Multikulturní workshopy pro školy

Nabídka multikulturních workshopů pro žáky ZŠ a studenty SŠ na téma stereotypy a extremismus

Formou interaktivních workshopů směřovat žáky k pochopení rizik předsudků, xenofobie a rasismu; vést je k vytváření vlastního nezaujatého názoru, bez podléhání nenávistným a xenofobním vlivům. Podpořit respekt k odlišnostem a různorodosti, podpořit soužití a toleranci ve třídách, kde se potkávají žáci z odlišných kulturních prostředí.

 

Obsah a forma workshopu

Interaktivní workshop vedený 2 lektory formou zážitkové pedagogiky. V lektorském týmu bude alespoň 1 lektor cizinec nebo migračního původu. Forma workshopu bude zážitková za využití hraní rolí, použití situační hry nastíněné filmem Ostrov, který využívá Slovo 21, z.s. při školeních interkulturních dovedností, diskuze ve skupinách aj. Pro účely workshopu budou využity modelové situace z Divadla utlačovaných a lektoři vyškolení odborníkem působícím v tomto divadle. Divadlo utlačovaných má dlouhodobě za cíl bojovat s předsudky a rasismem a je vhodné pro žáky ZŠ a studenty SŠ.

 

Cílová skupina

Žáci ZŠ a studenti SŠ v České republice.

 

Cenová nabídka

Pro konkrétní cenovou nabídku nás prosím kontaktujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

 

Předchozí zkušenosti Slovo 21, z.s.

 

„MKV 400x na českých školách“

mkv ilustracni 1Do projektu se zapojilo 103 základních a středních škol po celé České republice, ve kterých proběhlo 408 interaktivních přednášek pro celkem 8134 žáků a studentů (viz přiložená brožura). Realizaci obstaralo čtrnáct vyškolených dvoučlenných týmů o.s.Slovo 21.

Projekt reagoval na potřebu podpořit multikulturní výuku a byl určen pro žáky základních a středních školách a pro pedagogy. V rámci projektu byl vytvořen vzdělávací materiál pro výuku MKV na ZŠ a SŠ. Tento materiál byl speciálně vypracován pro potřeby pedagogů, kteří MKV vyučují. Skládá ze 4 DVD a metodického pokynu pro učitele.

Publikace "MKV 400x na českých školách" ke stažení

První z DVD - animovaný film - obsahuje i návod ke hře “Ostrov“. Další DVD obsahuje dokument “Díky, že se ptáte“, který je výstupem stejnojmenného projektu a v minulosti se setkal s velmi pozitivním ohlasem ze strany vyučujících. Obsahuje výpovědi úspěšných Romů z různých profesí a anketu mezi majoritní společností a Romy na téma postavení Romů ve společnosti. Další DVD obsahuje dokument „ Rodina od vedle“, který vznikl v rámci stejnojmenného projektu a mapuje setkání rodin cizinců a rodin majoritní společnosti při společných obědech. Poslední DVD „Cesty Romů“ vznikl z archivních materiálů Studio Production Saga, s.r.o. a České televize. Toto DVD skrze hudbu přibližuje život Romů žijících v ČR.

Cílem je ukázat odlišnost jako pozitivní aspekt růstu společnosti a všech jejích oblastí.

 

Divadlo utlačovaných – Divufest

divufest-2015-13Divadlo fórum (nebo divadlo utlačovaných) má za cíl bojovat se společenskými jevy jako jsou manipulace, šikana, předsudky a rasismus.  Představení vznikají na základě práce s těmito tématy útlaku a jsou postavena na reálných zážitcích (ne)herců. Po zhlédnutí vlastní hry následuje krátká diskuze a divácké intervence, které se snaží změnit přístup hlavního hrdiny k problému, a tím ho vyřešit. Stírá se tak hranice mezi divákem a hercem, mezi já a ty. Vhodné pro studenty 2. stupně ZŠ a SŠ. Škola může navštívit herce na jejich "domácí scéně" nebo naopak herci mohou přijet na školu. Studenti se díky divadelnímu představení seznámí s jedinečnou metodou divadla fórum, kde se diváci na chvíli stávají také herci a pomáhají tak kreativně řešit problémy různých forem útlaku.

Facebook Slovo 21

40326723

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

slovo 4 19 web-nahled

Slovo 21, z. s.
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.