Aktuality

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Jednání neziskových organizací na MŠMT o podpoře romských studentů a zastoupení Romů v orgánech veřejné zprávy

Zástupci Národní pracovní skupiny, která zastřešuje 11 romských neziskových organizací v ČR, se 3. října 2016 setkali s náměstkem ministryně školství Václavem Píclem. Cílem této schůzky bylo nastartovat spolupráci mezi zavedenými neziskovými organizacemi a ministerstvem školství.

Koalice neziskových organizací pracuje s až 8000 Romy a může tak být kvalifikovaným prostředníkem mezi romskou komunitou a státní správou. Setkání trvalo zhruba hodinu a byly během něho připomenuty konkrétní cíle a plnění Strategie romské integrace, probíralo se zastoupení Romů v zákonodárných, exekutivních a poradních pozicích v rámci veřejné správy, které není dostatečné a dále o připravovaných změnách v předškolním vzdělávání či o stipendijních programech pro romské studenty.

Jako příklad dobré praxe v oblasti předškolního vzdělávání a aktivizace romských rodičů byla uvedena brněnská nezisková organizace IQ Roma servis, kam byl zástupce ministerstva pozván, aby se s jejich metodami mohl blíže seznámit.

Diskuze zástupců romských neziskových organizací a ministerstva školství bude pokračovat na dalším setkání v prosinci. 

Mezi účastníky byly kromě zástupců MŠMT neziskové organizace Slovo 21, ROMEA, IQ Roma Service, Jekhetane a OSF Praha.

 

msmt-jednani

 

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.