNO a integrační centra. Brožura byla vytištěna v angličtině, ruštině, ukrajinštině a vietnamštině a slouží přímo k účelům distribuce v rámci uvítacích kurzů.

ODBORNÁ PŘÍPRAVA LEKTORŮ A TLUMOČNÍKŮ
cílem je navýšit počet lektorů a tlumočníků, kteří budou schopni kvalitně vést adapatačně integrační kurzy
základní lektorské dovednosti, pobytová legislativa, zaměstnání, podnikání, zdravotnictví, pojištění, bydlení atp.
praktický nácvik lektorských dovedností na vybraná témata
v současné chvíli proškoleno 26 lektorů na dvou školeních
další školení lektorů plánujeme na jaro 2014
školení tlumočníků ruského a vietnamského jazyka bude 13. - 15. 12. 2013
školení tlumočníků anglického a ukrajinského jazyka plánujeme na jaro 2014
vytvoření databáze lektorů a tlumočníků, která bude k dispozici budoucím poskytovatelům adaptačně integračních kurzů

VYTVÁŘENÍ SÍTĚ POTENCIÁLNÍCH POSKYTOVATELŮ KURZŮ
prostřednictvím kolokvií vytváříme okruh organizací a institucí - budoucích poskytovatelů adaptačně integračních kurzů
v současné chvíli 2 regionální kolokvia v Pardubicích a Olomouci, třetí bude v Praze 29. 11. 2013 (pozvánka proklik)

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO INTEGRACI STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ TŘETÍCH ZEMÍ

          

TENTO PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA INTEGRACI CIZINCŮ JE FINANCOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY


PARTNEREM PROJEKTU JE IOM PRAHA

 

 Aktualizováno: 27. 6. 2014

Facebook Slovo 21

40326723

Slovo 21, z. s.
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.