Novinky v projektu Posílení interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek, AMIF/29/02

Školení zaměstnanců státní správy jsou v plném proudu. Jaké jsou nejnovější informace o našich aktivitách?


Zatím bylo realizováno devět školení pro zaměstnance Úřadu práce a Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR (OAMP MV ČR). Celkem bylo proškoleno 135 osob, a to 103 z Úřadu práce a 32 z OAMP MV ČR. Tato školení probíhala v Praze, Olomouci, Ústí nad Labem, Hostivicích, Ostravě a Kozojedech. Do konce roku je domluveno dalších sedm termínů školení. Do konce projektu, tj. do 31. 10. 2022 má být proškoleno celkem 900 zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek.


Zpětná vazba z proběhlých školení je více než pozitivní. Účastníci školení pochvalují jak samotnou kvalitu kurzu, tak i jeho organizaci. Vůbec nejoblíbenější částí je aktivita „křeslo pro hosta“, které se zúčastní zástupci cizineckých komunit, což se osvědčilo jako velmi přínosné. Hosté cizinci představí specifika své kultury a odlišnosti, které účastníkům školení pomohou při výkonu své práce s cizinci ze třetích zemí.


Dále připravujeme školení nových lektorů, které proběhne šestého a sedmého listopadu 2021. Současný tým lektorů se rozšíří o 5 nových lektorů, kteří po absolvování fokusních skupin budou připraveni lektorovat úvodní typy školení pro zaměstnance státní správy.


Aktuálně se také plánují navazující školení pro pokročilé. Tento typ školení je určený pro zaměstnance státní správy, kteří již prošli úvodním školením. Pomocí tohoto školení mohou účastníci pokračovat v prohlubování komunikačních kompetencí s ohledem na interkulturní komunikaci a nácvik konkrétních situací spojených s prací s cizinci.

 

Navazující školení plánujeme realizovat od ledna 2022.

 

Projekt Posílení interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek AMIF/29/02 je financován Evropskou unii v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky. 

Datum aktualizace 29.10.2021