Velvyslanectví USA uzavřelo důležitou dohodu o podpoře studentů ze znevýhodněných skupin

Velvyslanectví USA dnes uzavřelo čtyři tzv. partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) s firmami Hill+Knowlton Strategies Czech, International School of Prague, Red Hat Czech a Vodafone CZ za účelem podpory programu odborných stáží pro studenty ze znevýhodněných komunit, nazvaný “Baruv Fellowship Program”.

Program od roku 2015 poskytuje talentovaným vysokoškolským studentům s vazbami na romskou komunitu a dalším znevýhodněným komunitám v Česku stáže v soukromých firmách, neziskových organizacích a vládních úřadech.

Cílem programu „Baruv“ (romsky „růst“) je pomoci studentům ze znevýhodněných komunit získat zkušenosti a dovednosti, které jim mohou pomoci v jejich dalších kariéře.

Organizace Slovo 21 spolu s Velvyslanectvím USA v Praze zajišťuje odborné stáže pro romské studenty VŠ (nebo čerstvé absolventy VŠ) se zájmem o prohloubení svých odborných dovedností, které uplatní ve svém dalším profesionálním a osobním životě. Vybraní kandidáti v letošním roce najdou uplatnění v institucích, neziskových organizacích a firmách (včetně Velvyslanectví USA v Praze). Projekt navazuje na minulý ročník.

 

Pokud máte o odborou stáž zájem, neváhejte a přihlaste se.

Více informací najdete zde:
http://slovo21.cz/index.php/aktuality/650-odborna-staz-na-americkem-velvyslanectvi