Aktuality

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Malá škola inkluze 2017

Ve dnech 21. 8. až 25. 8. 2017 se v malebných Zvánovicích konala Malá škola inkluze, které se zúčastnilo 20 pedagogů z pražských škol. Cílem tohoto školení byla příprava pedagogů v moderních inkluzivních vzdělávacích metodách. Školení obsahovalo jak teoretickou část, tak i praktickou část práce se simulovanou třídou složenou ze žáků s různými vzdělávacími potřebami.

Cílem projektu "Inspirace pro inkluzi na pražských školách", v rámci kterého se malá škola inkluze konala, je zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím rozvoje a posílení inkluzivního vzdělávání na vybraných základních a středních školách v Praze a podpořit rozvoj sociálních a občanských dovedností u 2000 žáků a 140 pedagogů.

 

Pražští pedagogové měli příležitost dozvědět se o následujících tématech:

 • inkluze – základní pojmy (Mgr. Iveta Němečková, Mgr. Jiří Kocourek, Mgr. Marie Gottfriedová, Mgr. Jan Pobuda)
 • individualizace ve výuce – pedagogická diagnostika, využití typu inteligence, učebních stylů a temperamentů ve výuce, prostředí třídy a sociální prostředí, spolupráce s rodinou a komunitou, metody a formy hodnocení (Mgr. Iveta Němečková)
 • integrace obsahu učiva – příprava učiva, různé možnosti pojetí inkluze na školách, příprava inkluzivního obsahu učiva, práce s asistenty pedagogů, příprava výuky (Mgr. Jiří Kocourek)
 • způsoby efektivního řízení – klima ve škole, spolupráce s rodiči, jak řešit problémy ve škole, příklad dobré praxe ZŠ Trmice (Mgr. Marie Gottfriedová, Mgr. Jan Pobuda)
 • příklad dobré praxe – zkušenosti základní školy Poběžovice (Mgr. Vladimír Foist)
 • vědomé učení (se) – metoda instrumentálního obohacování profesora Reuvena Feursteina (PaedDr. Eva Váňová)
 • hodnotové vzdělávání sestry Cyril Mooney – metoda, která otevírá témata nejen s dětmi, ale také s učiteli a rodiči, naučit se spolupracovat, naslouchat a budovat zdravé a svobodné vztahy jako základ vzdělávání (Mgr. Dana Hádková, Mgr. Michaela Stoilova)
 • představení projektu Kreativní partnerství – osobnostní rozvoj žáků, motivace, radost z učení, zaměření na specifické požadavky třídy, spolupráce učitelů s umělci, sociální klima třid (Mgr. Marianna Sršňová)
 • práce s žáky – praktické zkoušky v simulované třídě včetně reflexe této práce (Mgr. Iveta Němečková, Mgr. Jiří Kocourek, Mgr. Marie Gottfriedová, Mgr. Jan Pobuda)
 • facilitace – komunikace s rodiči, náměty ze stran učitelů a rodičů (RnDr. Lucie Jungwiertová Ph.D.)
 • prezentace vlastní dobré praxe zúčastněných pedagogů
 • závěrečná reflexe – smysl inkluze a další možnosti spolupráce na projektu

 

Připravujeme další Malou školu inkluze, do které se můžou zapojit nový pedagogové z pražských středních a základních škol. Školení je určeno pro dvacet pedagogů a mohou se již nyní hlásit. Termín školení bude určen po domluvě se školami a přihlášenými pedagogy.

PŘIHLÁŠKA PRO PEDAGOGY

Pedagogové, kteří mají zájem zúčastnit se Malé letní školy inkluze, mohou zaslat vyplněné přihlášky na  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo poštou na adresu:

Slovo 21, z.s.
Štěpánská 1
120 00 Praha 2 
Přihláška ke stažení

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.