Aktuality

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Nové číslo bulletinu Slovo - 02/2016

Po recesi začala česká ekonomika růst, vývoz také vzrostl, ale nyní chybí pracovní síla. Česká republika měla v březnu se 4,1 procenta nejnižší nezaměstnanost v EU. V posledních měsících jsou média plná dramatických vyjádření zástupců zaměstnavatelských svazů i jednotlivých rem, kteří volají po zjednodušení a zrychlení systému zaměstnávání cizinců ze zemí mimo Evropskou unii.

Firmy tvrdí, že při vysoké zaměstnanosti nejsou schopny potřebné pracovníky najít mezi českými nezaměstnanými. Proto se Asociace exportérů v dubnu obrátila dopisem na členy vlády, aby změnili legislativu týkající se cizinců, která byla zpřísněna v reakci na poslední ekonomickou krizi, a urychlili tím nábor potřebných pracovních sil ze zemí jako Ukrajina, Vietnam, Bělorusko či Rusko. O tématu naleznete na straně 4 výbornou analýzu Zachrání cizinci českou ekonomiku? Autor Jan Schroth v textu zdůrazňuje, že „pokud chce ČR zůstat dlouhodobě konkurenceschopná a nadále prosperovat, bez práce cizinců se neobejde. A to i z důvodů demogra ckých, které mají vztah k úbytku osob v aktivním věku“. 

Na straně 6 přinášíme už po páté pokračování článku jak úspěšně podat žádost o pobyt. Tentokrát je o zastupování další osobou: komu můžete udělit plnou moc pro zastupování, její platnost a jaké právní služby vám za peníze může poskytnout advokát.

Pokud pracujete u zaměstnavatele, určitě vás bude také zajímat text ze série Mýty o zaměstnání na straně 7. Autorka Michaela Límová tentokrát píše o mzdách, příplatcích ke mzdě (přesčas, svátek, noční práce, sobota + neděle, práce ve ztíženém pracovním prostředí, od- měna za pracovní pohotovost) a výplatě. Autorka upozorňuje, abyste dávali pozor na dodržení svých práv ze strany zaměstnavatele, aby neporušoval zákoník práce, a radí vám, abyste se dopředu (dohodou) nevzdávali svých práv.

Diskutuje se o novém požadavku pro získávání trvalého pobytu, a to o navýšení požadavku na znalost češtiny z A1 na A2. Doposud jde zatím jen o debatu odborníků, v níž jsou jedni pro a druzí proti. Podle názoru zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy záleží na tom, co člověk s povoleným trvalým pobytem musí vykonávat v běžném životě. Stačí na to jednoduchá čeština na úrovni A1? Zvládne potom například skok na B1, což je podmínka pro získání občanství? Jaká je argumentace jedné a druhé strany, bude A1 nebo A2, o tom se dozvíte v textu na straně 17.

A na závěr se podívejte, co vám ve své alchymistické dílně pro dobrou náladu nejenom Čechů připravil Marwan Alsolaiman. Už sám fakt, že text na 30. straně přečtete a vyzkoušíte jeho vzoreček v praxi, způsobuje dobrou náladu.

Příjemné čtení vám přeje Dragoljub Matić 

 

Celé číslo 02/2016 najdete ke stažení zde.

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.