Aktuality

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Prezentace Evropského romského institutu pro umění a kulturu (ERIAC) v Praze

Posláním Evropského romského institutu pro umění a kulturu (ERIAC) je zvyšovat sebeúctu Romů a snižovat negativní předsudky většinové populace prostřednictví umění, kultury, dějin a médií. Eriac je mezinárodním tvůrčím centrem podporujícím výměnu kreativních myšlenek napříč zeměmi, kulturními oblastmi a způsobem vnímání romské identity. Eriac vznikl, aby spojoval a vzdělával veřejnost, aby šířil povědomí o Romech, a tím podporoval dialog a vytvářel vzájemný respekt a porozumnění. Slovo 21 je koordinátorem ERIACu pro ČR.

ERIAC's mission is to increase the self-esteem of the Romani people and decrease negative prejudices held by the majority population against the Roma through the means of art, culture, history, and media. ERIAC acts as an international hub to support the exchange of creative ideas across borders, cultural domains and Romani identities. ERIAC exists to be a communicator and public educator, disseminating a positive image and knowledge of Romani people to create a dialogue that builds mutual respect and understanding. Slovo 21 acts as coordinator for Czech Republic.

Svojí činnost zahájí v Praze dne 13. 2. 2018 mezinárodní konferencí a večerním kulturním programem.

Na konferenci s názvem "Podpora rozvoje romské kultury: současné výzvy a budoucí příležitosti", která se bude konat v Galerii Českých center, vystoupí mimo jiné zástupkyně ERIACu Anna Mirga-Kruszelnicka, ministr kultury v demisi Ilja Šmíd, radní pro kulturu MHMP Jan Wolf, vedoucí Oddělení Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Martin Martínek a ambasadoři Německa, Holandska a Norska. Romský neziskový sektor bude reprezentován vybranými zástupci z ČR a zahraničí. Konference není přístupná veřejnosti.

Během večerního kulturního programu, který je otevřen široké veřejnosti, vystoupí smíšený dětský sbor Pavlíny Matiové a Marty Balážové, Milan Kroka and Live Band, Jan Bendig, Pavlína Matiová, Marta Balážová a Peter Balogh. Svoje autorské básně přednese Renata Berkyová, večer zakončí umělecká skupina Romane Kale Panthera. Akce se koná od 19 hodin v Divadle v Korunní.

Akce se koná v rámci ERIAC International Cultural Outreach Programu. International Cultural Outreach Program je realizován mezi lednem a únorem 2018 v sedmi evropských městech za podpory Ministerstva zahraničí Spolkové republiky Německo. ERIAC je financován: Open Society Foundations, Radou Evropy a Aliancí pro Evropský romský institut.

 


 

ENG

ERIAC's mission is to increase the self-esteem of the Romani people and decrease negative prejudices held by the majority population against the Roma through the means of art, culture, history, and media. ERIAC acts as an international hub to support the exchange of creative ideas across borders, cultural domains and Romani identities. ERIAC exists to be a communicator and public educator, disseminating a positive image and knowledge of Romani people to create a dialogue that builds mutual respect and understanding.

ERIAC launches its existence in Prague on 13. 2. 2018. The program will consist of international conference and evening cultural program. The conference “Supporting the Development of the Romani Culture: Present Challenges and Opportunities for the Future“ will take place in Galerie Českých center. Among speakers there will be representative of ERIAC Anna Mirga-Kruszelnicka, Minister of Culture Ilja Šmíd, representative of Prague City hall Jan Wolf, ambassadors of Germany, Netherland and Norway. Romani NGO sector will be represented by different public figures from Czech Republic and abroad. Conference is closed for public.

During the evening program which is open for public, will perform children's choir led by Pavlína Matiová and Marta Balážová, Milan Kroka Live Band, Jan Bendig, Pavlína Matiová, Marta Balážová a Peter Balogh, poet Renata Berkyová and Romane Kale Panthera. Evening program will be held at 19:00 in Divadlo v Korunní.

The program is being organised within ERIAC International Cultural Outreach Program. International Cultural Outreach Program is realised between January and February 2018 in seven European countries and is supported by German Federal Foreign Office. ERIAC is financed by: Open Society Foundations, The Council of Europe and the Alliance for the European Roma Institute.

 

Program konference

Program v češtině ke stažení zde.

Download the program in English here.

plakat eriac cj

 plakat eriac aj

 

 

 

 

 

 

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.