Posílení interkulturních kompetencí

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Nad čím momentálně pracujeme?

Pokračujeme v implementaci projektu Posílení interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek! V rámci projektu má být celkem proškoleno 900 zaměstnanců. Proběhlo školení hostů cizinců, byla natočena modelová situace na úřadu práce a dvě modelové situace na OAMP. Co dalšího jsme stihli za minulý měsíc se dozvíte v tomto článku.

Školení hostů-cizinců

20.května v prostorech školícího střediska Marianeum na Praze 2 proběhlo první kolo školení pěti hostů – cizinců, kteří budou později pozvány na školení zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek do bloku „křeslo pro hosta“. „Křeslo pro hosta“ poskytne pracovníkům veřejné správy a bezpečnostních složek možnost seznámit se s pohledem cizince a vznést tematické dotazy. Další kolo probíhalo ve stejných prostorech 8.června a byli proškoleni čtyři další cizinci.

natáčení modelových situací

 

Natáčení modelových situací
31. května byla natočena modelová situace na úřadu práce. Další natáčení probíhalo 26. června, jednalo se o dvě modelové situace na OAMP (prodloužení pobytu a scénka tlumočení). V současné době se videomateriály nachází v post-produkci a brzy se můžeme těšit na hotový materiál k proškolení zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek. V naší organizaci zastáváme názor, že je vždy lepší jednou vidět, než stokrát slyšet, proto věříme, že tyto videomateriály budou nedílnou součástí kvalitních školení. Čtvrté a poslední video plánujeme natočit v červenci.

 

Plánujeme fokusní skupiny pro lektory
Aby si lektoři mohli nanečisto vyzkoušet budoucí kurzy, které budou školit, jsou naplánovány 2 fokusní skupiny (1 pro pracovníky OAMP a 1 pro pracovníky ÚP). Na těchto setkáních budoucí lektoři dostanou zpětnou vazbu od účastníků fokusní skupiny z řad zaměstnanců cílové skupiny a supervizorů.

 

Metodika a první termín školení pro zaměstnance
V současné době zpracováváme první verzi metodiky navazujícího typu školení a vytváříme navazující PowerPointovou prezentaci. Nově byl navržen první termín školení pro zaměstnance úřadu práce, a to 30. a 31. srpna 2021.

 

Projekt Posílení interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek AMIF/29/02 je financován Evropskou unii v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky. 

Datum aktualizace 30.06.2021

 

sledujte facebook

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.