Posílení interkulturních kompetencí

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Máme za sebou první školení zaměstnanců Úřadu práce!


Na konci srpna jsme začali s úvodními školeními pro zaměstnance Úřadu práce. První školení proběhlo ve dnech 30. a 31. srpna v Kozojedech u Prahy. Proškoleno bylo 15 zaměstnanců poboček Úřadu práce z několika českých měst, například z Jihlavy, Karlových Varů, Mostu či Nymburka. Další školení proběhne ve dnech 8. a 9. září 2021 na Generálním ředitelství Úřadu práce v Praze.


Školení probíhají v rámci projektu Posílení interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek a mají za cíl přispět ke zvýšení interkulturních a komunikačních kompetencí pracovníků veřejné správy a bezpečnostních složek při práci s cizinci ze třetích zemí (státy mimo EU). Smyslem školení je tedy usnadnit komunikaci mezi zmíněnými zaměstnanci a cizinci ze třetích zemí. Často totiž za ztíženou komunikací stojí nedostatečná informovanost a nepochopení odlišností a právě s tím má naše školení pomáhat.


Proběhlá školení byla úvodní, první den školení trval celý den (od 10:00 do 19:00), druhý pak od devíti do tří odpoledne. Oba dny měly velice nabitý program – první den byla na programu mimo jiné přednáška o migraci, na níž navazovala přednáška o kulturní identitě a její změně. Po přednáškách přišla na řadu u účastníků vůbec nejoblíbenější část celého školení, a to křeslo pro hosta. Do tohoto křesla je pokaždé přizván cizinec, který žije v Česku a je ochotný podělit se o své zkušenosti. Účastníci školení poté mají možnost pokládat mu své dotazy. Po této části následovalo povídání o základech komunikace a stereotypech, na které navázalo promítání filmu Vítejte v ČR a modelové situace, která má za cíl zaměstnancům Úřadu práce ukázat pomocí krátkého filmu, jaká situace může při komunikaci s cizincem nastat.


Školení pokračovala i druhý den, kdy se účastníci mimo jiné seznámili se základy práce s tlumočníkem. Součástí druhého dne byla také interaktivní hra Leila a Mohamed. Na konci pak byl prostor pro zhodnocení celého školení.


Se školeními pod taktovkou vyškolených lektorů budeme pokračovat i v následujících měsících. Celkem jich máme v plánu do konce tohoto roku ještě dalších čtrnáct. Proškolovat budeme kromě zaměstnanců Úřadu práce také zaměstnance Odboru azylové a migrační politiky MV ČR, příslušníky Policie ČR a další zaměstnance veřejné správy. Do konce projektu, tedy do 31. října 2022, bude dle plánu proškoleno celkem 900 zaměstnanců jak veřejné správy, tak bezpečnostních složek.

 

Projekt Posílení interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek AMIF/29/02 je financován Evropskou unii v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky. 

Datum aktualizace 31.08.2021

sledujte facebook

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.