Posílení interkulturních kompetencí

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Novinky v projektu Posílení interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek, AMIF/29/02

Školení zaměstnanců státní správy jsou v plném proudu. Jaké jsou nejnovější informace o našich aktivitách?


Zatím bylo realizováno devět školení pro zaměstnance Úřadu práce a Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR (OAMP MV ČR). Celkem bylo proškoleno 135 osob, a to 103 z Úřadu práce a 32 z OAMP MV ČR. Tato školení probíhala v Praze, Olomouci, Ústí nad Labem, Hostivicích, Ostravě a Kozojedech. Do konce roku je domluveno dalších sedm termínů školení. Do konce projektu, tj. do 31. 10. 2022 má být proškoleno celkem 900 zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek.


Zpětná vazba z proběhlých školení je více než pozitivní. Účastníci školení pochvalují jak samotnou kvalitu kurzu, tak i jeho organizaci. Vůbec nejoblíbenější částí je aktivita „křeslo pro hosta“, které se zúčastní zástupci cizineckých komunit, což se osvědčilo jako velmi přínosné. Hosté cizinci představí specifika své kultury a odlišnosti, které účastníkům školení pomohou při výkonu své práce s cizinci ze třetích zemí.


Dále připravujeme školení nových lektorů, které proběhne šestého a sedmého listopadu 2021. Současný tým lektorů se rozšíří o 5 nových lektorů, kteří po absolvování fokusních skupin budou připraveni lektorovat úvodní typy školení pro zaměstnance státní správy.


Aktuálně se také plánují navazující školení pro pokročilé. Tento typ školení je určený pro zaměstnance státní správy, kteří již prošli úvodním školením. Pomocí tohoto školení mohou účastníci pokračovat v prohlubování komunikačních kompetencí s ohledem na interkulturní komunikaci a nácvik konkrétních situací spojených s prací s cizinci.

 

Navazující školení plánujeme realizovat od ledna 2022.

 

Projekt Posílení interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek AMIF/29/02 je financován Evropskou unii v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky. 

Datum aktualizace 29.10.2021

sledujte facebook

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.