Nové číslo bulletinu Slovo - 02/2016

Po recesi začala česká ekonomika růst, vývoz také vzrostl, ale nyní chybí pracovní síla. Česká republika měla v březnu se 4,1 procenta nejnižší nezaměstnanost v EU. V posledních měsících jsou média plná dramatických vyjádření zástupců zaměstnavatelských svazů i jednotlivých rem, kteří volají po zjednodušení a zrychlení systému zaměstnávání cizinců ze zemí mimo Evropskou unii.

Firmy tvrdí, že při vysoké zaměstnanosti nejsou schopny potřebné pracovníky najít mezi českými nezaměstnanými. Proto se Asociace exportérů v dubnu obrátila dopisem na členy vlády, aby změnili legislativu týkající se cizinců, která byla zpřísněna v reakci na poslední ekonomickou krizi, a urychlili tím nábor potřebných pracovních sil ze zemí jako Ukrajina, Vietnam, Bělorusko či Rusko. O tématu naleznete na straně 4 výbornou analýzu Zachrání cizinci českou ekonomiku? Autor Jan Schroth v textu zdůrazňuje, že „pokud chce ČR zůstat dlouhodobě konkurenceschopná a nadále prosperovat, bez práce cizinců se neobejde. A to i z důvodů demogra ckých, které mají vztah k úbytku osob v aktivním věku“. 

Na straně 6 přinášíme už po páté pokračování článku jak úspěšně podat žádost o pobyt. Tentokrát je o zastupování další osobou: komu můžete udělit plnou moc pro zastupování, její platnost a jaké právní služby vám za peníze může poskytnout advokát.

Pokud pracujete u zaměstnavatele, určitě vás bude také zajímat text ze série Mýty o zaměstnání na straně 7. Autorka Michaela Límová tentokrát píše o mzdách, příplatcích ke mzdě (přesčas, svátek, noční práce, sobota + neděle, práce ve ztíženém pracovním prostředí, od- měna za pracovní pohotovost) a výplatě. Autorka upozorňuje, abyste dávali pozor na dodržení svých práv ze strany zaměstnavatele, aby neporušoval zákoník práce, a radí vám, abyste se dopředu (dohodou) nevzdávali svých práv.

Diskutuje se o novém požadavku pro získávání trvalého pobytu, a to o navýšení požadavku na znalost češtiny z A1 na A2. Doposud jde zatím jen o debatu odborníků, v níž jsou jedni pro a druzí proti. Podle názoru zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy záleží na tom, co člověk s povoleným trvalým pobytem musí vykonávat v běžném životě. Stačí na to jednoduchá čeština na úrovni A1? Zvládne potom například skok na B1, což je podmínka pro získání občanství? Jaká je argumentace jedné a druhé strany, bude A1 nebo A2, o tom se dozvíte v textu na straně 17.

A na závěr se podívejte, co vám ve své alchymistické dílně pro dobrou náladu nejenom Čechů připravil Marwan Alsolaiman. Už sám fakt, že text na 30. straně přečtete a vyzkoušíte jeho vzoreček v praxi, způsobuje dobrou náladu.

Příjemné čtení vám přeje Dragoljub Matić 

 

Celé číslo 02/2016 najdete ke stažení zde.