Aktuality

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

“SAR DIČHOLA ROMAŇI KULTURA DUREDER – Budoucnost romské kultury“

13. února 2018 proběhla událost nazvaná „SAR DIČHOLA ROMAŇI KULTURA DUREDER- Budoucnost romské kultury“, kterou pořádal Evropský romský institut pro umění a kulturu ve spolupráci s nevládní neziskovou organizací Slovo 21.

Událost zahrnovala mezinárodní konferenci konající se v Galerii Českých center a večerní kulturní program, který se odehrával v Divadle v Korunní.

Mezinárodní konference nazvaná „Podpora rozvoje romské kultury: současné výzvy a budoucí příležitosti“ proběhla v Galerii Českých center.  Galerii považujeme za vhodný prostor nejen pro pořádání konferencí, ale také pro uskutečnění výstav – nabízí prostor nejen renomovaným umělcům, ale i těm začínajícím, a proto jsme využili této příležitosti a představili zde dvě výstavy: Backstage Diaries od Rishaba Kaula a One Minute After od Sdjana Stanojeviće,které účastníci během konference mohli shlédnout.

Mezinárodní konference nazvaná „Podpora rozvoje romské kultury: současné výzvy a budoucí příležitosti“ byla zaměřena na prezentaci romské kultury jak v České republice, tak i v zahraničí. Diskutovali jsme o výzvách a překážkách spojených s financováním romských kulturních projektů a budoucím rozvoji romského kulturního dědictví. Slavnostního zahájení konference se zhostili Dr. Anna Mirga- Kruszelnicka – zástupkyně ředitelky ERIACU, Jelena Silajdžíć – výkonná ředitelka Slova 21, Christoph Israng – velvyslanec Spolkové republiky Německo a Siri Ellen Sletnerová – velvyslankyně Norského království. Zúčastnilo se mnoho významných hostů, mezi nimiž byl ministr kultury v demisi PhDr. Ilja Šmíd, radní hlavního města Prahy Jan Wolf, nebo vedoucí Oddělení Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny Martin Martínek. Všichni vládní zástupci zdůraznili svou trvalou podporu romské kulturní a umělecké iniciativy v České republice.

Vedle vládních zástupců vystoupily také neziskové organizace, které představily v rámci prvního panelu významné romské kulturní projekty a události v České republice. Jana Horváthová prezentovalačinnost Muzea romské kultury, David Tišer popsal aktivity nevládní organizace ARA ART. Zdeněk Ryšavý hovořil o nevládní organizaci Romea a časopisu Romano Vodi, Ivona Pařčiová představila nahrávací studioAmaro Records, které zaštiťuje IQ Roma servis a Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. Závěrem tohoto panelu byl prezentován festival Khamoro – největší romský festival na světě – o kterém hovořila Pavlína Matiová.

Další panel byl zaměřen na prezentaci romské kultury v zahraničí. V jeho rámci Magaléna Rothová pojednávala o prestižním ocenění Roma Spirit – jehož je ředitelkou – a které je každoročně udělováno Romům žijícím na Slovensku.  Amet Jasar, místopředseda poradního výboru Sintů a Romů z Ministerstva zdravotnictví, sociálních věcí a sportu v Nizozemsku, popsal systém financování romských kulturních projektů ve své zemi a hovořil o tom, jakým způsobem mohou Romové žádat o granty. Karolina Mirga Danek představila práci Mezinárodní romské mládežnické sítě TernYpe. Posledním hostem byl Marian Olivian Mircea, koordinátor v Mesteshukar ButiQ, což je sociální podnik, který pracuje na přehodnocování tradičního romského řemesla, se sídlem v Bukurešti.

Po konferenci následoval večerní kulturní program pro veřejnost, který se konal od 19:00 v Divadle v Korunní. Divadlo je součástí Mezinárodní konzervatoře Praha, odkud vycházejí významní romští umělci z celé České republiky a jejíž majitelem je známý romský politik a aktivista Emil Ščuka. Během večera mohli návštěvníci poznat romskou kulturu napříč jejími formami –Večer zahájila básnířka a prozaička Renáta Berkyová, diváci si mohli poslechnout Petra Balogha – mladého houslistu z Mezinárodní konzervatoře, nebo Milan Kroka Live Band, jejíž frontman je jedním z nejžádanějších hudebníků české scény. Vystoupil také Jan Bendig, účastník soutěže Česko Slovenská SuperStar, který v posledních letech spolupracuje s mnoha umělci a těší se velkému úspěchu jak v České republice, tak v zahraničí. Dalšími vystupujícími byly Pavlína Matiová a Marta Balážová – mladé zpěvačky a herečky z divadelní skupiny ARA ART. Během večera se diváci také mohli zapojit do interaktivního představení alternativní skupiny romských umělců z České republiky „Romane Kale Panthera“. Celý program byl zakončen recepcí.

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.