Aktuality

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Dža dureder 2016 - tisková zpráva

Slovo 21, z. s.  nabízí bezplatné kurzy pro studenty středních a vysokých škol. Bezplatné doučování, poradenství ve volbě dalšího studia a pořádání přípravných kurzů pro úspěšné zvládnutí přijímacího řízení na vysoké školy nabízí romským žákům středních škol nezisková organizace SLOVO 21 v rámci projektu Dža Dureder.

Do projektu Dža Dureder 2016 se mohou zapojit romští studenti maturitních oborů z celé republiky a všichni ti, kteří se připravují na přijímací zkoušky na vysoké školy. „Projektem se snažíme podporovat studenty v pokračování ve studiu na vyšší stupeň vzdělání. Faktem je, že romští žáci, kteří mají zájem studovat, se často potýkají s problémy, které jejich vzdělání značně stěžují.  Jedná se například o to, že školy nenabízí individuální doučování nebo řada studentů pocházejících ze sociálně znevýhodněného prostředí finančně nedosáhne na doučování,“ vysvětluje cíl a situaci romských studentů koordinátorka projektu Denisa Miková.

Slovo 21, z. s.  se proto snaží projektem zamezit předčasnému ukončení studia. Dža Dureder 2016 navazuje na úspěšné projekty z předchozích let, které Slovo 21, z. s. organizuje již od roku 2004. Od té doby se do kurzu přihlásilo více než 620 studentů z ČR.  Z toho jich 251 podalo přihlášku na vysokou školu a 146 bylo přijato.

 „Studenti se nejčastěji doučují z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka. Během deseti měsíců realizace posledního ročníku Dža Dureder se do projektu ve školním roce 2015 zapojilo 40 studentů středních škol. Celkem navštěvovali 32 různých kurzů.  Na projektu spolupracovalo 20 lektorů,“ shrnuje minulý ročník projektu Denisa Miková.

Více informací a o projektu, profily absolventů přípravných kurzů a přihlášku naleznete na www.slovo21.cz

 

Projekt je podpořen z dotačního programu MŠMT na Podporu integrace romské menšiny v roce 2016 

 

Tisková zpráva ve formátu PDF ke stažení

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.