Adaptačně integrační kurzy "Vítejte v České republice" v roce 2014

 

V ROCE 2014 SE KURZŮ ZÚČASTNILO TÉMĚŘ 200 LIDÍ Z CELÉHO SVĚTA


V roce 2014 proběhlo celkem 16 uvítacích kurzů, které byly tlumočeny do anglického, ruského, ukrajinského, vietnamského a nově i francouzského jazyka. Speciálně byl zorganizován i kurz pro nově příchozí zaměstnance firmy Johnson Controls tlumočený do mongolštiny. Kurzů se v loňském roce zúčastnily téměř dvě stovky lidí z různých krajů, kde byly kurzy organizovány ve spolupráci s místními integračními centry, univerzitami, nebo zaměstnavateli.

Studentka Bibinaryam Ibragimova z Uzbekistánu by kurz doporučila i dalším nově příchozím cizincům: „Kurz je opravdu dobrý nápad. Když jsem před rokem přijela, tak mi musela pomáhat kamarádka, která mi zařizovala všechny záležitosti. Jinak by to bylo složité, protože jsem nemluvila ještě vůbec česky. Kdybych tento kurz absolvovala již před rokem, mohla jsem si spoustu záležitostí zařídit i sama, věděla bych koho a kde kontaktovat, i jak dlouho vše trvá.“
celý rozhovor se studentkou

Účastníci kurzů dostávají informace uzpůsobené na míru, protože lektoři z integračních center nebo neziskových organizací účastníky většinou dobře znají, nebo se jedná o specifickou skupinu jako jsou právě nově příchozí studenti univerzit. Právě po lektorování skupiny studentů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy uvedl v rozhovoru lektor Tomáš Verčimák z neziskové organizace InBáze: „Ze svého pohledu vidím, že je opravdu velmi důležité, že nově příchozí cizinci mají možnost kurz absolvovat. Je to úvodní orientační kurz. Možná si zapamatují jen 10%, nebo i jen 5%, ale i to je důležité. Jsem právní poradce a vidím vše, co se cizincům stalo až ve chvíli když přijdou na poradenství. Díky tomuto kurzu by mohla odpadnout obrovská administrace u cizinců, ale i u státních orgánů.“
celý rozhovor s lektory kurzů

V roce 2014 proběhly celkem dvě prohlubující školení lektorů pro dvacet sedm lektorů, kteří působí většinou v integračních centrech, neziskových organizacích nebo jsou lektory českého jazyka. Kurzy Vítejte v České republice probíhají v českém jazyce a jsou tlumočeny. V loňském roce proběhly celkem tři školení tlumočníků anglického, ukrajinského, ruského, vietnamského a francouzského jazyka. Celkem bylo v rámci projektu vyškoleno 82 tlumočníků, z nichž certifikát obdrželo 49 lidí. Tlumočníci jsou většinou studenti nebo absolventi oboru translatologie, kteří v rámci školení vedenými profesionálními tlumočníky získávají potřebnou migrační a integrační terminologii.