Posílení interkulturních kompetencí

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Projekt Posílení kompetencí zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek pokračuje!


Prázdniny a dovolené jsou v plném proudu ale práce na projektu Posílení interkulturních kompetencí, v rámci kterého má být proškoleno celkem 900 osob z oblasti státní správy a bezpečnostních složek, pokračují bez oddychu!

Fokusní skupiny

 

Proškolení lektoři budou mít možnost vyzkoušet „lektorování nanečisto“, a to formou fokusních skupin. Fokusních skupin se zúčastní zástupci cílové skupiny, supervizoři, hosté – cizinci a experti projektu, kteří lektorům poskytnou přímo na místě cennou zpětnou  vazbu.

 

Pro nově proškolené lektory se zavádí nácvik formou fokusních skupin. Vnímáme potřebu lektorů vyzkoušet si přednášení nanečisto, proto v červenci proběhly fokusní skupiny, a to 10. a 11.07. 

Ze zkušenosti na jiných projektech víme, že jsou fokusní skupiny velice kvalitní nástroj k nácviku lektorů, a umožňují proškoleným lektorům lépe se připravit na školení cílové skupiny. Na fokusních skupinách lektoři odzkouší celé 2denní školení jak úvodního, tak i navazujícího kurzu. Jedné fokusní skupiny se zúčastní vždy 2 lektoři, 3-4 zástupci cílové skupiny, jeden host-cizinec, jeden supervizor a dle potřeby i expert projektu. Od účastníků fokusní skupiny dostanou lektoři zpětnou vazbu na místě, supervizor zpracuje supervizní zprávu.

 

 

 

První fokusní skupina byla zaměřena na lektory, kteří budou přednášet pracovníkům OAMP MV. Na fokusní skupině byli přítomni i účastníci – zaměstnanci OAMP, cílem kterých bylo poskytnout zpětnou vazbu pro budoucí lektory. Druhá fokusní skupina se zaměřila na lektory pro zaměstnance Úřadu práce. Lektorování probíhalo ve dvojicích dle plánu na budoucí školení pro zaměstnance státní správy a bezpečnostních složek.

 

 

Modelové situace


Aby jsme mohli názorně ukázat příklady z praxe pracovníků státní správy a bezpečnostních složek, vytváříme videa s modelovými situacemi. V těchto videích pracovníci mohou pozorovat reakce kolegů a osvojit si nové způsoby komunikace s klienty.

Byla natočena poslední modelová situace s policií České republiky, a to 24.07. Jedná se o scénku s opuštěným batohem na hlavním nádraží v Praze, kde hlavní hrdinku reprezentuje muslimská žena.

Mezi tím byly dodány první sestřihy videí s modelovými situacemi tlumočení a pracovníků OAMP a ÚP. Ve videích jsou k vidění složitější situace z vlastní praxe pracovníků státní správy a bezpečnostních složek. Například, tématem pro modelovou situaci na OAMP je podání dokumentů k pobytu po uplynutí lhůty stávajícího pobytu a komunikaci pracovníka OAMP s vystrašeným cizincem. Scénka z úřadu práce se pak věnuje cizince, která byla nemocná a nenavštívila potencionální zaměstnavatele, ani nemá příslušné potvrzení od doktora. Scénka "tlumočení" nabídne pracovníkům OAMP klasickou situaci s prostředníkem, který ma za cíl "urychlit" podání dokumentů a tlumočit pro cizince. V současné době se tyto 3 videa nachází v procesu post produkce.

 

 

Metodické materiály

Expertní tým již momentálně pracuje na textu metodiky pro navazující typ školení.

 

Projekt Posílení interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek AMIF/29/02 je financován Evropskou unii v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky. 

Datum aktualizace 30.07.2021

sledujte facebook

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.