Rozhovor s lektorkou kurzů Denisou Hatinovou

Teprve devatenáctiletá Denisa Hatinová pocházející z Hořovic už získala cenné zkušenosti v lektorské činnosti při doučování romských žáků ZŠ a středoškolských studentů díky projektu Slova 21 „Můžeme jít dál II“. Ostatně i ona sama prošla v minulém roce přípravným kurzem anglického jazyka, který ji letos pomůže při maturitě na Gymnáziu Václava Hraběte v Hořovicích.

 


"DOUČUJI MLADÉ ROMY, VE KTERÝCH VIDÍM POTENCIÁL DÁL SE ROZVÍJET,"

říká lektorka Denisa Hatinová.„Příprava mi pomohla rozvinout se především ve slovní zásobě, ujistit se v gramatice a umožnit mi posunout se dál a být si při komunikaci v angličtině daleko jistější. Kurz byl zdarma, což bylo další skvělé pozitivum,“ vyjmenovává Denisa klady projektu.

A jelikož sama studuje na „gymplu“, rozhodla se zapojit do projektu naplno a předávat své zkušenosti mladším studentům, kterým doučování pomůže zlepšit si celkový průměr ve škole. V letošním roce v doučování pokračuje se dvěma slečnami, které jsou v posledních ročnících na základní škole.

„Pokračovat v doučování angličtiny jsem se rozhodla především proto, abych získala pedagogickou praxi a pomohla mladým Romům, ve kterých vidím potenciál dál se rozvíjet. Proto mi záleží, abych si s kurzisty vytvořila přátelský vztah. Často se stává, že se mi svěří s tím, co je ve škole trápí, kam by se například rádi po základní škole vydali atd., přesto se snažím držet při hodinách řád a být důsledná k tomu, aby skutečně pracovali na domácích úkolech a aktivně se zapojovali do každé hodiny,“ říká mladá lektorka, která po skončení středoškolského studia plánuje studovat angličtinu se zaměřením na vzdělávání jako dvouoborový předmět práva s pedagogikou. Lektorskou praxi využívá také při doučování své mladší sestry Natálky, která by ráda po skončení povinné školní docházky studovala střední pedag