Co jsme stihli za září v rámci projektu Posílení interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek?

Pokračujeme v implementaci projektu Posílení interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek. Co nového se odehrálo za září v rámci projektu se dozvíte z následujícího článku.

Máme za sebou již 5 školení úvodního typu!

O prvním z nich, které proběhlo 30. a 31. září v Kozojedech u Prahy pro 15 zaměstnanců Úřadu práce, jsme již informovali v předchozím článku. 

 

8. a 9. září se uskutečnilo další školení, tentokrát v učebně Generálního ředitelství ÚP v Praze. Bylo proškoleno dalších 15 pracovníků Úřadu práce.

 

13. a 14. září se neslo ve znamení školení pro zaměstnance ÚP z mimopražských poboček. Do hlavního města dorazili zaměstnanci Úřadu práce z Ústí nad Labem, Liberce, Hradce Králové a dalších měst z celé České republiky. Školení proběhlo v učebně Generálního ředitelství UP v Praze. Bylo proškoleno 20 osob.

 

16. a 17. září proběhlo školení pro zaměstnance OAMP MVČR v Kozojedech u Prahy. Předali jsme nové informace 13 osobám.

 

Zatím poslední školení zaměstnanců Úřadu práce se uskutečnilo v Olomouci 22. a 23. září. Bylo proškoleno 14 pracovníků z Olomouce, Ostravy a Brna.

 

Školení jsou koncipována jako dvoudenní. Zaměstnance státní správy a bezpečnostních složek čeká nabitý program, plný zajímavých informací. Součástí programu je například blok o migraci, kulturní identitě a její změně. Za velmi důležitou a oblíbenou účastníky součást školení považujeme i blok Křeslo pro hosta, kam je pokaždé přizván cizinec, který žije v Česku a je ochotný podělit se o své zkušenosti. Účastníci školení poté mají možnost pokládat mu své dotazy.  Dále jsou do programu zařazeny základy komunikace s cizinci a stereotypy o cizincích v majoritní společnosti.

 

Na konci každého školení vyplní zaměstnanci státní správy a bezpečnostních složek dotazník, ve kterém vyhodnotí průběh školení a jeho dopad na jejich profesní život. V dotazníku účastníci hodnotí, zda využijí poznatky ve své práci s cizinci, kterou část školení považují za nejvíce přínosnou a naopak. Dále hodnotí odvedenou práci lektorů a další body, které přispějí ke zkvalitnění školení.

Dotazníky budou průběžně, postupně zpracovány experty a shrnuty do evaluační zprávy. Dodnes obdržené zpětné vazby účastníků hodnotí školení a nabyté poznatky velice pozitivně.

 

Do konce roku 2021 máme sjednáno celkem 12 dalších školení, a to v Pardubicích, Brně, Olomouci, Hostivicích, Ostravě a Ústí nad Labem. V následujícím období plánujeme dokončení metodiky pro navazující typ školení a následně i další školení lektorů. K metodice navazujícího typu školení vznikne PowerPointová prezentace. Celkem má být proškoleno 900 zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek, zapojení pracovníků bezpečnostních složek je naplánováno od ledna 2022.

 

Projekt Posílení interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek AMIF/29/02 je financován Evropskou unii v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky. 

Datum aktualizace 30.09.2021