Prezentace Evropského romského institutu pro umění a kulturu (ERIAC) v Praze

Posláním Evropského romského institutu pro umění a kulturu (ERIAC) je zvyšovat sebeúctu Romů a snižovat negativní předsudky většinové populace prostřednictví umění, kultury, dějin a médií. Eriac je mezinárodním tvůrčím centrem podporujícím výměnu kreativních myšlenek napříč zeměmi, kulturními oblastmi a způsobem vnímání romské identity. Eriac vznikl, aby spojoval a vzdělával veřejnost, aby šířil povědomí o Romech, a tím podporoval dialog a vytvářel vzájemný respekt a porozumnění. Slovo 21 je koordinátorem ERIACu pro ČR.

ERIAC's mission is to increase the self-esteem of the Romani people and decrease negative prejudices held by the majority population against the Roma through the means of art, culture, history, and media. ERIAC acts as an international hub to support the exchange of creative ideas across borders, cultural domains and Romani identities. ERIAC exists to be a communicator and public educator, disseminating a positive image and knowledge of Romani people to create a dialogue that builds mutual respect and understanding. Slovo 21 acts as coordinator for Czech Republic.

Svojí činnost zahájí v Praze dne 13. 2. 2018 mezinárodní konferencí a večerním kulturním programem.

Na konferenci s názvem "Podpora rozvoje romské kultury: současné výzvy a budoucí příležitosti", která se bude konat v Galerii Českých center, vystoupí mimo jiné zástupkyně ERIACu Anna Mirga-Kruszelnicka, ministr kultury v demisi Ilja Šmíd, radní pro kulturu MHMP Jan Wolf, vedoucí Oddělení Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Martin Martínek a ambasadoři Německa, Holandska a Norska. Romský neziskový sektor bude reprezentován vybranými zástupci z ČR a zahraničí. Konference není přístupná veřejnosti.

Během večerního kulturního programu, který je otevřen široké veřejnosti, vystoupí smíšený dětský sbor Pavlíny Matiové a Marty Balážové, Milan Kroka and Live Band, Jan Bendig, Pavlína Matiová, Marta Balážová a Peter Balogh. Svoje autorské básně přednese Renata Berkyová, večer zakončí umělecká skupina Romane Kale Panthera. Akce se koná od 19 hodin v Divadle v Korunní.

Akce se koná v rámci ERIAC International Cultural Outreach Programu. International Cultural Outreach Program je realizován mezi lednem a únorem 2018 v sedmi evropských městech za podpory Ministerstva zahraničí Spolkové republiky Německo. ERIAC je financován: Open Society Foundations, Radou Evropy a Aliancí pro Evropský romský institut.

 


 

ENG

ERIAC's mission is to increase the self-esteem of the Romani people and decrease negative prejudices held by the majority population against the Roma through the means of art, culture, history, and media. ERIAC acts as an international hub to support the exchange of creative ideas across borders, cultural domains and Romani identities. ERIAC exists to be a communicator and public educator, disseminating a positive image and knowledge of Romani people to create a dialogue that builds mutual respect and understanding.

ERIAC launches its existence in Prague on 13. 2. 2018. The program will consist of international conference and evening cultural program. The conference “Supporting the Development of the Romani Culture: Present Challenges and Opportunities for the Future“ will take place in Galerie Českých center. Among speakers there will be representative of ERIAC Anna Mirga-Kruszelnicka, Minister of Culture Ilja Šmíd, representative of Prague City hall Jan Wolf, ambassadors of Germany, Netherland and Norway. Romani NGO sector will be represented by different public figures from Czech Republic and abroad. Conference is closed for public.

During the evening program which is open for public, will perform children's choir led by Pavlína Matiová and Marta Balážová, Milan Kroka Live Band, Jan Bendig, Pavlína Matiová, Marta Balážová a Peter Balogh, poet Renata Berkyová and Romane Kale Panthera. Evening program will be held at 19:00 in Divadlo v Korunní.

The program is being organised within ERIAC International Cultural Outreach Program. International Cultural Outreach Program is realised between January and February 2018 in seven European countries and is supported by German Federal Foreign Office. ERIAC is financed by: Open Society Foundations, The Council of Europe and the Alliance for the European Roma Institute.

 

Program konference

Program v češtině ke stažení zde.

Download the program in English here.

plakat eriac cj

 plakat eriac aj