Dža dureder 2016 - tisková zpráva

Slovo 21, z. s.  nabízí bezplatné kurzy pro studenty středních a vysokých škol. Bezplatné doučování, poradenství ve volbě dalšího studia a pořádání přípravných kurzů pro úspěšné zvládnutí přijímacího řízení na vysoké školy nabízí romským žákům středních škol nezisková organizace SLOVO 21 v rámci projektu Dža Dureder.

Do projektu Dža Dureder 2016 se mohou zapojit romští studenti maturitních oborů z celé republiky a všichni ti, kteří se připravují na přijímací zkoušky na vysoké školy. „Projektem se snažíme podporovat studenty v pokračování ve studiu na vyšší stupeň vzdělání. Faktem je, že romští žáci, kteří mají zájem studovat, se často potýkají s problémy, které jejich vzdělání značně stěžují.  Jedná se například o to, že školy nenabízí individuální doučování nebo řada studentů pocházejících ze sociálně znevýhodněného prostředí finančně nedosáhne na doučování,“ vysvětluje cíl a situaci romských studentů koordinátorka projektu Denisa Miková.

Slovo 21, z. s.  se proto snaží projektem zamezit předčasnému ukončení studia. Dža Dureder 2016 navazuje na úspěšné projekty z předchozích let, které Slovo 21, z. s. organizuje již od roku 2004. Od té doby se do kurzu přihlásilo více než 620 studentů z ČR.  Z toho jich 251 podalo přihlášku na vysokou školu a 146 bylo přijato.

 „Studenti se nejčastěji doučují z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka. Během deseti měsíců realizace posledního ročníku Dža Dureder se do projektu ve školním roce 2015 zapojilo 40 studentů středních škol. Celkem navštěvovali 32 různých kurzů.  Na projektu spolupracovalo 20 lektorů,“ shrnuje minulý ročník projektu Denisa Miková.

Více informací a o projektu, profily absolventů přípravných kurzů a přihlášku naleznete na www.slovo21.cz

 

Projekt je podpořen z dotačního programu MŠMT na Podporu integrace romské menšiny v roce 2016 

 

Tisková zpráva ve formátu PDF ke stažení