Rodina Odvedle 2019

realizace projektu: leden 2019 - prosinec 2019

Rodina Odvedle se v České republice realizuje od roku 2004. Každoročně se poslední listopadovou neděli ve 13 hodin setkávají české rodiny s rodinami cizinců z třetích zemí formou společného oběda, ke kterým usedlo jíž 1614 českých rodin a rodin cizinců. I letos se můžete těšit na setkání u netradičních obědů a to v neděli 24. listopadu 2019, kdy se sejde 30 českých rodin a 30 rodin cizinců. 

Cílem projektu je zlepšení vztahů mezi majoritní společností a cizinci, budování multikulturní společnosti a vzájemné pochopení
C:\Users\Nailya\Desktop\Rodina Odvedle\Rodina Odvedle 2019\aktualizace webu\rodinkykveten.jpgodlišných kultur. Je všeobecně známo, že jídlo prospívá navazování kontaktů a je přirozeným způsobem společenské interaktivity. Dvě navzájem se neznající rodiny budou spojování na základě věku, zájmů, jazyka, místa bydliště a dalších společných bodů. Myšlenkou projektu je usnadnit Čechům a cizincům navázání vztahů skrze osobní kontakt, což rodinné prostředí obědů přesně splňuje. Účastníci nevšedních obědů mají možnost ochutnat tradiční speciality, popovídat si o kultuře, tradicích, životě, ale především se blíže seznámit. To vše za přítomnosti asistenta, který s rodinami od počátku komunikuje a v případě potřeby pomůže prolomit prvotní bariéry. Za optimální výstup považujeme takové propojení rodin, které přetrvá i po skončení projektu.  

 C:\Users\Nailya\Desktop\Rodina Odvedle\Rodina Odvedle 2018\Aktualizace webu\rodinky 13.4.2018.jpg

KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT?

• České rodiny a rodiny cizinců z třetích zemí žijící legálně na území ČR.

• Nejméně dva lidé, kteří se považují za rodinu. Není povinné, aby byli manželé.

 

KDO SE NEMŮŽE PŘIHLÁSIT?

• Obyvatelé EU (mimo obyvatel ČR)

• Státní příslušníci, kteří podali žádost o udělení mezinárodní ochrany, ti, kteří mají status uprchlíka, nebo ti, kteří pobývají na území ČR nelegálně.

• Smíšená manželství, kde je jeden z partnerů občanem EU. 

 

Chcete také zažít tak trochu jiný nedělní oběd?

PŘIHLASTE SE DO PROJEKTU RODINA ODVEDLE 2019!

Zde naleznete dojmy asistenta z česko-indického setkání: 

 NEBOJ SE, ZEPTEJ SE

Připravujeme pro Vás také 6 humorně-vzdělávací videí, která mají divákům z široké veřejnosti přiblížit kulturu vybraných účastníků s důrazem na otázky, které zůstávají dlouhodobě nezodpovězené. Již proběhla natáčení jednotlivých dílů v duchu „všechno, co jste chtěli vědět, ale báli jste se zeptat o nějaké jiné kultuře". Po dokončení postprodukční práce se již brzy můžete těšit na zajímavosti z Arménie, Kazachstánu, Ruska, Vietnamu, Indie a Mongolska.

C:\Users\Nailya\Desktop\Rodina Odvedle\Rodina Odvedle 2019\Neboj se, zeptej se\fotky natáčení\3. díl - Rusko\IMG_0614.JPGC:\Users\Nailya\Desktop\Rodina Odvedle\Rodina Odvedle 2019\Neboj se, zeptej se\fotky natáčení\4. díl - Vietnam\IMG_0636.JPG

SPOLEČNÁ SETKÁNÍ

I v tomto roce se uskuteční společná setkání rodin, které se do projektu zapojily v minulých letech. Aktivita vznikla na základě přání účastníků s cílem diskutovat o osobních zkušenostech a dojmech. Tato setkání proběhnou na podzim roku 2019 na Vysočině, v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. V rámci těchto setkání bude připraven kulturní program s ochutnávkou národních jídel. Cílem je, aby se rodiny navzájem seznámili a sdělili své dojmy a zkušenosti s projektem a podobných aktivitách na integraci cizinců.

C:\Users\Nailya\Desktop\Rodina Odvedle\Rodina Odvedle 2018\společná setkání\Praha\Fotky 15.10\DSC_0348.jpegC:\Users\Nailya\Desktop\Rodina Odvedle\Rodina Odvedle 2018\společná setkání\Ústí\Fotky\IMG_1055.JPG

ZAJÍMAVOSTI O PROJEKTU

Rodina Odvedle se rozšířila v roce 2012 i do zahraničí - Portugalska, Španělska, Itálie, na Maltu, Slovensko, do Maďarska, Belgie a na Kapverdy. Myšlenka tohoto individuálního propojování rodin již získala řadu významných ocenění, například SozialMarie za sociální inovaci v roce 2011, či EESC Civil Society Prize on Migration ve Španělsku v roce 2016. 

 english flag INFORMATION ABOUT PROJECT IN ENGLISH

 

RODINA ODEDLE V MÉDIÍCH

 

tv

Česká televize, pořad Sousedé -15.2.2019 Ohlédnutí za dalším ročníkem Rodiny odvedle v servisním magazínu ze života pestré směsice národností, které tvoří naši společnost.

 

 

 

 

 


 

RODINKY TVČeská televize, Události,hlavní zpravodajská relace - 25. 11. 2018 Rodina odvedle. Třicet českých rodin a třicet rodin cizinců žijících v Česku dnes hodinu po poledni společně poobědvalo. Akce s názvem "Rodina odvedle" proběhla už po patnácté. 

 

  

 

 

 


 

 

TENTO PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA INTEGRACI CIZINCŮ JE FINANCOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

 

praha         vnitro logo univerzal

 

Aktualizováno: 2. 5. 2019