Rodina Odvedle

Rodina Odvedle 2019

realizace projektu: leden 2019 - prosinec 2019

Rodina Odvedle vznikla v roce 2004 a od té doby se v České republice sešlo 1614 českých rodin a rodin cizinců z třetích zemí. Ke společným obědům tak usedlo v rámci projektu již 4435 osob.

Rodina Odvedle se ukázala jako nevšední nástroj k integraci cizinců do majoritní společnosti, která probíhá na individuální úrovni a formou zážitku. Pomáhá ke zlepšení vztahů mezi majoritní společností a cizinci, budování multikulturní společnosti a vzájemnému pochopení odlišných kultur. Projekt se snaží usnadnit Čechům a cizincům navázání vztahů skrze osobní kontakt, což rodinné prostředí obědů přesně splňuje. C:\Users\Nailya\Desktop\Rodina Odvedle\Rodina Odvedle 2018\fotky k zveřejnění\Mikulášová + Okulynka.jpg

neděli 24. listopadu 2019 se na území celé republiky sejde u společného oběda třicet českých rodin a třicet rodin cizinců z třetích zemí. Dvě naprosto cizí rodiny jsou propojeny na základě styčných bodů - místa bydliště, věku, počtu a věku dětí, dosaženého vzdělání, koníčků, práce apod. Jedna z rodin se ujme hostitelské role a připraví pohoštění pro druhou rodinu. Účastníci nevšedních obědů mají možnost ochutnat tradiční speciality, popovídat si o kultuře, tradicích, životě, ale především se blíže seznámit. To vše za přítomnosti asistenta, který s rodinami od počátku komunikuje a v případě potřeby pomůže prolomit prvotní bariéry.

Do projektu se může přihlásit česká rodina či rodina cizinců ze třetích zemí legálně pobývající na území ČR. Rodinou zde chápeme jakékoliv uskupení lidí žijících ve společné domácnosti, které se za rodinu považuje. Neúplnost rodiny (bezdětná, jeden rodič s dítětem apod.) zde tudíž není překážkou. Projektu se však nemohou účastnit „smíšené“ rodiny Čechů a cizinců - máme totiž zato, že cíl projektu (odbourávat bariéry mezi Čechy a cizinci) zde již byl naplněn. 

PŘIHLASTE SE DO PROJEKTU RODINA ODVEDLE 2019!

Zde naleznete dojmy asistenta z česko-indického setkání:

 

NEBOJ SE, ZEPTEJ SE

Letos bude v rámci projektu vytvořeno 6 humorně-vzdělávací videí, která přiblíží divákům z široké veřejnosti kulturu vybraných účastníků s důrazem na otázky, které zůstávají dlouhodobě nezodpovězené. Již začalo natáčení krátkých videí formou rozhovorů, které vede moderátor Tigran Hovakimyan. Jedná se o videa v duchu „všechno, co jste chtěli vědět, ale báli jste se zeptat o nějaké jiné kultuře", ale samozřejmě v odlehčeném Tigranově stylu. Dozvíte se více o kultuře a zajímavostech hostů z Arménie, Kazachstánu,Ruska, Vietnamu, Indie a Mongolska.

C:\Users\Nailya\Desktop\Rodina Odvedle\Rodina Odvedle 2019\Neboj se, zeptej se\fotky natáčení\1. díl - Arménie\IMG_0309.JPGC:\Users\Nailya\Desktop\Rodina Odvedle\Rodina Odvedle 2019\Neboj se, zeptej se\fotky natáčení\2. díl - Kazachstán\IMG_0315.JPG

SPOLEČNÁ SETKÁNÍ

I v tomto roce se uskuteční společná setkání rodin, které se do projektu zapojily v minulých letech. Aktivita vznikla na základě přání účastníků s cílem diskutovat o osobních zkušenostech a dojmech. Tato setkání proběhnou na podzim roku 2019 na Vysočině, v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. V rámci těchto setkání bude připraven kulturní program s ochutnávkou národních jídel. Cílem je, aby se rodiny navzájem seznámili a sdělili své dojmy a zkušenosti s projektem a podobných aktivitách na integraci cizinců.

C:\Users\Nailya\Desktop\Rodina Odvedle\Rodina Odvedle 2018\společná setkání\Praha\Fotky 15.10\DSC_0348.jpegC:\Users\Nailya\Desktop\Rodina Odvedle\Rodina Odvedle 2018\společná setkání\Liberec\fotky\Ibrahim Al Sulaiman\84.JPG

ZAJÍMAVOSTI O PROJEKTU

Rodina Odvedle se rozšířila v roce 2012 i do zahraničí - Portugalska, Španělska, Itálie, na Maltu, Slovensko, do Maďarska, Belgie a na Kapverdy. Myšlenka tohoto individuálního propojování rodin již získala řadu významných ocenění, například SozialMarie za sociální inovaci v roce 2011, či EESC Civil Society Prize on Migration ve Španělsku v roce 2016.

 english flag INFORMATION ABOUT PROJECT IN ENGLISH

 

RODINA ODEDLE V MÉDIÍCH

 

tv

Česká televize, pořad Sousedé -15.2.2019 Ohlédnutí za dalším ročníkem Rodiny odvedle v servisním magazínu ze života pestré směsice národností, které tvoří naši společnost.

 

 

 

 

 


 

RODINKY TVČeská televize, Události,hlavní zpravodajská relace - 25. 11. 2018 Rodina odvedle. Třicet českých rodin a třicet rodin cizinců žijících v Česku dnes hodinu po poledni společně poobědvalo. Akce s názvem "Rodina odvedle" proběhla už po patnácté. 

 

  

 

 

 


 

 

TENTO PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA INTEGRACI CIZINCŮ JE FINANCOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

 

praha         vnitro logo univerzal

 

Aktualizováno: 29. 3. 2019

 

 

Facebook Slovo 21

40326723

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Akreditované kurzy pro veřejnou správu

Nevíte si rady v komunikaci s cizinci či Romy?

Nabízíme 2 akreditované kurzy pro zaměstnance státní správy a samosprávy - kurz Romové a instituce a kurz Mezikulturní kompetence. Oba kurzy mají platnou akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Více informací najdete na stránce projektu.

akreditovane kurzy uvodni

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

OTVRK BULLETIN JPG

Slovo 21, z. s.
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.