Podpořte nás

Již 19 let se snažíme podporovat lidi, kterým život nedal příliš velké šance a i přes to se nevzdávají a chtějí bojovat o lepší budoucnost. Jedná se o Romy a migranty žijící v České republice.

Začínali jsme se vzděláváním romských dětí a studentů formou doučování. Zatím naším projektem „Dža dureder – pokračuj“ prošlo více než 800 romských dětí, z nichž 142 úspěšně složilo přijímací zkoušky na střední školy a 150 bylo přijato ke studiu na vysoké škole. Změnilo to nejen jejich životy, ale životy celých jejich rodin. Ukázalo se, že romské děti potřebují i další formu podpory, aby měly dostatek sebevědomí, rozšířily si obzory a pohled na svět, aby se staly kompletními osobnostmi, což jim umožní najít své místo na slunci. Proto děti zapojujeme do mentoringu a dalších aktivit, které jim to umožní.

IMG 9490   DSC 02698

Matky mají důležitou roli v romských rodinách. Ony jsou ty, které pečují o rodiny a domácnosti, starají se o děti, jejich výchovu a vzdělávání. Už 15 let pracujeme s romskými ženami po celé ČR. V ženské romské skupině „Manushe“ je 227 aktivních romských žen, které potřebují podporu, nejen aby překonaly životní překážky, ale i pomohly dalším lidem ve svých komunitách. Z myšlenek skupiny Manushe vzešel také projekt Jileha, který umožňuje pravidelné setkávání romských žen ve 12 městech ČR.

Vztah k cizincům v ČR je převážně negativní.

Spojovat lidi, navazovat kontakty, zprostředkovávat osobní komunikaci, respektovat se mezi sebou, brát různorodost jako obohacení a ne jako nedostatek – to je cílem „Rodiny Odvedle“, projektu, který realizujeme v rámci celé ČR už 14 let. Za tu dobu se nám podařilo propojit 1446 rodin cizinců a Čechů (3899 účastníků), které se sešly u společného oběda – vždy 1 rodina česká a 1 rodina cizinců. Mnozí po setkání změnili názor, pochopili, že jsme všichni jen lidé, kteří mají často podobné radosti i strasti bez ohledu na to, odkud pocházíme.

Často stačí podat ruku a skoro vždy se najde někdo, kdo tu ruku přijme!  Tým Slova 21, složený z Čechů, Romů a lidí z různých koutů světa, se snaží v tom pomáhat.

S Vaší pomocí zvládneme ještě mnohem více.

Jelena Silajdžić

 

-- Podpořte nás --

darujme 

 

dza dureder tiskovka    DSC4687 kopie

inkluze uvod 1