Podpořte nás

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Podpořte nás

Již 19 let se snažíme podporovat lidi, kterým život nedal příliš velké šance a i přes to se nevzdávají a chtějí bojovat o lepší budoucnost. Jedná se o Romy a migranty žijící v České republice.

Začínali jsme se vzděláváním romských dětí a studentů formou doučování. Zatím naším projektem „Dža dureder – pokračuj“ prošlo více než 800 romských dětí, z nichž 142 úspěšně složilo přijímací zkoušky na střední školy a 150 bylo přijato ke studiu na vysoké škole. Změnilo to nejen jejich životy, ale životy celých jejich rodin. Ukázalo se, že romské děti potřebují i další formu podpory, aby měly dostatek sebevědomí, rozšířily si obzory a pohled na svět, aby se staly kompletními osobnostmi, což jim umožní najít své místo na slunci. Proto děti zapojujeme do mentoringu a dalších aktivit, které jim to umožní.

IMG 9490   DSC 02698

Matky mají důležitou roli v romských rodinách. Ony jsou ty, které pečují o rodiny a domácnosti, starají se o děti, jejich výchovu a vzdělávání. Už 15 let pracujeme s romskými ženami po celé ČR. V ženské romské skupině „Manushe“ je 227 aktivních romských žen, které potřebují podporu, nejen aby překonaly životní překážky, ale i pomohly dalším lidem ve svých komunitách. Z myšlenek skupiny Manushe vzešel také projekt Jileha, který umožňuje pravidelné setkávání romských žen ve 12 městech ČR.

Vztah k cizincům v ČR je převážně negativní.

Spojovat lidi, navazovat kontakty, zprostředkovávat osobní komunikaci, respektovat se mezi sebou, brát různorodost jako obohacení a ne jako nedostatek – to je cílem „Rodiny Odvedle“, projektu, který realizujeme v rámci celé ČR už 14 let. Za tu dobu se nám podařilo propojit 1446 rodin cizinců a Čechů (3899 účastníků), které se sešly u společného oběda – vždy 1 rodina česká a 1 rodina cizinců. Mnozí po setkání změnili názor, pochopili, že jsme všichni jen lidé, kteří mají často podobné radosti i strasti bez ohledu na to, odkud pocházíme.

Často stačí podat ruku a skoro vždy se najde někdo, kdo tu ruku přijme!  Tým Slova 21, složený z Čechů, Romů a lidí z různých koutů světa, se snaží v tom pomáhat.

S Vaší pomocí zvládneme ještě mnohem více.

Jelena Silajdžić

 

-- Podpořte nás --

darujme 

 

dza dureder tiskovka    DSC4687 kopie

inkluze uvod 1

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

bulletinnew.jpg

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.