Posílení interkulturních kompetencí

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Co jsme stihli za září v rámci projektu Posílení interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek?

Pokračujeme v implementaci projektu Posílení interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek. Co nového se odehrálo za září v rámci projektu se dozvíte z následujícího článku.

Máme za sebou již 5 školení úvodního typu!

O prvním z nich, které proběhlo 30. a 31. září v Kozojedech u Prahy pro 15 zaměstnanců Úřadu práce, jsme již informovali v předchozím článku. 

 

8. a 9. září se uskutečnilo další školení, tentokrát v učebně Generálního ředitelství ÚP v Praze. Bylo proškoleno dalších 15 pracovníků Úřadu práce.

 

13. a 14. září se neslo ve znamení školení pro zaměstnance ÚP z mimopražských poboček. Do hlavního města dorazili zaměstnanci Úřadu práce z Ústí nad Labem, Liberce, Hradce Králové a dalších měst z celé České republiky. Školení proběhlo v učebně Generálního ředitelství UP v Praze. Bylo proškoleno 20 osob.

 

16. a 17. září proběhlo školení pro zaměstnance OAMP MVČR v Kozojedech u Prahy. Předali jsme nové informace 13 osobám.

 

Zatím poslední školení zaměstnanců Úřadu práce se uskutečnilo v Olomouci 22. a 23. září. Bylo proškoleno 14 pracovníků z Olomouce, Ostravy a Brna.

 

Školení jsou koncipována jako dvoudenní. Zaměstnance státní správy a bezpečnostních složek čeká nabitý program, plný zajímavých informací. Součástí programu je například blok o migraci, kulturní identitě a její změně. Za velmi důležitou a oblíbenou účastníky součást školení považujeme i blok Křeslo pro hosta, kam je pokaždé přizván cizinec, který žije v Česku a je ochotný podělit se o své zkušenosti. Účastníci školení poté mají možnost pokládat mu své dotazy.  Dále jsou do programu zařazeny základy komunikace s cizinci a stereotypy o cizincích v majoritní společnosti.

 

Na konci každého školení vyplní zaměstnanci státní správy a bezpečnostních složek dotazník, ve kterém vyhodnotí průběh školení a jeho dopad na jejich profesní život. V dotazníku účastníci hodnotí, zda využijí poznatky ve své práci s cizinci, kterou část školení považují za nejvíce přínosnou a naopak. Dále hodnotí odvedenou práci lektorů a další body, které přispějí ke zkvalitnění školení.

Dotazníky budou průběžně, postupně zpracovány experty a shrnuty do evaluační zprávy. Dodnes obdržené zpětné vazby účastníků hodnotí školení a nabyté poznatky velice pozitivně.

 

Do konce roku 2021 máme sjednáno celkem 12 dalších školení, a to v Pardubicích, Brně, Olomouci, Hostivicích, Ostravě a Ústí nad Labem. V následujícím období plánujeme dokončení metodiky pro navazující typ školení a následně i další školení lektorů. K metodice navazujícího typu školení vznikne PowerPointová prezentace. Celkem má být proškoleno 900 zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek, zapojení pracovníků bezpečnostních složek je naplánováno od ledna 2022.

 

Projekt Posílení interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek AMIF/29/02 je financován Evropskou unii v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky. 

Datum aktualizace 30.09.2021

sledujte facebook

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.